Skip to main content

Venter på vedtak i Norsk pasientskadeerstatning (NPE)

NPE ble opprettet i 1988 og er et statlig forvaltningsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. En hovedoppgave er å behandle erstatningskrav fra pasienter som mener å ha fått skade i forbindelse med behandling i helsevesenet.

OBS: Denne artikkelen er eldre enn 2 år. Informasjon kan være utdatert.

Tekst Johnny Laupsa-Borge     Foto Vibeke Grov/Shutterstock

Familiens sykdomsforløp etter svineinfluensavaksinen ble meldt inn til Norsk pasientskadeerstatning (NPE) i september 2010.

Ifølge Vibeke Grov har NPE foreløpig uttalt i denne saken at ”[P]asienten hadde flere kontakter med primærhelsetjenesten fra februar 2008 og var gjentatte ganger innlagt på sykehus i 2009 på grunn av luftveisproblemer, fordøyelsesproblemer og eksem/allergi. Han ble behandlet for astma med god effekt, og hans fordøyelsesbesvær ble periodevis bedre på diett. Dette startet i månedene før vaksinasjon med Pandemrix. Dette taler i mot at det er noen sammenheng mellom disse plagene og vaksinen.”


– Nesten alt som står i uttalelsen fra NPE, er feil. Håkon hadde ingen av de nevnte plagene før vaksinen ble tatt 30. oktober 2009, hevder mora.

Hun presiserer at Håkon ble første gang innlagt 10. april 2010. Da hadde han en astmadiagnose som etter foreldrenes mening ikke stemte fordi medikamentene han fikk mot dette, ikke hjalp.

– Ingen hadde noen gang registrert astmatiske lyder i lungene selv når han var tett. Alle leger som undersøkte ham, mente at periodene med utpreget tetthet i luftveiene kunne være falsk krupp. Han hadde forkjølelse og luftveisinfeksjoner etter at han startet i barnehagen, men ellers lite sykdom og stabilt oppmøte høsten 2009, sier mora.

– Langt ut i sykdomsforløpet ble det i journalen til Håkon skrevet at ”[P]asienten er en snart 3 år gammel gutt i utmerket allmenntilstand. Normal hold. God ernæringstilstand. Friskt utseende. […] ”, forteller hun. Vibeke mener dette har dannet grunnlaget for seinere uttalelser fra Norsk pasientskadeerstatning.

I den medisinske vurderinga heter det også at ”[…] Pasientens plager med økt tretthet, rykninger og vanskelig kontaktbarhet kan være en følge av vaksinasjonen. […] plager med økt søvnighet, anfallslignende episoder og plutselige emosjonelle svingninger kan være assosiert med narkolepsi. Hvis dette påvises, kan pasientens plager være forårsaket av vaksinasjonen. […] Hvis narkolepsi bekreftes, kan det være en sammenheng med de plagene som kan relateres til denne diagnosen og vaksinasjonen. Hvis narkolepsimistanken avkreftes, er det vanskelig å se en sammenheng mellom hans plager og vaksinasjonen.” I pasientskadeerstatningssaken er det framhevet at Håkon må utredes for narkolepsi.

LES OGSÅ  Vitamin C og vaksiner

Sakene til Vibeke og Henriette er også meldt inn. Når det gjelder Henriette, vil NPE ikke ta stilling til hennes tilfelle før det er gjort en vurdering i Vibekes sak. Familien hadde frist til å levere sine kommentarer innen 1. januar 2012, og vedtak i saken gjøres etter at denne artikkelen er trykket.

Håkons sykdom

Foreldrene har ført nøyaktig dagbok over Håkons sykdomsforløp. Her er noen  symptomer som de hevder oppsto eller forverret seg i betydelig grad etter vaksinasjonen:

• Sovnet brått og tungt: Kunne sovne plutselig midt under lek og sove i 1 ½–2 timer. Vanskelig å vekke.

• Svekket immunforsvar: Ble oftere syk. Hadde hyppig feber. Fikk oftere infeksjoner.

• Matintoleranser: Begynte å reagere på stadig flere matvarer. Ville på et tidspunkt knapt spise noe som helst.

• Mage- og tarmproblemer: Fikk voldsomme magesmerter. Avføringa luktet unormalt sterkt og inneholdt mye slim.

• Tilbakeslag av magesyre (refluks).

• Hudutslett: Masse utslett og rødeprikker rundt munnen og opp til øynene.

• Kløe: Kraftig kløe i hodebunn.

Endret atferd: Stadig mer passiv. Humøret kunne svinge veldig med episoder av voldsomt sinne. Begynte å skubbe og slå andre. Lagde masse rare lyder (f.eks. fuglelyder) og bjeffet til folk. Oppførte seg i perioder som om han var ruset.

• Epilepsiliknende anfall.

Pustevansker: Tung pust. Astmatiske tendenser. 

Ukontrollerte rykninger (tics): Særlig i ansiktet. 

• Balanseproblemer: Balansen ble vesentlig dårligere på kort tid. Falt lett når han snurret rundt.

• Hukommelsessvikt: Glemte mye av det han kunne før. Husket ikke hva han hadde sagt kort tid etter. Husket ikke sanger. Klarte ikke lenger å telle.

• Oppmerksomhetsproblemer: Ble mye mindre oppmerksom på det som skjedde rundt ham. Vanskeligere å få kontakt med ham. Møtte ikke lenger foreldrene med blikket.

• Økt smertefølsomhet: Tok lett til tårene.


• Lys- og lydømfintlig: Reagerte tydelig på normalt lys- og lydnivå.

Bleiebehov: Måtte begynne igjen med bleier fordi han stadig tisset på seg.

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Uttalelse fra lege Geir Flatabø«]Ifølge lege Geir Flatabø er vaksiner kjent for å kunne gi bivirkninger.
– Noen kan være spesifikke for den enkelte vaksinen, mens andre er knyttet til vaksiner generelt, sier han.
– Eksisterende litteratur om bivirkninger av vaksiner generelt og Pandemrix spesielt, sannsynliggjør at sykdomsforløpet som familien Grov/Bruland opplevde, skyldes vaksinen, og bruk av Pandemrix var gambling med gammel vaksineteknologi, hevder legen.
Han legger til at det ikke kan være pasientens ansvar å bevise en slik sammenheng, men vaksinasjonsmyndighetenes ansvar å bevise at det ikke er det.
– Det er ille at vaksinasjonsmyndighetene taler med to tunger. På den ene sida blir de som får bivirkninger av vaksinen, lovet erstatning. På den andre sida setter man opp store hindringer for at slik erstatning skal finne sted, sier Flatabø.[/gdlr_box_icon]

Vibekes sykdom

LES OGSÅ  Prisbelønt lege med helhetlig fokus på tungmetaller, stråling og kroniske infeksjoner

Mora var også syk, men ikke like alvorlig som Håkon. Hun var sykmeldt fra 20. april til vaksinasjon 6. november 2009 på grunn av svangerskapskvalme og bekkenløsning. Imidlertid var hennes allmenntilstand ganske bra i tida rett før vaksinen ble tatt. Det ble dokumentert hos fastlegen samme dag som hun fikk vaksinen. Da var hun verken kvalm eller hadde smerter i bekkenet.

Like etter vaksinasjonen opplevde Vibeke en rekke uforklarlige symptomer hun ikke hadde hatt før, heller ikke tidligere i svangerskapet. Et par dager etter nålestikket fikk hun periodevis høyt blodtrykk, økt hvilepuls og var nær ved å besvime. Vibeke begynte også å reagere på en rekke matvarer og kjemikalier og var stadig plaget med diaré og oppkast. Hun fikk stadig migrene, ble veldig lys- og lydfølsom og ofte forkjølet og smittet av alt ”som gikk”. Energinivået og hukommelsen ble stadig dårligere, og humøret svingte voldsomt. Til slutt ble kortidshukommelsen så svekket at hun i perioder hadde problemer med å fullføre setninger. I april 2010 orket hun knapt å gjøre noe og lå stort sett på sofaen. Etter hvert reagerte hun på en rekke matvarer, blant annet melk, glutenholdig korn og egg.

Etter at hun fjernet disse og en del andre matvarer fra kosten, ble hun gradvis bedre. På slutten av 2011 fikk hun mer overskudd til å håndtere hverdagen, men var fremdeles sykmeldt. 

Henriettes sykdom

Dattera Henriette (f. 19.12.2009), som mora gikk gravid med i åttende måned (uke 33) da mora ble vaksinert, har også vært syk med mange av de samme symptomene som Håkon.

– Etter fødselen forverret Henriettes tilstand seg gradvis, slik som for Håkon etter vaksinen, sier mora.  – Hun reagerte på stadig flere matvarer. I november 2010 gulpet hun svært mye. Det luktet sterk magesyre, og hun våknet flere ganger i uka og kastet opp. Avføringa luktet  sterk magesyre og var slimete med mye ufordøyde matrester. Det samme observerte vi hos Håkon da magen hans var på det verste.

Vibeke forteller at oppe i alt det som skjedde med Håkon, ble Henriette litt glemt. – Men vi tok henne med til en naturterapeut som kartla hvilke matvarer hun reagerte på. Da vi endret kostholdet hennes, ble hun raskt bedre. Hun sluttet å gulpe og kaste opp, og avføringa luktet langt mindre sterk og var uten synlig slim og ufordøyd mat. Vekstkurven fra helsestasjonen viste en tydelig dump der Henriette hadde størst problemer med magen, men etter at vi endret kostholdet, gikk kurven rett opp igjen. Legen ved helsestasjonen hadde liten tro på matintoleranse og mente at Henriette var en naturlig slank baby. – Selv er jeg helt sikker på at endringene vi så, tydelig viste hva som bidro til hennes problemer, sier mora.

LES OGSÅ  Korrelasjon mellom antall vaksiner og spedbarnsdødelighet

Dyktig sykepleier 

Vibeke tok en bachelor i sykepleie ved Høgskulen Stord Haugesund (HSH) i 2008 og gikk ut med beste vitnemål. Kort tid etter ble hun bedt om å undervise på sykepleierutdanninga ved HSH. Hun ble vurdert å ha meget høy grad av faglig egnethet og dyktighet. Likevel var det en del leger som ikke tok henne på alvor da hun og barna ble syke.

Taushetsplikt og interessekonflikter

Vibeke Grov og Einar Bruland har i forbindelse med denne saken opphevet taushetsplikten overfor fastlegen Asmund Storebø, lege Annegret Baumann, lege Geir Flatabø og forfatteren  av denne artikkelen. De to sistnevnte arbeider sammen på Medisinsk Helsesenter AS i Ulvik og har fulgt opp familien en periode i 2011 med tanke på gjennomføring av diett, kosttilskudd og andre komplementære tiltak.

Siste!
Familien har fått avslag på begge sakene som er meldt inn til NPE. Dette begrunnes blant annet med at i Vibekes tilfelle framstår graviditet og seinere tilstand etter fødsel som mer sannsynlige årsaker til helseplagene enn vaksinasjonen. NPE mener at årsaken til Håkons plager ikke er avklart og at andre forhold enn vaksinasjonen mer sannsynlig ligger bak. Familien har nå engasjert advokat for å gå videre med sakene.

Les også:

Syk av vaksine mot svineinfluensa?

Bedre etter kostomlegging

Kilder:

1  fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainLeft_5565&MainArea_5661=5565:0:15,5034:1:0:0:::0:0&MainLeft_5565=5544:81255::1:5569:10:::0:0

2  Brustad L. En person har fått alvorlige vaksine-bivirkninger. Dagbladet 30.10.2009. www.dagbladet.no/2009/10/30/nyheter/helse/svineinfluensa/epidemi/vaksine/8810731/. [29.12.11]

3  European Medicine Agency. Questions and answers on the review of Pandemrix Influenza vaccine (H1N1) (split virion, inactivated, adjuvanted) A/California/7/2009 (H1N1)v like strain (X- 179A). Outcome of a procedure under Article 20 of Regulation (EC) No 726/2004. 27.07.2011. ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Medicine_QA/2011/07/WC500109183.pdf. [29.12.11]

4  Norman MG. Vi ble syke av vaksinen. VG 31.01.2011. vg.no/nyheter/utskriftsvennlig/?artId=10013763. [28.12.1011]

5  slv.no/templates/InterPage____83315.aspx

6  slv.no/templates/InterPage____83425.aspx

7  www.slv.no/templates/InterPage____82265.aspx

8  www.fhi.no/dav/c6c395ece0.pdf


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner