Skip to main content

Ukjent innhold i placebo

Blant ulike metoder innen medisinsk forskning regnes ”gullstandarden” å være et oppsett hvor to deltakere i et forsøk trekker lodd om hvem som skal få et antatt aktivt virkestoff eller prosedyre, og hvem som skal få antatt uvirksom behandling (kontrollgruppe). Sistnevnte behandling omtales ofte som placebo, som i forsøk med medikamenter er en pille med antatt uvirksomt innhold.

En gruppe nordamerikanske forskere ønsket å undersøke om vitenskapelige studier oppgir innholdet i placeboer. Etter å ha studert 167 placebokontrollerte kliniske forsøk fra ledende medisinske journaler i 2008 og 2009 går det fram at hele 92 prosent av studiene ikke forteller hva innholdet i placeboet er. Forskerne var også overrasket over å finne ut at det ikke finnes noen regler eller reguleringer fra det USAs mat- og legemiddelverk (FDA) for hva et placebo skal inneholde i medikamentforsøk. De nordamerikanske forskerne mener det er på høy tid at innholdet i placebo oppgis, for på denne måten å bedre kvaliteten i medisinsk forskning. IM

Kilde: Golomb BA, Erickson LC, Koperski S mfl. What’s in placebos: Who knows? Analysis of randomized, controlled trials. Ann Intern Med 2010; 153: 532-5.

LES OGSÅ  Forskning på stråling, helse og eloverfølsomhet

Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner