Skip to main content

Viktig bok om epilepsi og ketogene kosthold

Verdens ledende forskere og klinikere på behandling av epilepsi med ketogen kost har i årtier holdt til ved Johns Hopkins sykehus i Baltimore i USA. De har i flere tiår vært til uvurderlig hjelp for fortvilte foreldre til barn med epilepsi. På dette sykehuset har mange blitt friske eller bedre ved å legge om til et strengt ketogent kosthold. Disse forskerne og klinikerne oppdaterer jevnlig en oversiktsbok for foreldre og pårørende om temaet, og sjette utgave kom i 2016: The ketogenic and modified Atkins diets: Treatments for epilepsy and other disorders.

OBS: Denne artikkelen er eldre enn 2 år. Informasjon kan være utdatert.

Tekst Iver Mysterud     Foto Shutterstock

Høyfettkosthold med ekstra mye fett (ketogent kosthold) ble første gang tatt i bruk mot epileptiske anfall på 1920-tallet i USA. Kostholdet viste seg effektivt og ble fort populært i medisinske miljøer. Fra 1950- til 1980-tallet gikk imidlertid dette behandlingstiltaket ”av moten” fordi antiepileptika (medikamenter mot epilepsi) fikk stadig mer oppmerksomhet i behandlingsmiljøene. Like fullt fortsatte enkelte medisinske miljøer å behandle epilepsi som vanskelig kunne kontrolleres med medikamenter, med ketogent kosthold, for eksempel nevnte Johns Hopkins sykehus. Ketogent kosthold mot epilepsi fikk et comeback i 1994 med grunnlegging av Charlie-stiftelsen (se nedenfor) og utgivelsen av førsteutgaven av denne boka.

Lille Charlie Abrahams (f. 1992) hadde på begynnelsen av 1990-tallet store problemer med epileptiske anfall, og foreldrene brukte store pengesummer på å finne noe som hjalp. Det klarte de ikke. I 1993 hørte Charlies far, Jim Abrahams (f. 1944) om behandling med ketogent kosthold ved Johns Hopkins sykehus. Charlie ble brakt dit og satt på et ketogent kosthold. Etter fem (!) dager var han anfallsfri. Da Jim skjønte at størstedelen av sønnens anfall og nesten en million kroner i medisinske utgifter hadde vært unødvendige, grunnla han og kona Charlie-stiftelsen for ketogene terapier1 for å bidra til å øke oppmerksomheten omkring og forståelsen av betydningen av ketogene kosthold for pasienter, leger og forskere. En av de første tingene stiftelsen gjorde, var å gi finansiell støtte til førsteutgaven av denne boka. Charlie gikk for øvrig på et ketogent kosthold i fem år og er i dag en frisk, aktiv skuespiller på 26 år.


Jim Abrahams var filmprodusent fra Hollywood og lagde film om en ung Johns Hopkins-pasient med epilepsi som fikk hjelp av ketogent kosthold. Barnets mor ble spilt av Meryl Streep, og filmen ble lansert i 1997 med navnet First do no harm, som kan strømmes gratis fra nettet.2 Charlie-stiftelsen har i over 20 år bidratt til bruken av ketogent kosthold ved epilepsi ved finansiering av forskning og konferanser og stimulering av opplæringstiltak. Stiftelsen har gitt viktige bidrag til at ketogent kosthold ved epilepsi i dag er anerkjent i medisinske miljøer og underbygget av omfattende forskning.

LES OGSÅ  2020 - en annerledes vår

Ketogent kosthold kan brukes av alle med epilepsi, fra spedbarn til tenåringer og voksne. Kostholdet gir generelt få bivirkninger, og de er oftest reversible. Ved Johns Hopkins sykehus brukes primært ketogent kosthold hvis en person ikke blir bedre etter å ha forsøkt 1–3 medikamenter. Et slikt kosthold er imidlertid ingen ”vidunderkur” som hjelper alle. Mellom 10 og 15 prosent blir anfallsfrie. Slike personer er opphav til alle suksesshistoriene som florerer, både på nett og andre steder, inkludert om Charlie Abrahams. Vel 50 prosent blir bedre, og om lag 30 prosent av pasientene opplever 90 prosent bedring eller mer. Imidlertid slutter nesten halvparten av alle barn som forsøker et ketogent kosthold, i løpet av det første året. Det krever stor innsats av hele familien og andre omsorgspersoner til barn som forsøker ketogent kosthold mot epilepsi. Kostholdet er spesielt effektivt ved visse syndromer. I tillegg forklares det i boka grundig i hvilke tilfeller det ikke bør forsøkes.

Oppbygning

The ketogenic and modified Atkins diets består av 37 relativt korte kapitler fordelt på åtte deler. I tillegg er det ni vedlegg, inkludert en liste over utvalgte referanser. Boka avsluttes med et stikkordregister.

Første del (kap. 1–6) er en oversikt over dietter som brukes mot epilepsi. Andre del (kap. 7–12) handler om det klassiske ketogene kostholdet, mens tredje (kap. 13–16) del tar opp det modifiserte Atkins-kostholdet for barn. Dette tillater litt mer karbohydrat enn det klassiske ketogene kostholdet. Neste del (kap. 17–22) handler om voksnes kosthold, mens Del 5 (kap. 23–26) gir tips til foreldre som må leve med barn på diett. I neste del (kap. 27–30) presenterer forfatterne andre kostvarianter som er brukt mot epilepsi, inkludert et ketogent kosthold med høyt innhold av MCT-olje (27) og høyfettkosthold med fokus på lavglykemiske matvarer (28). Videre presenteres ketogene morsmelkerstatninger (29). Ketogene kosthold kan brukes i alle kulturer og religioner og av folk med ulike matpreferanser og allergier (30). Sjuende del (kap. 31–33) handler om ketogen matlaging, mens siste del (kap. 34–37) handler om ketogent kosthold brukt på andre tilstander enn epilepsi: hjernesvulster (34), demens (35), autisme (36) og migrene (37).

LES OGSÅ  Blir det BEDRE etter 50, sier du?

Vurdering

The ketogenic and modified Atkins diets inneholder stort sett kunnskap om alt foreldre og omsorgspersoner kan lure på om kostholdsbehandling av epilepsi – fra teori til praktisk gjennomføring. Dette er derfor bokas primære målgruppe. Imidlertid kan også leger og behandlere til personer med epilepsi ha nytte av denne oversikten.

Selv opplevde jeg et slags ”kultursjokk” da jeg leste denne boka. Jeg har nylig lest to andre bøker om ketogent kosthold, Joseph Mercolas generelle oversikt Fat for fuel3,4 og Amy Bergers The Alzheimer’s antidote, som spesifikt omhandler Alzheimers sykdom.5,6 Her satt jeg igjen med at det er relativt enkelt å spise et ketogent kosthold – gitt de instruksjonene og retningslinjene forfatterne presenterer. Etter å ha lest The ketogenic and modified Atkins diets sitter jeg imidlertid igjen med at ketogent kosthold særlig for barn med epilepsi, er relativt komplisert. Dette gjelder særlig den ”strenge” og ”klassiske” formen for ketogent kosthold som er brukt i behandling av epilepsi. Her veies og beregnes karbohydrater ned til hvert tidels gram, og man følger strenge og rigide prosedyrer. Hovedpoenget er å sikre at barna er i ketose samtidig som de får nok næring og energi til vekst. Å følge et så strengt kosthold i lang tid er en prøvelse for både barna og deres familier, og det er derfor ikke overraskende at nesten halvparten slutter innen et år. Dette er bakgrunnen for at legene har tatt i bruk og testet kostholdvarianter med noe mer karbohydrat og som derfor virker mindre rigide og er lettere å følge, slik som det modifiserte Atkins-kostholdet og andre varianter som nevnes i boka. En fellesnevner for alle variantene som brukes ved epilepsi, er at pasientene skal være i ketose. Boka presiserer at bruk av ketogent kosthold mot epilepsi bør gjøres i samråd med en nevrolog og en ernæringskyndig person.

LES OGSÅ  Sprekere med vitamin K2-tilskudd?

Norges svar på Johns Hopkins sykehus heter Spesialsykehuset for epilepsi i Bærum, som er en del av Oslo universitetssykehus.7 Her brukes ketogent kosthold i behandling av barn med epilepsi.8,9 Det er altså dit interesserte bør henvende seg hvis man har et barn med epilepsi og vurderer kostbehandling. Før man oppsøker Spesialsykehuset, vil det være av nyttig å lese The ketogenic and modified Atkins diets. Da vet man hva man kan forvente av kostholdsbehandling og hvordan den kan gjennomføres.


Viktig bok om epilepsi og ketogene kosthold / 2018 / Helsemagasinet vitenskap og fornuft

Forfattere: Eric H. Kossoff, Zahava Turner, Sarah Doerrer, Mackenzie C. Cervenka og Bobbie J. Henry
Tittel: The ketogenic and modified Atkins diets: Treatments for epilepsy and other disorders. 6. utgave
Utgiver: demosHEALTH
Utgivelsesår: 2016 (348 sider)
ISBN: 978-1-9363-0394-6
Pris: £15,62 (amazon.co.uk)

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Tidligere om ketogen kost mot epilepsi i Helsemagasinet«]

Andersen TP. Ketogen kost mot epilepsi. VOF 2015; 6 (3): 72.

Poleszynski DV. Ketogen kost mot nervelidelser. VOF 2017; 8 (6): 56–62.

Mysterud I. Ketogen kost mot epilepsi. VOF 2017; 8 (8): 31–3.[/gdlr_box_icon]

 

Kilder:

1. www.charliefoundation.org

2. https://watch4hd.com/movie/first-do-no-harm/

3. Mercola J. Fat for fuel: A revolutionary diet to combat cancer, boost brain power, and increase your energy. Carlsbad, CA: Hay House, Inc., 2017.

4. Mysterud I. Viktig bok om høyfettkosthold. VOF 2017; 8 (7): 34–6.

5. Berger A. The Alzheimer’s antidote: Using a low-carb, high-fat diet to fight Alzheimer’s disease, memory loss, and cognitive decline. White River Junction, VT: Chelsea Green Publishing, 2017.

6. Mysterud I. Briljant om Alzheimers sykdom og lavkarbo-/høyfettkost. VOF 2018; 9 (1): 74–7.

7. Spesialsykehuset for epilepsi (SSE). https://oslo-universitetssykehus.no/steder/sse-sandvika

8. Kvernland M, Molteberg E, Haavardsholm KC mfl. Diettbehandling av epilepsi. Tidsskrift for Den norske legeforening 2017. http://tidsskriftet.no/2017/09/klinisk-oversikt/diettbehandling-av-epilepsi

9. Mysterud I. Ketogen kost mot epilepsi. VOF 2017; 8 (8): 31–3.


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner