Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2011 > Ukjent innhold i placebo

Ukjent innhold i placebo

Blant ulike metoder innen medisinsk forskning regnes ”gullstandarden” å være et oppsett hvor to deltakere i et forsøk trekker lodd om hvem som skal få et antatt aktivt virkestoff eller prosedyre, og hvem som skal få antatt uvirksom behandling (kontrollgruppe). Sistnevnte behandling omtales ofte som placebo, som i forsøk med medikamenter er en pille med antatt uvirksomt innhold.

En gruppe nordamerikanske forskere ønsket å undersøke om vitenskapelige studier oppgir innholdet i placeboer. Etter å ha studert 167 placebokontrollerte kliniske forsøk fra ledende medisinske journaler i 2008 og 2009 går det fram at hele 92 prosent av studiene ikke forteller hva innholdet i placeboet er. Forskerne var også overrasket over å finne ut at det ikke finnes noen regler eller reguleringer fra det USAs mat- og legemiddelverk (FDA) for hva et placebo skal inneholde i medikamentforsøk. De nordamerikanske forskerne mener det er på høy tid at innholdet i placebo oppgis, for på denne måten å bedre kvaliteten i medisinsk forskning. IM

Kilde: Golomb BA, Erickson LC, Koperski S mfl. What’s in placebos: Who knows? Analysis of randomized, controlled trials. Ann Intern Med 2010; 153: 532-5.

You may also like
Når virkeligheten overgår våre villeste fantasier
Epikrise fra en uavklart borreliosepasient
Alene i kampen mot kreft
Sentral grunnbok om energimedisin

Legg igjen et svar