Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2015 > ”Vanesystem” i hjernen overaktivt ved tvangslidelser

”Vanesystem” i hjernen overaktivt ved tvangslidelser

En tvangslidelse (engelsk: Obsessive Compulsive Disorder, forkortet OCD) er en tilstand hvor man plages av ufrivillige handlinger eller ubehagelige tankemønstre. Slike tvangslidelser er blitt sett på som en måte for å håndtere underliggende angst. Nå har amerikanske forskere funnet at et bestemt område i hjernen som er forbundet med dannelsen av vaner, nucleus caudatus, er overaktivert hos mennesker med OCD. Denne typen overaktivitet er også koblet til andre gjentakende handlingsmønstre som overspising og alkoholmisbruk. Alle slike handlinger kjennetegnes ved at personens ”ovenfra og ned”-kontroll (eng. top-down) når det gjelder å ta beslutninger, er redusert og erstattet av en mer stimulusdrevne ”nedenfra og opp”-kontroll (eng. bottom-up).

Forskerne bak studien ville undersøke de nevrologiske mekanismene involvert i utvikling av tvangslidelser, og om slike lidelser oppstår på grunn av ubalanse i hjernens belønnings- eller ”vane”-system . Nucleus caudatus i hjernens sentrum er et viktig område for målrettet atferd, og siden dette området er overaktivt ved OCD, kan det bety at tvangshandlingene forbundet med slike lidelser er resultat av ubalanser i reguleringen av å danne vaner, og ikke et resultat av belønningssystemer i hjernen.

Kilde:

Gillan CM, Aspergis-Schoute AM, Morein-Zamir S mfl. Functional neuroimaging of avoidance habits in Obsessive-Compulsive Disorder. American Journal of Psychiatry 2014, 19.12. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25526600

Legg igjen et svar