Skip to main content

USAs imperiums nedgang og fall

Forordet til en bok som Johan Galtung publiserer for det amerikanske markedet, begrunner hvorfor USAs imperium er under avvikling.  Hvilke land vil kunne ta over USAs rolle som ”verdenspoliti” og ubestridte stormakt? Går verden i retning av mer globalisering eller regionalisering? Kommer USA til å utvikle seg i fascistisk retning eller bli preget av større mangfold, kreativitet og mer rettferdighet? Boka er særlig aktuell fordi president Donald Trump (f. 1946) er i ferd med å reforhandle internasjonale handelsavtaler for å øke nasjonal industriproduksjon, en indikator på at USA kan bli mer selvforsynt, innadvendt. Vi er uenige med dem som er imot økt selvforsyning – noen land er tjent med en viss proteksjonisme. Et viktig spørsmål er hvordan et mer innadvendt USA vil påvirke verden økonomisk og sosialt.

Tekst Johan     Galtung Oversatt/tilrettelagt Dag Viljen Poleszynski   Foto Shutterstock

 

”Nedgang og fall” i det amerikanske imperiet. Hva er et imperium? Det dreier seg ikke bare om egen makt – økonomisk, militært, kulturelt, politisk – men makt som også utøves av imperiets klientstater.

LES OGSÅ  Det andre Afghanistan

Dette blir aldri formulert så klart og kort som på New Yorks bilskilter: New York: The Empire State. Dette gjøres med stolthet, men sees her som en ondartet form for strukturell vold som må avskaffes og forvandles til samarbeidsforhold med gjensidig og likeverdig utbytte, kombinert med empati.

Noen gode nyheter er forbundet med at USA krymper og faller. Klientstatene ser kanskje imperiet som årsak til egen nedgang og bestemmer seg for å bygge gode relasjoner over alt, eller ”WIN-WIN”, som kineserne uttrykker det.

Men dette kan også føre til det motsatte, at tapet av imperiet er årsaken til nedgangen, og til at USA prøver å opprette klientstater så raskt som mulig.

Det finnes et slikt ”spesielt forhold” til Storbritannia. Basert på det som skjedde i Libya, ser Danmark og Norge ut til å dele dette forholdet; deres statsministere ble til og med utnevnt til generalsekretærer i NATO. Hvorfor?

En kvalifisert gjetning: De fire landene deler protestantisme, evangelisering på en eller annen måte. Dette betyr ikke at vi foreslår at problemene er religiøse, men nær et halvt årtusen i samme religiøse samfunn gir grobunn for solidaritet. EU-medlemmene som i november 2016 proklamerte at de ikke lenger ville kjempe USAs kriger i Bratislava, var ikke nord-europeisk protestantiske, men snarer katolske, med Tyskland på mange måter delt.

Trump bidrar ved å gjøre USA til en umulig leder å følge. Så lenge han har kommandoen – og ingen vet hvor lenge det vil vare før han blir fjernet ved riksrett i henhold det 25. grunnlovstillegget, eller den gamle tradisjonen med å drepe ubeleilige presidenter – er det vanskelig å gjenoppbygge USAs imperium. Det samme gjelder engelsktalende samfunn som i tillegg til Anglo-Amerika inkluderer Canada-Australia-New Zealand. De to sistnevnte kan foretrekke å hoppe på det kinesiske toget, mandarinsk eller ikke.

LES OGSÅ  Presidentvalget i USA – realpolitikk vs. realistisk politikk

Imidlertid foregår et forsøk på å gjøre Saudi-Arabia til en klientstat av USA ved å kjempe USAs krig i Jemen, etc. Men et ustabilt senter med en ustabil klient gjør et ustabilt imperium mer enn dobbelt så ustabilt. Flere Gulf-land kan legges til, men de er alle muslimske og tidligere vestlige kolonier og ligger an til grunnliggende forandringer. Den ultimate makten hviler på de mange imamene, og de kan dele den saudiarabiske befolkningens oppfatning at den islamske staten er en sann bærer av islam, i motsetning til Saudi-Arabia som bruker Hajj-pilegrimsferd til Mekka-Medina som masseturisme for profitt.

Kort sagt står jeg ved min spådom om at innen år 2020 er USAs imperium borte. I Storbritannia vil Labour gjøre slutt på det – i Danmark-Norge den politiske offentlige opinion. De engelsktalende landene vil sikkert feire sine kulturelle samfunn ved å etterlikne USAs engelske, grunnleggende popkultur. Kanskje vil de også  berike den.

USA kan selv se på kartet og oppdage at de befinner seg i Nord-Amerika med to naboer, store både når det gjelder befolkning og i areal, og konkludere at handelsavtalen fra 1993 mellom USA, Canada og Mexico (MEX-US-CAN) har mye for seg, i det minste er verd å tenke på. Dette kan gjøre USA ikke til Amerika Først, som noen forkynner, men til at Amerika Sist tar form. Resultatet kan bli det Normale Amerika.

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Om forfatteren»]

Professor i fredsstudier Johan Galtung (f. 1930), dr.hc.mult., er grunnlegger av TRANSCEND Nettverk for fred, utvikling og miljø og rektor for TRANSCEND Fredsuniversitet (TPU).

Galtung har publisert over 1 670 artikler og bokkapitler, skrevet sine planlagte 500 ledere for TRANSCEND Media Service og har utgitt 170 bøker om fred og relaterte temaer. Av disse er 41 oversatt til 35 språk, inkludert 50 Years-100 peace and conflict perspectives, utgitt av TRANSCEND University Press-TUP. Han bor i Alfaz del Pi, Alicante, Spania, og reiser fortsatt til Norge og andre land for å holde forelesninger og delta i akademiske debatter.[/gdlr_box_icon]

LES OGSÅ  USA – en mislykket stat?

 

Kilder:

1. https://no.wikipedia.org/wiki/USAs_visepresident (14.4.2018).

2. https://snl.no/hajj (14.04.2018).

3. http://www.washingtonpost.com/wp-srv/politics/special/trade/stories/tr111893.htm (14.4.2018).


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner