Skip to main content

Viktig bok om lavkarbo og trening

To ledende fagfolk på lavkarbokosthold og fysisk aktivitet har skrevet en sentral bok om dette emnet. Den bør leses av alle idrettsinteresserte!

Tekst Iver Mysterud

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Om boka»]Forfattere: Jeff S. Volek og Stephen D. Phinney
Tittel: The art and science of low carbohydrate performance
Utgivelse: Beyond Obesity LLC, 2012.
ISBN: 978-0-9834907-1-5
Pris: Pris USD 30 (selges for kr 150 fritt levert fra vof@dbpartner)[/gdlr_box_icon]

Forskere som arbeider med idretts-ernæring, har lenge vært enige om at det er viktig å innta mye karbohydrater for å opprettholde høy fysisk aktivitet. Derfor har for eksempel Olympiatoppen og hele hierarkiet under dem lenge nærmest “hjernevasket” befolkningen – fra mosjons- til elitenivå – om karbohydratinntakets uunnværlighet for trening og konkurranser. Etter hvert har mange oppfattet at disse rådene i beste fall er unyanserte, i verste fall feil, når de gis som råd til alle. En del forskning og mye erfaring tilsier nemlig at fett kan være et vel så godt drivstoff som karbohydrater for fysisk aktivitet. Dette budskapet er popularisert både i svenske og norske bøker de siste årene,1,2 og nå er det kommet en etterlengtet bok fra to av de mest sentrale forskerne omkring fett og fysisk aktivitet.

Jeff S. Volek, dietetiker med mastergrad i naturvitenskap og en doktorgrad i treningsfysiologi, har i 15 år studert effekten av kosthold og trening på helse og utøvelse, mens dr.med. Stephen D. Phinney i 35 år har arbeidet med kosthold, trening, fettsyrer og inflammasjon. De oppsummerte i 2011 betydningen av lavkarbokosthold for helse i boka The art and science of low carbohydrate living3 og har i 2012 fulgt opp med boka The art and science of low carbohydrate performance. Den kunne oversatt også ha fått tittelen ”Kunsten og vitenskapen om ikke å møte veggen”, selv om den handler om mye mer enn om å gå tom for energi. Forfatternes poeng er at idrettsutøvere som er godt fysiologisk tilpasset (tilvendt) fett som drivstoff, ikke bare unngår å gå tom for energi ved utholdenhetstrening og konkurranser, men har store fordeler både under trening, i restitusjonsfasen og ved styrketrening.

LES OGSÅ  Norges beste vektløfter på lavkarbo

Bokas målgruppe er primært toppidrettsutøvere, trenere, kostholdsrådgivere, leger og forskere. Imidlertid vil også lekfolk som er interessert i mat og fysisk aktivitet, ha stort utbytte av den. Forfatterne anbefaler ikke alle fysisk aktive mennesker å legge om kostholdet. Dersom man trener og presterer godt på et høykarbohydratkosthold, er det ingen grunn til å endre kurs. Dersom man imidlertid har nådd et platå, har stivnet i en monoton rutine, sliter med overtrening, har problemer med å restituere seg etter trening/konkurranser, ønsker å endre kroppens sammensetning av fett og muskler eller rett og slett ønsker å eksperimentere med hvordan kroppen endrer seg når man begrenser karbohydratinntaket, anbefaler de å legge om kostholdet i tråd med forskning og erfaringer som boka oppsummerer.

Boka inneholder 12 kapitler fordelt på to deler. Første del (kap. 1-5) handler om å tenke annerledes om mat og fysisk aktivitet, mens andre bolk handler om å sette kunnskapen ut i livet (kap. 6-12). Innledningskapitlet trekker opp de store linjene i boka. Hensikten er å presentere budskapet med et minimum av teori og et maksimum av praktisk rettledning. Kapittel 2 handler om en funksjonell tilnærming til energibruk ved fysisk aktivitet, kapittel 3 om hvordan god fett-tilpasning (det forfatterne kaller ketotilpasning eller tilpasning til et ketogent kosthold) utgjør den mest effektive veien mot økt fettforbrenning, kapittel 4 om metabolske fordeler og sportslige implikasjoner av et slikt kosthold og kapittel 5 om hvorfor et fettrikt kosthold bidrar til raskere restitusjon etter fysisk anstrengelse enn et magert kosthold.

Videre forklarer de hvorfor karbohydrater er unødvendige og hvordan man kan begrense inntaket (kap. 6), hvorfor proteiner er nødvendige, men i moderate doser (kap. 7) og hvorfor fett er kroppens viktigste drivstoff (kap. 8). Kapittel 9 handler om væskeinntak og betydningen av mineraler for fysisk aktivitet, mens kapittel 10 fokuserer på hvordan man kan individualisere et fettrikt kosthold i forbindelse med idrett (alle har selvsagt ikke samme behov og reagerer derfor ikke likt på et slikt kosthold). Videre presenter de en rekke matoppskrifter (kap. 11), mens siste kapittel presenterer erfaringer til amerikanske idrettsutøvere som presterer godt på et høyfettkosthold. Boka har en sluttnoteliste med 77 utvalgte referanser og en ordliste med forkortelser som er brukt hyppig i teksten.

LES OGSÅ  Boktips til vitebegjærlige nr. 5 2015

Et premiss for denne boka er at det er mulig å få kroppen til å omdanne mer fett ved å endre kostholdet over en periode på noen uker. Dermed blir muskelglykogen et sekundærdrivstoff i kroppen. Så snart man har kommet forbi den fysiologiske overgangen og tilpasningen til et nytt kosthold, blir man i stand til å trene hardere, bli mer utholdende og restituerer seg raskere. Dette er grunnen til at forfatterne anbefaler et lavkarbo-/høyfettkosthold til idrettsutøvere. Det har fungert for en rekke eliteutøvere og mosjonister, inkludert forfatterne, og undertegnede kan sette sitt navn under dette budskapet etter rundt ti års egenerfaring som mosjonist i utholdenhetsidretter med fett-tilpasset kropp.

Selv om det opplagt trengs mye forskning for å avklare deler av det perspektivet som skisseres i boka, er det faktisk underbygget av en del forskning og omfattende erfaring. Forfatterne er selv blant pionerene som har bidratt til forskning allerede tidlig på 1980-tallet. En sentral kritikk av mye av den forskningen som er utført for å teste effekten av et karbohydratrikt versus et fettrikt kosthold på fysiske prestasjoner, er at forsøkene har vart for kort . Det betyr at forsøkspersonene ikke er blitt fullt tilpasset et fettrikt kosthold før de ble sammenliknet med utøvere som var godt tilpasset et kosthold med mye karbohydrat. Det tar minst to uker før man er tilpasset et fettrikt kosthold, og da nytter det for eksempel ikke å foreta tester etter bare én uke.

Boka er lettlest og oversiktlig, men jeg kunne vært foruten sukralose (Splenda) i enkelte av oppskriftene, og et stikkordregister ville vært kjærkomment. Slike mindre innvendinger kan ikke frata inntrykket at dette per i dag er den mest sentrale boka som viser hvorfor et fettrikt kosthold er viktig i forbindelse med fysisk aktivitet, trening og idrett. Boka er følgelig en betimelig motvekt mot det synet på idrettsernæring Olympiatoppen har ”hjernevasket” oss med i noen tiår. 

Kilder:

1.  Nilsson F. Istället för doping! Sundbyberg: Optimal, 2009.

LES OGSÅ  «Brokkolibanden» ordner opp

2.  Ferry B, Schück C, Hallstensen K. Treningssuksess med lavkarbo. Oslo: Forlaget Lille Måne, 2011.

3.  Volek JS, Phinney SD. The art and science of low carbohydrate living. Miami, FL: Beyond Obesity LLC, 2011.


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner