Skip to main content

Unngå nytt gulvbelegg når du er gravid

Det kommer fram av en tysk studie. Nye tepper og laminater avgir høye konsentrasjoner av flyktige organiske stoffer (VOC) til lufta, og disse øker babyens risiko for å få pipende pust  og luftveisplager seinere i livet. Nivåene av flyktige organiske stoffer kan reduseres hvis man ikke bruker lim når man legger nytt gulvbelegg, men forskerne mener det er best å unngå å legge nytt belegg når man er gravid. Lim har høyt innhold av stoffer som styren og etylbenzen, to stoffer som påvirker fostrenes luftveier. Eksponering i svangerskapet ga størst risiko, selv om eksponering det første leveåret også medførte en viss risiko.

Forskerne studerte 465 mødre og deres barn. Mødrene fylte ut et spørreskjema i løpet av svangerskapet og da barnet var ett år. På begge tidspunkter målte også forskerne innholdet av flyktige organiske stoffer i innelufta. Rundt to tredeler av mødrene hadde utført en hovedoppussing mens de var gravide, og en seksdel av disse hadde lagt nytt gulvbelegg. Endring av gulvbelegg i løpet av svangerskapet viste seg å øke risikoen for at barnet ble behandlet hos lege for pipende pust i løpet av det første leveåret, spesielt barn som hadde en atopisk predisposisjon. Det var sterkest korrelasjon med plager for vegg-til-veggtepper og laminater. Gulvbelegget korrelerte også med konsentrasjonen av de aktuelle stoffene i innelufta. IM

LES OGSÅ  Hvordan unngå fødselsskader – tradisjonell visdom

Kilde:

Franck U, Weller A, Röder SW mfl. Prenatal VOC exposure and redecoration are related to wheezing in early infancy. Environmental International 2014; 73: 393-401. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25233103


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner