Skip to main content

Utradisjonelt syn på blodsirkulasjonen, hjertet og hjerte- og karsykdom

[wcm_restrict]

Den antroposofiske legen Thomas Cowan fra USA fokuserer i sin bok Human heart, cosmic heart på hjertets funksjon og hvordan han behandler hjerte- og karsykdom. Ifølge Cowan er det ikke hjertet som gjør at blodet flyter gjennom i årene!

Tekst Iver Mysterud 

Innimellom kan man høre om hypoteser/forklaringer som strider med ens faglige ”barnetro”.  Under et foredrag i 2018 av den amerikanske biofysikeren James L. Oschman (f. 1939)1 stilte han spørsmål ved hvorvidt hjertet bare er en mekanisk pumpe som sirkulerer blodet. Denne pumpemodellen hadde sitt utspring på 1200-tallet da den syriske legen Ibn Al-Nafis (1213–1288) postulerte at blodet sirkulerte fra hjertet til lungene og tilbake og at hjertet ble ernært via kransarteriene. Beskrivelsen av en fullstendig modell av hjertet og blodsirkulasjonen er kreditert den engelske legen William Harvey (1578–1657) 400 år senere. 

Oschman gikk tilbake til forskning som startet for 100 år siden:2 I et foredrag for leger i Sveits i 1920 hevdet filosofen Rudolf Steiner (1861–1925) at hjertet ikke var en pumpe som tvinger livløst blod til å bevege seg ved hjelp av trykk, men at blodet var drevet av sitt eget biologiske moment. I 1932 filmet forskeren J. Bremer fra Harvard universitet blodet til et embryo før hjertet fungerte. Blodet sirkulerte likevel i spiralformete strømmer. Hvis det er slik at hjertet ikke pumper blodet, hva bidrar da til at blodet flyter rundt i kroppen? Ifølge Oschman pumpes blodet rundt ved hjelp av lys. Detaljene i dette ble av tidsmessige grunner ikke fulgt opp i foredraget, men dersom dette er riktig, vil det kreve omfattende forskning å forstå hvordan det skjer. 

På denne bakgrunnen var jeg godt motivert for å lese Thomas Cowans bok Human heart, cosmic heart. Den har som undertittel A doctor’s quest to understand, treat, and prevent cardiovascular disease (En leges søken etter å forstå, behandle og forebygge hjerte- og karsykdom) og handler om Cowans faglige utvikling gjennom et liv som lege. Boka har derfor en selvbiografisk karakter mellom de faglige presentasjonene, inkludert litt om de hjerteproblemene som den veltrente legen selv har slitt med (hjerteflimmer). Cowan er av natur en ”tviler” og skeptiker til rådende oppfatninger og har i årenes løp grublet og lest mye om de temaene han på elegant vis nøster opp i denne relativt korte boka. Som antroposofisk utdannet lege har han lest mye om Rudolf Steiners skrifter og filosofi. Cowan kom imidlertid til et punkt der han ble misfornøyd med hva antroposofisk medisin alene kan gjøre for hans pasienter, og ny forståelse skjedde da han kom i kontakt med en av grunnleggerne av Weston A. Price-stiftelsen,3 Sally Fallon Morell. Da fikk han viktig innsikt om kosthold og helse dokumentert av den amerikanske tannlegen Weston A. Price (1870–1948), som på 1920- og 1930-tallet studerte jegere og sankere og ”enkle” bondebefolkninger som spiste næringstett, tradisjonell mat.4 De hadde god helse, i motsetning til beslektede folkegrupper som hadde begynt å spise næringsfattig, ”vestlig” mat med hvitt sukker, hvitt mel, hermetikk og pasteurisert melk. Cowan deltok fra starten som styremedlem i Weston A. Price-stiftelsen og er sterkt påvirket av forskningen til Weston Price. I møte med pasienter har han integrert prinsipper fra antroposofisk medisin med erfaringene som Price høstet om sunt kosthold. I tråd med dette er Cowan definitivt ikke redd for å spise naturlig fett, ei heller for at pasientene med hjerte- og karsykdom gjør det.

LES OGSÅ  Sjarmerende bestselger om tarm

Vann, vannets struktur og egenskaper er sentralt i denne boka. Cowan tar utgangspunkt i den østerrikske naturforskeren Viktor Schaubergers (1885–1956) teorier om vann og kobler dette til moderne forskning av bioingeniør og professor Gerald H. Pollack om ”vannets fjerde fase”.5 Ifølge Pollack kalles vann i sin fjerde fase ”strukturert” og har helt andre egenskaper enn ”vanlig” vann. Hvis innsiden av et rør er dekket av et negativt ladd lag, vil vann som kommer inn i røret, flyte gjennom ”av seg selv”. Tilsvarende er innsiden av våre blodårer dekket av et lag negativt ladet, strukturert vann, noe som gjør at positivt ladd blod flyter gjennom årene ”av seg selv”. Drivkraften eller energien i systemet, det som gjør vannlaget på innsiden av årene strukturert, er primært sollys, eventuelt også elektroner fra jordoverflaten. Ifølge denne modellen kan blod flyte gjennom årene helt uten en pumpe. 

Hvis hjertets funksjon ikke er å pumpe blod, hva er den da? Ifølge Cowan skaper hjertet virvler i blodstrømmen – én vertikal og én horisontal. Betydningen av dette for sirkulasjonssystemet forklares i detalj. Hjertet fungerer delvis som en hydraulisk enhet, som bruker kraften i bevegelig vann til å dirigere vannet dit det er behov for det: Noe av blodet blir sendt mot hodet, mens resten beveger seg ut i arteriene. Dette er den grunnmodellen Cowan presenterer for å forklare hvordan blodet sirkulerer i årene og hjertets funksjon. 

Bokas innhold

Boka består av 12 nummererte kapitler, et etterord, tre vedlegg, sluttnoteliste, en oversikt over anbefalt lesestoff og stikkordregister. Den inneholder fire figurer og tre bilder, alle i svart-hvitt.

I kapittel 1 presenterer Cowan seg selv, sin oppvekst og bakgrunn, mens kapittel 2 handler om blodets sirkulasjon. Kapittel 3 omhandler hvordan han som 20-årig deltaker i Fredskorpset havnet i Swaziland i Afrika og hvordan dette bidro til å forme ham som menneske og til at han bestemte seg for å studere medisin. Kapittel 4 handler om hjertets geometri og struktur som bakgrunn for å forklare dets funksjon, og kapittel 5 forklarer hvorfor antroposofisk filosofi og lære har vært så viktig for ham som lege. Kapittel 6 handler om hva som ikke forårsaker hjerteinfarkt og er en kritikk av dagens rådende teorier og behandling, mens kapittel 7 handler om hva som etter Cowans mening, faktisk forårsaker hjerteinfarkt. Kapittel 8 beskriver Cowans møte med to personer som ble banebrytende i hans liv. Den ene var Sally Fallon som introduserte ham for Weston A. Price’ innsikt om kosthold. Den andre var en person som Cowan på ett øyeblikk visste at han ville dele resten av livet med, hans sjelevenn og store kjærlighet Lynda Smith. Hun ble hans andre kone og reddet senere hans liv da han ble rammet av alvorlig hjerteflimmer på en kanotur i ødemarken. Kapittel 9 beskriver hvordan Cowan går fram når han behandler pasienter med hjerte- og karsykdom. I kapittel 10 om ”det kosmiske hjertet” går Cowan inn på betydningen av sosiale, politiske og personlige faktorer for å forstå årsaker til sykdom og trekker dette videre til menneskehetens problemer på jorda. 

LES OGSÅ  En hyllest til sauen

Kapittel 11 om ”et hjerte av gull” diskuterer fattigdom og problematiserer ”penger” og ”gull”. Dette føres videre til hvordan nervesignaler overføres og hva ”liv” egentlig er: ”Jeg mener vi er koherente, elektrisk ladde, superledende, lysfylte vesener, og dette grunnlaget bør danne basis for medisinen – samt for en helbredelsesprosess for alt liv på jorda.” Dette høres kanskje rart  ut, men utsagnet gir mening innenfor rammen av det boka omhandler.

I kapittel 12 diskuterer Cowan hva transplantasjon av et hjerte kan gjøre med personligheten til den som mottar det. I bokas etterord oppsummerer han viktige leveregler han gjennom et langt liv har kommet fram til for å ha god helse: betydningen av et næringstett kosthold, av å drikke rent, mineralisert og strukturert vann, å sole seg mest mulig uten å bli brent, å gå barbeint i naturen og å gjenopprette helsa til så mange levende organismer som mulig (planter, dyr, fjell, åker og enger, elver, innsjøer, andre mennesker).

Vedlegg A gir råd om hvordan man kan spise for å få god hjertehelse, vedlegg B om å forebygge og behandle hjerte- og karsykdom og vedlegg C om kolesterol og hvordan man bør fortolke en lipidprofil.

Vurdering

Dette er en tankestimulerende bok om medisin og helse med utgangspunkt i hjertet. Cowan er belest, har omfattende erfaring som lege gjennom et langt liv og har orientert seg stadig dypere og bredere for å komme til bunns der han mener rådende oppfatninger ikke holder vann. Han skriver godt og resonnerer logisk. Hypotesene om hvordan blodet flyter og hva slags funksjon hjertet har, er selvsagt kontroversielle, men det betyr ikke at de ikke kan testes. Hvorvidt rådende oppfatning om at hjertets rolle er å pumpe blodet rundt i kroppen, er feil, er opp til forskersamfunnet å avklare. Hans hypotese bør definitivt testes, for som Cowan skriver, har en avklaring stor betydning for hvordan man best kan forebygge og behandle av hjerte- og karsykdom.

LES OGSÅ  Lider du av histaminintoleranse?

Cowans oppfatning om betydningen av et næringstett kosthold er helt i tråd med det vi gjennom tallrike artikler har skrevet om i Helsemagasinet. Den innsikten Weston A. Price fikk under sine reiser på 1930-tallet, burde gjenspeiles i de rådene myndighetene gir om hva mennesker helst bør spise.

Ikke minst setter Human heart, cosmic heart fokus på betydningen av vann, vannets struktur og egenskaper. Det er viktige temaer, selv om majoriteten av fagfolk ikke er opptatt av det og vi sjelden leser eller hører om dem i mediene.

Om bokforfatteren
Thomas Cowan (f. 1956) praktiserer allmennmedisin i San Francisco og har studert og skrevet om temaer som ernæring, homøopati, antroposofisk medisin og urtemedisin. Hans bøker inkluderer The fourfold path to healing (2012), The nourishing traditions book of baby and childcare (2013, med Sally Fallon), Vaccines, autoimmunity, and the changing nature of childhood illness (2018) og Cancer and the new biology of water (2019). Cowan har vært visepresident i Legeforeningen for antroposofisk medisin i USA og deltok som styremedlem i opp-rettelsen av Weston A. Price-stiftelsen. Han skriver også spalten ”Spør legen” i tidsskriftet til denne stiftelsen, Wise Traditions in Food, Farming, and the Healing Arts.

Utradisjonelt syn på blodsirkulasjonen, hjertet og hjerte- og karsykdom / 2020 / Helsemagasinet vitenskap og fornuft

Forfatter: Thomas Cowan

Tittel: Human heart, cosmic heart: A doctor’s quest to understand, treat, and prevent cardiovascular disease

Utgiver: Chelsea Green Publishing

Utgivelsesår: 2016 (165 sider)

ISBN: 978-1-603-58-619-1

Pris: £17,06 (innbundet) (www.amazon.co.uk)

Kilder:

1. Mysterud I. Oschman – en energimedisinsk ”guru” langt forut for sin tid. VOF 2018; 9 (6): 54–9.

2. Marinelli R, Fuerst B, van der Zee H mfl. The heart is not a pump: a refutation of the pressure propulsion premise of heart function. Frontier Perspectives 1995; 5 (1). http://www.rsarchive.org/RelArtic/Marinelli/index.html

3. https://www.westonaprice.org/

4. Price WA. Nutrition and physical degeneration. La Mesa, CA: The Price-Pottenger Nutrition Foundation, Inc. 1938, 18. utg. 2008.

5. Pollack GH. The fourth phase of water: Beyond solid, liquid, and vapor. Seattle, WA: Ebner & Sons Publishers, 2013.

/wcm_restrict]

Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner