Skip to main content

Vi trenger en grundig politisk oppvask om pandemihåndteringen

Fra våren 2020 og fram til i vinter har de fleste land gjentatte ganger stengt ned på grunn av tilbakevennende smittebølger med store sosiale og økonomiske kostnader. Studier viser nå at nedstengningene har hatt liten eller ingen effekt på smittespredningen. Det er viktig å lære av dette for å unngå at de samme feilene gjentas ved epidemier i framtiden. 

Tekst Halvor Næss

OBS: Denne artikkelen er eldre enn 2 år. Informasjon kan være utdatert.

Dette er en oppdatert og bearbeidet versjon av en artikkel som har stått i Bergens Tidende.1

Fram til mars 2020 var folkehelseeksperter2 inkludert WHO3 negative til tiltak som munnbind, meteren og nedstengninger ved influensapandemier. Grunnen til det var at det ikke fantes holdepunkter for at slike tiltak hadde noen effekt på smittespredningen, og at nedstengninger ville ha svært negative konsekvenser. Likevel valgte de fleste land å innføre nettopp slike tiltak da koronaviruset spredte seg over verden. For første gang i historien trodde myndighetene i de fleste land at de kunne kontrollere smittespredningen av en luftveispandemi. Tiltak som først bare skulle vare få uker, hadde vi fram til i vinter da myndighetene ikke lenger ville «kontrollere» smitten.

Det naturlige forløp til alle virale luftveisinfeksjoner er at smitten sprer seg som en bølge med rask økning av syke til å begynne med. Så flater kurven ut og faller. Slik har det vært for alle smittebølger under koronapandemien. Hvor stor bølgen blir, er avhengig av virusets egenskaper, immuniteten i befolkningen, kryssimmunitet fra andre koronavirus, styrken til den medfødte immuniteten,4 årstid og andre faktorer både kjente og ukjente, og mye er ukjent. Typisk har vært at politikere og media rapporterer om kontroll når smittetallene går ned, og det ser ut til at svært mange ureflektert tar det for gitt at dette i stor grad skyldes tiltakene.


Men har myndighetene på noe tidspunkt hatt kontroll på smittespredningen? Dette er etter min mening et særlig viktig spørsmål i lys av de alvorlige konsekvensene tiltakene har. Hvis vi tror at myndighetene har hatt kontroll på smitten, kommer myndighetene til å innføre liknende tiltak igjen når vi rammes av nye pandemier i framtiden. 

LES OGSÅ  Covid-19 – hva bør prioriteres i 2021?

En viktig grunn til at mange tror myndighetene har hatt kontroll på smitten, er datamodeller. Den mest kjente er Imperial College-modellen5 som spådde mer enn 500 000 døde i Storbritannia våren 2020 hvis det ikke ble innført tiltak. Strenge tiltak ble innført, og antallet døde ble langt lavere. Tiltakene fikk æren, men den samme modellen brukt på Sverige6 spådde 90 000 døde våren 2020 uten tiltak. Sverige stengte som kjent ikke ned, og antall døde ble «bare» 6 000. Modellen tok grundig feil. Før julen 2021 var England på nippet til å innføre strenge tiltak igjen etter råd basert på datamodeller.7 Nå vet vi at antallet innlagte på sykehus siden ble lavere enn den beste datamodellspådommen med strenge tiltak. Hadde England stengt ned igjen, er det sannsynlig at myndighetene nok en gang ville ha fått æren for å kontrollere smitten. Tilsvarende bommet Folkehelseinstituttets modeller stygt på antall innleggelser på sykehus etter nyttår i år.8

Empiriske studier sår betydelig tvil om myndighetenes muligheter til å kontrollere smitten. Sverige med få og England med strenge tiltak har hatt nokså like smittebølger. I USA har det vært store forskjeller på hvordan statene har håndtert pandemien. Florida opphevet tiltakene høsten 2020,9 mens California fortsatte med strenge tiltak. Smittebølgene er nokså like i de to statene, og det finnes en rekke liknende empiriske eksempler.

I januar i år ble det publisert en stor metaanalyse fra John Hopkins Institutt basert på en rekke empiriske studier som har sett på effekten av myndighetenes tiltak i mange land. Konklusjonen er at tiltakene har minimal eller ingen effekt på koronadød.10

LES OGSÅ  – Kan vi uvaksinerte frikjennes nå?

Italia var det første landet som stengte ned vinteren 2020 og ble en modell for resten av verden. Nå innrømmer Italias koronaledelse at ikke engang de hardeste nedstengningene hindret smittespredning.11

I Norge sammenlikner vi oss med Sverige, der langt flere har dødd av covid-19, men sammenliknet med de fleste andre land har Sverige gjort det bra. Faktisk var det en aldersjustert underdødelighet i Sverige fra januar 2020 til juni 2021 i forhold til de forutgående årene.12 Øystater og perifere land som Norge har hatt lav dødelighet, og en årsak til det er trolig at disse landene har kunnet føre strenge grensekontroller. 

En rimelig tolkning av empiriske studier er at myndighetene har hatt liten eller ingen kontroll på smitten. Det er ikke myndighetenes tiltak som gjør at smittebølgene snur. Dette er gode nyheter, hvilket betyr at vi i framtiden må unngå de strenge tiltakene vi har opplevd til nå. Vi vil da unngå tiltakenes meget uheldige konsekvenser for barn, ungdom, kultur, idrett, reisevirksomhet, annen næringsvirksomhet og andre sykdommer enn korona mens vi følger de smitteverntiltakene som var anbefalt før pandemien, der frivillighet er grunnleggende. 

Sverige og amerikanske stater som Florida viser hvor viktig frivillighet og nøktern informasjon er for befolkningen under en pandemi. Noe som bekymrer meg, er at myndighetene har erfart hvor lett det er å skremme befolkningen til å akseptere drakoniske innstramninger i dagliglivet. Terskelen for å gjenta liknende innstramninger kan være lavere i framtiden enn før pandemien. Regjeringens ønske om å forlenge de midlertidige koronahjemlene i smittevernloven13 og helseberedskapsloven med ett år er urovekkende. Det er min mening at vi trenger en politisk oppvask etter det vi har opplevd og klart viser at nedstengningene var helt uakseptable. Vi må kjempe for rettstaten og vår frihet.


Vi trenger en grundig politisk oppvask om pandemihåndteringen / 2022 / Helsemagasinet vitenskap og fornuft

Om forfatteren

Halvor Næss (f. 1957) er utdannet lege ved Universitetet i Oslo (1984). Han er overlege ved Nevrologisk avdeling, Haukeland universitetssykehus og professor ved Universitetet i Bergen og medlem av Helsemagasinets vitenskapelige fagråd.
E-post: halvor.ness@helse-bergen.no

Kilder:

LES OGSÅ  Enkle tiltak mot spredning av virus og bakterier

1 Næss H. Vi trenger en grundig politisk oppvask om pandemihåndteringen. Bergens Tidende 9.2.2022: 44–5. https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/dnaQ5j/vi-trenger-en-grundig-politisk-oppvask-om-pandemihaandteringen

2 Inglesby TV, Nuzzo JB, O’Toole T mfl. Disease mitigation measures in the control of pandemic influenza. Biosecurity and Bioterrorism: Biodefense Strategy, Practice, and Science 2006; 4: 366-75. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17238820/

3 Non-pharmaceutical public health measures for mitigating the risk and impact of epidemic and pandemic influenza. WHO 19.9.2019. https://www.who.int/publications/i/item/non-pharmaceutical-public-health-measuresfor-mitigating-the-risk-and-impact-of-epidemic-and-pandemic-influenza

4 Mysterud I, Raa J. Kan massevaksinering forlenge pandemien? Dagens Medisin 28.1.2022. https://www.dagensmedisin.no/artikler/2022/01/28/kan-massevaksinering-forlenge-pandemien/

5 Magness PW. The Failure of Imperial College Modeling Is Far Worse than We Knew. Aier.org 22.4.2021. https://www.aier.org/article/the-failure-of-imperial-college-modeling-is-far-worse-than-we-knew/

6 https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.imperial.ac.uk% 2Fmedia%2Fimperial-college%2Fmedicine%2Fmrc-gida%2FImperial-College-COVID19-Global-unmitigated-mitigated-suppression-scenarios.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK

7 Snowdon C. UnSAGE Covid Jeremiahs. The Critic 2022; februar. https://thecritic.co.uk/issues/february-2022/unsage-covid-jeremiahs/

8 Lysberg M, Johansen PA. Her er regnestykkene som holdt Norge stengt enda lenger. Aftenposten 1.2.2021. https://www.aftenposten.no/norge/i/ALWwEj/her-er-regnestykkene-som-holdt-norge-stengt-enda-lenger

9 Kekatos M. How did Florida end up with one of the best COVID-19 case and death rates in the US despite Gov Ron DeSantis refusing to implement mask or vaccine mandates? Dailymail.com 27.10.2021. https://www.dailymail.co.uk/health/article-10136983/How-did-Florida-end-one-best-COVID-19-case-death-rates-US.html

10 Herby J, Jonung L, Hanke SH. A literature review and meta-analysis of the effects of lockdowns on Covid-19 mortality. Studies in Applied Economics 2022; nr. 200. https://sites.krieger.jhu.edu/iae/files/2022/01/A-Literature-Review-and-Meta-Analysis-of-the-Effects-of-Lockdowns-on-COVID-19-Mortality.pdf

11 Steigan P. Italias koronaledelse: – Lockdown hadde ingen virkning mot viruset! Steigan.no 4.4.2022. https://steigan.no/2022/04/italias-koronaledelse-lockdown-hadde-ingen-virkning-mot-viruset/

12 Carl N. Sweden has had *negative* excess mortality since the start of 2020. The Daily Skeptic 20.11.2021. https://dailysceptic.org/2021/11/20/sweden-has-had-negative-excess-mortality-since-the-start-of-2020/

13 Steigan P. Regjeringa vil forlenge koronahjemlene: – Det var dette jeg advarte mot. Steigan.no 10.3.2022. https://steigan.no/2022/03/regjeringa-vil-forlenge-koronahjemlene-det-var-dette-jeg-advarte-mot/


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner