Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

Print Friendly, PDF & Email
kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2019 > Upublisert medisinsk forskning en trussel mot folkehelsa

Upublisert medisinsk forskning en trussel mot folkehelsa

Det går fram av en rapport fra Vitenskaps- og teknologikomiteen i det britiske Underhuset. Rapporten framhever som et problem at viktig informasjon om effekten av nye medikamenter og behandlinger, ikke blir publisert. Den viser også til at tross gjentatte advarsler, blir det ikke gjort nok for å sikre at resultatene fra alle kliniske forsøk blir publisert. Faktisk blir nesten halvparten av forsøkene ikke rapportert i medisinske tidsskrifter. Dette kan i verste fall få fatale følger. For eksempel ble hjertemedikamentet lorcainid testet i 1980. Resultatene viste at folk som tok det, hadde større risiko for å dø enn de som ikke tok det, men disse funnene ble ikke publisert før i 1993 – lenge etter at medikamentet var tilgjengelig for pasienter i USA. Uten alle kliniske data på bordet er det vanskelig å foreta vurderinger til beste for pasientene. IM

Kilde:

Anonym. Unpublished medical research ’a threat to public health’. BBC 2.11.2018

https://www.bbc.com/news/health-46017521
Print Friendly, PDF & Email

Legg igjen et svar