Skip to main content

Ultraprosessert mat i svangerskapet øker risikoen for overvektige barn

Ukeslutt 14. oktober 2022 Denne uka kan du lese om at ultraprosessert mat i svangerskapet øker risikoen for overvektige barn. Se også andre del av en britisk leges kritiske analyse av framlagt dokumentasjon for Pfizer-vaksinen mot covid-19.

Videre kan du lese om dette:

  • Eloverfølsomhet skyldes elektromagnetiske felter
  • Hva du trenger å vite om stråling fra trådløs teknologi
  • Kreftsvulster er ofte fulle av bakterier og mikrosopp
  • Bakterier og sopp i blodet ved kreft
  • Brukte steinaldermenneskene insektmiddel og gikk med fargerikt tøy?
  • Essay av lege Pierre Kory om informasjonskontroll, problemer i forskningen og vaksiner
  • Lege GeirFlatabø er fratatt autorisasjonen

Tekst Iver Mysterud

Fagredaktør Iver Mysterud
Iver Mysterud er fagredaktør i Helsemagasinet

Ultraprosessert mat i svangerskapet øker risikoen for overvektige avkom

Ultraprosessert mat er mat som er sterkt bearbeidet. Sammenhengen med overvektige barn kommer fram i en fagartikkel i det britiske legetidsskriftet The BMJ 5. oktober.

Studien er gjennomført i USA, og forskerne har fulgt nesten 20 000 mor og barn-par over flere år.

Forfatternes konklusjon: “Mors inntak av ultrabearbeidet mat i ammeperioden var assosiert med økt risiko for overvekt eller fedme hos barnet uavhengig av hvilke negative livsstilsfaktorer moren og barnet ble påvirket av.”


Kritisk blikk på framlagt dokumentasjon for Pfizer-vaksinen mot covid-19

I denne spalten 7. oktober kunne du lese om den britiske legen Aseem Malhotra, som publiserte en artikkel i fagtidsskriftet Journal of Insulin Resistance 26. september.

LES OGSÅ  Forskning viser sammenheng mellom kumelk og brystkreft

Der presenterer han resultatene av en vurdering randomiserte studier av Pfizer-vaksinen. Det går fram av analysen at i den ikke-eldre befolkningen ble ”tallet som trengs for å behandle” for å forhindre ett enkelt dødsfall beregnet å utgjøre tusenvis.

En ny analyse av data (reanalyse) antyder at det er større risiko for alvorlige bivirkninger fra vaksinene enn å bli innlagt på sykehus med covid-19. En rekke data er ifølge Malhotra dypt bekymringsfulle, spesielt når det gjelder risikoen for hjerte- og karsykdom. Han mener det er på høy tid med en pause og revurdering av den globale vaksinasjonspolitikken for covid-19.

Samme dato publiserte Malhotra også andre del av sin kritikk.

Han konkluderer slik: ”Det er en sterk vitenskapelig, etisk og moralsk argumentasjon for at den nåværende covid-vaksineringen må stoppe inntil alle rådata har blitt gjenstand for fullstendig uavhengig gransking. Med blikket mot framtiden må medisinske og offentlige helseprofesjoner anerkjenne disse feilene, og unngå den skitne dollaren til det medisinsk-industrielle komplekset. Det vil ta mye tid og krefter å gjenoppbygge tilliten til disse institusjonene, men helsen – både til menneskeheten og den medisinske profesjonen – avhenger av det.”

Eloverfølsomhet skyldes elektromagnetiske felter

Dette argumenter to fagfolk for i en sentral artikkel i Environmental Research i september.

De vektlegger at eloverfølsomhet er en nevrologisk lidelse med inflammasjon, oksidativt stress, en lekk blod-hjerne-barriere og unormale nivåer av signalstoffer i nervesystemet. Forskerne forkaster hypotesen om at eloverfølsomhet skyldes en noceboeffekt (negativ psykologisk forventningseffekt) og tar avstand fra det vage begrepet ”funksjonsnedsettelse” som kjennetegn på tilstanden. I stedet skyldes de kroppslige endringene og negative helseeffektene påvirkning av elektromagnetiske felter.


Hva du trenger å vite om stråling fra trådløs teknologi

Dette tas opp i en rapport av Arthur Firstenberg i 2022.09.29

LES OGSÅ  Britisk lege og forsker har anmeldt mediehus for ærekrenkelse om statiner

Rapporten ble opprinnelig gitt ut i 2001 og er nå revidert og oppdatert. Her oppsummeres
1) en rekke biologiske effekter av radiobølger,
2) sykelighet og dødelighet av trådløs teknologi og
3) radiobølgesykdom (eloverfølsomhet).

Det hele underbygges av en rekke referanser. Firstenberg er en sentral aktør på dette feltet og er særlig kjent for den monumentale oppsummeringsboka Den usynlige regnbuen fra 2018.

Kreftsvulster er ofte fulle av bakterier og mikrosopp

Dette kan du lese om i en artikkel på Newsvoice.se 3. oktober.

Forskere som har gransket tusenvis av svulstprøver, har funnet en tydelig sammenheng mellom kreft og mikroorganismer i et rikt økosystem som kalles svulstmikrobiom. De israelske forskerne har katalogisert sopp-populasjoner i mer enn 17 000 vevs- og blodprøver som representerer 35 typer av kreft. Fagartikkelen er publisert i det anerkjente fagtidsskriftet Cell.

Bakterier og sopp i blodet ved kreft

Den avdøde legen Erik Enby (1937–2022) studerte blodet til personer med en rekke typer kroniske lidelser, og han oppdaget at det fantes et vidt spekter av mikroorganismer der. Enby kom fram til at infeksjoner i blodet og også svulster var et sentralt trekk ved kreft. Nå har en bulgarsk forsker testet dette ved å undersøke blodet til tre personer med kreft (livmorhalskreft, brystkreft og leukemi) før de fikk cellegiftbehandling. Forskeren oppdaget L-former av mikroorganismer (celleveggfrie former) i blodet til samtlige. Disse ble kultivert og omdannet til ”vanlige” bakterier og sopp, som kunne artsbestemmes. Ulikt ”klassiske” bakterier og sopp i blodet som gir blodforgiftning, er tilstedeværelse av L-former skjult, det vil si de ikke viser kliniske tegn eller kan påvises med konvensjonelle metoder. Studien ble publisert i september.

LES OGSÅ  Honning ser ut til å motvirke diabetes

Brukte steinaldermenneskene insektmiddel og gikk med fargerikt tøy?

Analyser av gammelt plante-DNA gir ny kunnskap om livet til våre forgjengere. Dette kan du lese om i en artikkel på UiOs nettsted Titan.uio.no 9. oktober.

Førsteamanuensis Sanne Boessenkool ved Institutt for biovitenskap ved UiO har sammen med utenlandske kolleger tatt i bruk DNA-analyser av sedimentprøver fra grotter for å studere hvordan mennesker i førhistorisk tid brukte planter. Studien er den første som undersøker forhistorisk plantebruk ved å se på DNA i grottesedimenter. Fagartikkelen er publisert i Journal of Human Evolution.

Essay av lege Pierre Kory om informasjonskontroll, problemer i forskning og vaksiner

Kory har under pandemien vist seg som en dyktig og modig lege som har talt Rom midt imot når det har vært behov. Denne artikkelen er lang, men likevel verd å lese. Den presenterer viktige og skremmende trender på helsefronten i vår tid, stoff man ikke leser om i de store mediene (og som raskt blir sensurert fra sosiale medier).

Lege Geir Flatabø er fratatt autorisasjonen

Denne uheldige saken er omtalt på Hemali.no 11. oktober.

– Helsetilsynet er den største bremsen på utviklingen av medisinsk behandling, mener Flatabø. Helsemagasinet har stått bak Flatabø i denne saken i årevis, og beklager at dyktige og framtidsrettede leger som ham blir herset med av våre tilsynsmyndigheter.

Ultraprosessert mat i svangerskapet øker risikoen for overvektige barn / Aktuelt / Helsemagasinet vitenskap og fornuft
Geir Flatabø kan ikke lenger kalle seg lege

God helg, og god lesning!


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner