Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2014 > Ungdom uvel av mobiltelefon

Ungdom uvel av mobiltelefon

Bruken av trådløs kommunikasjon har økt sterkt de siste årene, og forskere ønsket å undersøke om dette kan påvirke subjektivt velvære. Ungdom fra New Zealand fylte ut spørreskjemaer om bruk av mobil- og trådløs telefon, deres opplevde velvære og mulige faktorer som kan påvirke dette, som om de hadde hatt influensa nylig eller hadde en tv på soverommet. Foreldrene fikk spørreskjemaer for blant annet å finne ut om de hadde trådløst nettverk hjemme og trådløs telefon.

Det viste seg at antallet og lengden på samtaler med mobil- og trådløs telefon korrelerte positivt med risikoen for å få hodepine. De som brukte et kablet hodesett, hadde økt tendens til øresus, mens de som brukte et trådløst hodesett, hadde økt risiko for hodepine, nedstemthet og å våkne om natta. Ikke uventet var ungdommer som ble vekket av en telefonsamtale om natta, trøtte på skolen dagen etter. Det var lite sannsynlig at trettheten var en tilfeldighet, og det ble i en del av tilfellene funnet en klar doseavhengighet: Jo større eksponering for stråling, desto større var risikoen for plager. For å trygge unge menneskers velvære foreslår forskerne at ungdom ikke bør prate mer enn 15 minutter i mobil- eller trådløs telefon per dag og å sette på telefonens høyttaler ved lengre samtaler. Forskerne anbefaler at foreldre forhindrer at ungdom kan vekkes av mobiltelefoner om natta. IM

Kilde:

Redmayne M, Smith E, Abramson MJ. The relationship between adolescents’ well-being and their wireless phone use: a cross-sectional study. Environmental Health 2013; 12: 90. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24148357

You may also like
Frankrike forbyr mobiltelefoner på skolen
Trådløse nettverk? Ikke i skoler og barne- hager på Kypros
Oppdatering om stråling fra andre land
Danske skolejenter fikk rett: Mobilstråling hemmer frøspiring

Legg igjen et svar