Skip to main content

Videomøter belastende for dem med sosial angst

[wcm_restrict]

Koronapandemien har ført til en oppblomstring av videomøter. Istedenfor å treffes på kontorer og i møterom treffes mange oftere via skjermen fra hjemmekontor. En slik møteform kan ha mange fordeler, og mange som liker å jobbe litt for seg selv og unngå travle kontorer, trives med en digital variant. Videomøter har imidlertid også klare begrensninger. Om man har sosial angst og normalt ikke er bekvem med fysiske møter, kan skjermvarianten være enda verre. Når vi møtes fysisk, er det nemlig ofte lettere å gjemme seg litt bort, sette seg i et hjørne, snu seg bort, se ned og ikke være blant de mest aktive. På videomøter finnes ingen ”bakerste rad” å rømme til: Da blir man like synlig på skjermen som andre møtedeltakere, og man vil også se seg selv.

Forskere fra universitetet i Waterloo har sett på hvordan den nye møtekulturen påvirker personer med sosial angstlidelse (SAD), som har vansker med å se seg selv i sosiale sammenhenger og er usikre på hvordan de framstår. Forskerne fant at deltakere i denne gruppen mente at de prestere dårligere i videomøter enn kollegene. Dermed kan slike møter føre til ekstra stress for dem, noe som til en viss grad kan forebygges ved å få hjelp til å fokusere på positive sider ved egen framtoning og på saker de mestrer godt. Mange opplever at videomøter kjennes uvante og slitsomme. En god strategi kan være å akseptere at det er lov å framstå som mindre perfekt, og glede seg over å kunne gjennomføre slike møter. ALJ

LES OGSÅ  Lurere enn vi tror å bare la tankene vandre

Kilde:

Romano M, Moscovitch DA, Saini P mfl. The effects of positive interpretation bias on cognitive reappraisal and social performance: Implications for social anxiety disorder. Behaviour Research and Therapy 2020; 131:103651. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32504886/

/wcm_restrict]

Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner