Skip to main content

Vi tenker bedre når vi står

Et stadig tilbakevendende tema er hvordan man kan øke innsatsen fra elevene i klasserommet. I en ny undersøkelse sammenliknet forskere arbeidsstillingen til 282 elever i småskolen, nærmere bestemt om elevene hadde skolepulter som var utarbeidet for enten å sitte eller stå ved siden av. Elevene ble observert gjennom to semestre i samme skoleår. Det viste seg at elevene som sto, gjennomsnittlig konsentrerte seg om undervisningen i 7 minutter mer hver skoletime, enn de som satt på den ”gamle” måten. De var også mer aktive i timene, rakte opp hånden mer, svarte på flere spørsmål og snakket ikke like mye utenfor tur.

Pultene var opprinnelig lagd for å motvirke overvekt hos skoleelevene, basert på ideen om at fysisk aktivitet motvirker dette. I tillegg ser det altså ut til at muligheten til å stå mens man følger undervisningen, gjør at elevene også tenker og lærer bedre. ALJ

Kilde:

Dornhecker M, Blake JJ, Benden M mfl. The effect of stand-biased desks on academic engagement: an exploratory study. International Journal of Health Promotion and Education. Publisert på nett 21. april 2015. doi: 10.1080/14635240.2015.1029641

LES OGSÅ  Slik endrer trening din personlighet

Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner