Skip to main content

Upublisert medisinsk forskning en trussel mot folkehelsa

[wcm_restrict]

Det går fram av en rapport fra Vitenskaps- og teknologikomiteen i det britiske Underhuset. Rapporten framhever som et problem at viktig informasjon om effekten av nye medikamenter og behandlinger, ikke blir publisert. Den viser også til at tross gjentatte advarsler, blir det ikke gjort nok for å sikre at resultatene fra alle kliniske forsøk blir publisert. Faktisk blir nesten halvparten av forsøkene ikke rapportert i medisinske tidsskrifter. Dette kan i verste fall få fatale følger. For eksempel ble hjertemedikamentet lorcainid testet i 1980. Resultatene viste at folk som tok det, hadde større risiko for å dø enn de som ikke tok det, men disse funnene ble ikke publisert før i 1993 – lenge etter at medikamentet var tilgjengelig for pasienter i USA. Uten alle kliniske data på bordet er det vanskelig å foreta vurderinger til beste for pasientene. IM

Kilde:

Anonym. Unpublished medical research ’a threat to public health’. BBC 2.11.2018

https://www.bbc.com/news/health-46017521
/wcm_restrict]

Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner
LES OGSÅ  Farmasøytisk industri betaler medisinske redaktører