Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2015 > Unngå nytt gulvbelegg når du er gravid

Unngå nytt gulvbelegg når du er gravid

Det kommer fram av en tysk studie. Nye tepper og laminater avgir høye konsentrasjoner av flyktige organiske stoffer (VOC) til lufta, og disse øker babyens risiko for å få pipende pust  og luftveisplager seinere i livet. Nivåene av flyktige organiske stoffer kan reduseres hvis man ikke bruker lim når man legger nytt gulvbelegg, men forskerne mener det er best å unngå å legge nytt belegg når man er gravid. Lim har høyt innhold av stoffer som styren og etylbenzen, to stoffer som påvirker fostrenes luftveier. Eksponering i svangerskapet ga størst risiko, selv om eksponering det første leveåret også medførte en viss risiko.

Forskerne studerte 465 mødre og deres barn. Mødrene fylte ut et spørreskjema i løpet av svangerskapet og da barnet var ett år. På begge tidspunkter målte også forskerne innholdet av flyktige organiske stoffer i innelufta. Rundt to tredeler av mødrene hadde utført en hovedoppussing mens de var gravide, og en seksdel av disse hadde lagt nytt gulvbelegg. Endring av gulvbelegg i løpet av svangerskapet viste seg å øke risikoen for at barnet ble behandlet hos lege for pipende pust i løpet av det første leveåret, spesielt barn som hadde en atopisk predisposisjon. Det var sterkest korrelasjon med plager for vegg-til-veggtepper og laminater. Gulvbelegget korrelerte også med konsentrasjonen av de aktuelle stoffene i innelufta. IM

Kilde:

Franck U, Weller A, Röder SW mfl. Prenatal VOC exposure and redecoration are related to wheezing in early infancy. Environmental International 2014; 73: 393-401. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25233103

You may also like
UR kraft + kolonial – Norges første ”kraftbar”
Brus og barnløshet
Kosthold og fruktbarhet
Gravide kvinner bør unngå magnetfelt

Legg igjen et svar