Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2015 > Utsikt til gress bedrer oppmerksomheten

Utsikt til gress bedrer oppmerksomheten

Hvis vi vil bedre oppmerksomheten i løpet av en arbeidsdag, kan det være lurt å ha utsikt til naturområder, eller i det minste til en gressplen. I en undersøkelse sammenliknet forskere studenter som arbeidet i to ulike miljøer. Begge gruppene satt i et bymiljø, men den ene gruppa fikk en liten pause hvor de hadde utsikt til et tak med blomster og gress, mens den andre kun så ut over et vanlig betongtak. De gjennomgikk så en kognitiv test.

Studentene med blomsterutsikten gjorde mindre feil og svarte mer konsekvent riktig enn de i den andre gruppa. Forskerne mener at blomsterpausen gir positive stimuli i hjernen, noe som igjen øker oppmerksomheten. Ikke unaturlig anbefaler de både at man tar små pauser i arbeidet, og at man sørger for flere grøntarealer også i områder i byen hvor mennesker jobber. ALJ

Kilde:

Lee KE, Williams KJH, Sargent LD mfl. 40-second green roof views sustain attention: The role of micro-breaks in attention restoration. Journal of Environmental Psychology 2015; 42: 182–9. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272494415000328

Legg igjen et svar