Skip to main content

Utredning av høyt oksalatnivå i kroppen

Det finnes ingen effektiv test som entydig kan avklare om man har for mye oksalater i kroppen. Analyser av urin og blod samt vevsprøver av lårbeinet, huden og nyrene gir ikke alltid klare svar. Man bør derfor kombinere slike analyser med en detaljert kartlegging av symptomer og følge en testdiett med lite oksalat for å se om man blir bedre etter noen uker.

Tekst Iver Mysterud og Johnny Laupsa-Borge

Kort fortalt

I Helsemagasinet 5/2020 diskuterte vi hvordan mange planter forsvarer seg mot å bli spist, blant annet ved å produsere en rekke forsvarskjemikalier eller antibeitestoffer. Ett slikt stoff er oksalsyre og dets mineralsalter (oksalater), som kan gi mange plager hvis de spises av dyr eller mennesker. Omtalen av oksalater er delt i seks: Del I sto i nr. 6/2020, Del II i nr. 7/2020 og Del III i nr. 1/2021. 

Del I ga en oversikt. En rekke planter inneholder oksalsyre eller oksalater, og hvis man inntar mer av dette enn kroppen klarer å håndtere, kan disse forbindelsene hope seg opp i ulike vev (hyperoksaluri) og føre til ulike lidelser. I Del II tok vi opp fem hovedårsaker til hyperoksaluri, som vanligvis deles inn i primær og sekundær hyperoksaluri. Førstnevnte handler om genetiske årsaker til økt egenproduksjon av oksalater (tre typer), mens de sekundære typene skyldes ubalanser i tarmens mikroflora (dysbiosebetinget hyperoksaluri) eller vedvarende høyt inntak fra kosten (ernæringsbetinget hyperoksaluri). I Del III gikk vi nærmere inn på hvordan oksalater kan påvirke oss: De kan føre til smerter og problemer i bindevev, hemme enzymer og påvirke nervesystemet, immunsystemet, fordøyelsen, urinveiene, kjønnsorganene og transportmolekyler i cellemembranene.

I denne fjerde artikkelen går vi nærmere inn på utredning av hyperoksaluri. Det finnes ingen effektiv test som entydig kan avklare om man har denne forgiftningstilstanden. Vanlige analyser av urin og blod samt vevsprøver av lårbeinet, huden og nyrene gir ikke alltid klare svar. Man bør derfor kombinere slike analyser med en detaljert kartlegging av symptomer og følge en testdiett med lite oksalater for å se om man blir bedre etter noen uker.

Ifølge Sally K. Norton er verken analyser av blod, urin eller vev særlig nøyaktige eller hensiktsmessige for pasienter flest. Lårbeinstesten innebærer å ta en bit fra lårbeinet og analysere den for innholdet av oksalater, og dette krever naturlig nok et kirurgisk inngrep. Vevsprøver av nyrer brukes kun ved framskredne stadier av nyresykdom, mens vevsprøver av knokler og hud sjelden brukes, og da typisk ved alvorlig sykdom der man mistenker overdreven egenproduksjon av oksalat.1 

LES OGSÅ  Vitamin C, oksalat og nyrestein

Organisk syretest

Analyser av ulike markører i en urinprøve brukes mest, også blant enkelte leger i Norge. En organisk syretest (Organic Acids Test; OAT)2 analyserer forholdet mellom ulike organiske syrer og andre metabolitter, blant annet oksalat, glykolat og arabinose, basert på fastende morgenurin. En rekke laboratorier utfører organisk syretest: The Great Plains Laboratory (USA),3 Lab. Jean-Philippe (Paris), Nordic Laboratories (København),4 EU BioTek AS (Kløfta i Ullensaker kommune, nær Oslo)5 og Lab1 (Sandvika i Bærum kommune, nær Oslo).6 EU BioTek AS representerer det amerikanske laboratoriet US BioTek Laboratories og selger og markedsfører alle deres tilgjengelige tester i Europa. En slik test koster i størrelsesorden kr 2500–3000. Selv om alle disse firmaene tilbyr analyse av organiske syrer, må man forsikre seg om at laboratoriet man velger, faktisk undersøker oksalat og de stoffene som er relevante for å få innblikk i oksalatbelastning.

Innvendinger mot urintesting

Det er reist flere innvendinger mot bruk av urintesting for å påvise problemer med oksalater i kroppen. Én grunn er at oksalatnivået i blodet og andre vev kan være høyt selv om nivået i urinen er lavt. Dette gjelder hos personer som har problemer med å skille ut oksalater i urinen, og disse personene har langt mer oksalater i kroppen enn urintesten tilsier.1,7 Her er altså problemet falskt negative resultater.

En annen innvending er at verken analyser av blod eller urin sier noe om akkumulert mengde oksalater i kroppen. Slike analyser viser kun tilstanden i blodet eller urinen på det øyeblikket de tas. Mange med oksalatproblemer kan jevnlig ha relativt kortvarige økninger av oksalater i urinen og kanskje også i blodet, men det er upraktisk å måle ofte nok til å påvise slike mønstre under normale omstendigheter. Ideelt sett burde man ta enkelttester over en rekke dager eller eventuelt analysere døgnurinen (altså oppsamlet gjennom et helt døgn).

LES OGSÅ  Oksalat – lite kjent årsak til sykdom

Ifølge Norton kan selve testprosedyren ofte være for dårlig grunnet utilstrekkelig forberedelse og håndtering av urinprøvene før den kjemiske analysen.8 

Selv om Norton er kritisk til urintesten, påpeker hun at den kan være nyttig for å få innblikk i om kroppen selv produserer for mye oksalater. For å avklare hvor mye som er for mye, må oksalatnivået vurderes i forhold til urinens innhold av kreatinin, det mest brukte målet på nyrefunksjon. Kreatininnivået varierer med blant annet alderen, hva man spiser og helsetilstanden. Forskeren Susan Owens omregner resultatene fra urintesten til en såkalt logaritmisk skala for å tolke dem mer nøyaktig. Denne teknikken er imidlertid ikke publisert, og hun har ikke lært opp andre i den.9

Liste over matvarer

Norton bruker en liste over mat med høyt oksalatnivå for å avklare hvor mye oksalater man får i seg via maten. For hver matvare krysser man av om man spiser den hver dag, jevnlig, innimellom eller om man pleide å spise den jevnlig. Ved å studere svarene er det enkelt å se om en person får eller har fått i seg mye oksalater. Dette kombineres med et detaljert spørreskjema om symptomer for å avklare om oksalater kan være ansvarlig for helseproblemene.8,10 

Lavoksalatdiett

I tillegg er det mulig å få en pekepinn på om et høyt oksalatnivå kan være en årsak til ens plager ved å forsøke en testdiett, altså en lavoksalatdiett. Norton mener dette er den tryggeste, billigste og mest pålitelige metoden for å finne ut om man har oksalatrelaterte helseproblemer.1 Dietten bør forsøkes i minst én måned. Hvis man i denne perioden blir bedre, indikerer det at oksalater er deler av årsaken. Man kan deretter prøve en ”provokasjon” der man igjen spiser en del oksalatrik mat. Hvis man da blir dårligere, er det en ytterligere bekreftelse på at et høyt oksalatnivå i kroppen utgjør et problem. Fordelen med å følge en testdiett er at den kan følges uavhengig av konsultasjoner med lege eller annen behandler og uten å ta spesifikke tester. Imidlertid vil mange ha nytte av å samarbeide med en lege, ernæringsfysiolog eller terapeut som har god innsikt i oksalatproblematikken og erfaring med lavoksalatdietten.

LES OGSÅ  Biokjemiske virkninger av oksalater

*****

I neste del av denne serien om oksalater skal vi se nærmere på hvordan hyperoksaluri kan motvirkes. Dette handler om å spise en lavoksalatdiett og å ta utvalgte kosttilskudd.

Kilder:

1 https://sallyknorton.com/oxalate-science/ (14.3.2020).

2 https://www.greatplainslaboratory.com/organic-acids-test

3 https://www.greatplainslaboratory.com/

4 http://nordiclabs.com/

5 https://eubiotek.no/

6 https://www.lab1.no/

7 http://lowoxalate.info/ (12.3.2020).

8 https://sallyknorton.com/symptoms/ (14.3.2020).

9 E-post fra Sally K. Norton til IM 17.3.2020.

10 Montana C. ‘How I beat my back and joint pain’. What Doctors Don’t Tell You 2020; (februar): 60–8.


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner