Skip to main content

Vaksiner og nevropsykiatriske lidelser

Forskere fra USA har undersøkt om det kan være sammenheng mellom vaksinering og tvangslidelser, spisevegring (anoreksi), kronisk tic-forstyrrelse (Tourettes syndrom), hyperaktivitet og oppmerksomhetssvikt (AD/HD), depresjon og bipolar lidelse. Forskerne sammenliknet to grupper barn og unge i alderen 6–15 år. Den ene gruppa besto av barn og unge som nylig hadde fått en diagnose med en av de nevnte lidelsene, og en kontrollgruppe som besto av barn og unge som hadde brukket arm/bein eller hadde åpne sår. Slike data ble sammenholdt med vaksinasjonshistorikken for hver person det foregående året.

OBS: Denne artikkelen er eldre enn 2 år. Informasjon kan være utdatert.


Det viste seg at personer med spisevegring i større grad enn personer i kontrollgruppa hadde fått en eller annen vaksine. Forskerne fant også sammenheng mellom å ha fått vaksine mot influensa i de foregående tre, seks eller 12 månedene og diagnosene spisevegring, tvangslidelser og angst. Det ble også påvist sammenheng mellom tidligere vaksinering mot hepatitt A og tvangslidelser og spisevegring, vaksinering mot hepatitt B og spisevegring og vaksine mot hjernehinnebetennelse (meningitt) og Tourettes syndrom. Denne pilotstudien indikerer at utbrudd av en rekke psykiatriske lidelser har oppstått etter tidligere vaksinering. Studien kan imidlertid ikke si noe om årsaksforhold, så temaet bør tas opp i oppfølgende forskning. IM

LES OGSÅ  Mann fikk 217 koronavaksiner

Kilde:

Leslie DL, Kobre RA, Richmand BJ mfl. Temporal association of certain neuropsychiatric disorders following vaccination of children and adolescents: a pilot case–control study. Frontiers in Psychiatry 2017; 8: 3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5244035/Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner