Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2016 > Valnøtter mot tykktarmskreft

Valnøtter mot tykktarmskreft

Valnøtter inneholder en rekke biologisk aktive stoffer som beskytter mot kreftutvikling. Forskere fra USA har på den bakgrunn testet effekten av å spise hele valnøtter på forsøksmus. I første forsøk fant de en moderat reduksjon i antall svulster hos mus som fikk et standardkosthold som inneholdt 9,5 prosent valnøtter (15 % av totalt fettinntak). Det andre eksperimentet viste en markant reduksjon i antall svulster hos mannlige mus som fikk en annen type kosthold med sju prosent valnøtter (10,5 % av totalt fettinntak). Høyere inntak av valnøtter ga ingen ytterligere hemming av kreftutvikling, noe som indikerer at det kan finnes et optimalt nivå for inntak av valnøtter når det gjelder å forebygge kreft.

Siden kostholdet er vist å kunne påvirke tarmfloraen, testet forskerne avføringsprøver av mus som inntok et såkalt middelhavskosthold. Behandling med kreftframkallende stoffer reduserte mangfoldet og mengden mikrober i tarmfloraen, særlig hos hannmus, som var mer følsomme for miljøendringer. Videre analyser fant at spesifikke grupper bakterier korrelerte med eksponering for kreftframkallende stoffer med inntak av valnøtter eller av begge variabler. Det var klar korrelasjon mellom visse bakteriegrupper og tilstedeværelse og antallet av svulster.

Samlet indikerer resultatene at valnøtter til en viss grad kan beskytte tykktarmen mot kreft, noe som delvis ser ut til å skyldes at valnøtter endrer tarmfloraen. Om disse musestudiene er direkte overførbare til mennesket, er ikke undersøkt. IM

Kilde:

Nakanishi M, Chen Y, Qendro V mfl. Effects of walnut consumption on colon carcinogenesis and microbial community structure. Cancer Prevention Research 2016; 9: 692–703. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27215566

Annonse:
You may also like
Myseprotein
Oppdatering om stråling fra andre land
5G: Er Ericssons redning folkehelsas dødsstøt?
Feit hverdagsmat med lite karbohydrat. Nr. 3/2018

Legg igjen et svar