Skip to main content

Viktig fransk rettsavgjørelse om eloverfølsomhet

I august 2015 bestemte en fransk rett at 39 år gamle Marine Richard skal få økonomisk kompensasjon for sine plagsomme symptomer på eloverfølsomhet for trådløst kommunikasjonsutstyr som mobiltelefoner.1

Tekst Iver Mysterud     Foto Shutterstock

Richard arbeidet tidligere som produsent av radiodokumentarer, men på grunn av sine mange plager, trakk hun seg fra jobben for å leve et tilbaketrukkent liv i fjellene i Sørvest-Frankrike. Her bor hun i en renovert låve uten strøm.

I den rettslige kjennelsen sto det at Richard kunne heve en uføretrygd på cirka 800 euro (NOK 8 000) i måneden i tre år. Retten godtok at hennes symptomer forhindret henne fra å jobbe, men gikk ikke så langt som å erkjenne eloverfølsomhet som sykdom. Richards advokat, Alice Terrasse, sa at kjennelsen kunne føre til juridisk presedens for ”tusenvis av mennesker”. Den kan derfor innebære et gjennombrudd for andre som er rammet av eloverfølsomhet.

Vanlige symptomer på eloverfølsomhet er svie/brenning i huden, hodepine, kvalme, ledd- og muskelsmerter, kramper, utmattelse, svimmelhet, søvnproblemer, hjerterytmeforstyrrelser, depresjon, konsentrasjonssvikt, synsforstyrrelser og kribling/prikking. Selv om eloverfølsomhet er utbredt internasjonalt og har vært kjent i flere tiår, er det ennå ikke anerkjent som en medisinsk lidelse forårsaket av stråling.2 Dette gjelder i de fleste land, inkludert Frankrike og Norge.

LES OGSÅ  Eloverfølsomhet i Sverige

Tyskland har klassifisert eloverfølsomhet som en yrkessykdom (occupational disease),1 mens Sverige har klassifisert det som en funksjonsnedsettelse.3 Verdens helseorganisasjon kategoriserer eloverfølsomhet som en tilstand, men avviser at det foreligger ”vitenskapelig grunnlag” for å knytte symptomene til elektromagnetisk stråling. Dette skyldes blant annet at en rekke vitenskapelige studier ikke har kunnet dokumentere at elektromagnetisk eksponering gir typiske symptomer på eloverfølsomhet. Det er imidlertid trukket fram en rekke innvendinger mot og grunner til at mange studier ikke finner noen kobling mellom eksponering for elektromagnetiske felt/stråling og helseplager.2,4

Eloverfølsomme er imidlertid overbevist om at eksponering for trådløst kommunikasjonsutstyr og elektriske apparater kan forårsake alt fra mildt ubehag til alvorlige symptomer som gir uførhet. Enkelte leger er også overbevist om at det er en årsakssammenheng mellom eksponering fra slikt utstyr og helseplager.5,6,7,8 Noen studier underbygger at tilstanden faktisk er forårsaket av stråling, noe stadig flere forskere stiller seg bak.3,7,8,9,10,11,12,13,14,15 Helsemagasinet ligger også på denne linja, selv om vi avventer flere studier om temaet. De som mener at de har plager som følge av eksponering for elektromagnetisk stråling, kan gjøre klokt å melde seg inn i den norske interesseorganisasjonen Foreningen for eloverfølsomme (FELO).16,17 Jo flere som står sammen, desto større er sannsynligheten for at problemstillingen blir satt på den politiske dagsorden også i Norge.

Kilder:

1.  French court awards woman disability grant for ‘allergy to gadgets’. The Guardian 27.8.2015. http://www.theguardian.com/world/2015/aug/27/french-court-awards-woman-disability-grant-for-allergy-to-gadgets (6.1.2016).

2.  Glomsrød S, Solheim I. Helsevirkninger av elektromagnetiske felt. Oslo: FELO, Foreningen for eloverfølsomme, 2012. http://www.felo.no/hjem/felos-rapport-arkiv/

3.  Johansson O. Electrohypersensitivity: a functional impairment due to an inaccessible environment. Reviews on Environmental Health 2015; 30: 311–21. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26613327

4.  Genuis SJ, Lipp CT. Electromagnetic hypersensitivity: fact or fiction? Science of the Total Environment 2012; 414: 103–12. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22153604

5.  Mysterud I. Eloverfølsomme pasienter. VOF 2014; 5 (2): 66–9.

6.  Mysterud I. Er ”smarte” strømmålere særlig smart? VOF 2015; 6 (6): 66–8.

7.  Carpenter DO. Excessive exposure to radiofrequency electromagnetic fields may cause the development of electrohypersensitivity. Alternative Therapies in Health and Medicine 2014; 20: 40–2. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25478802

8.  Carpenter DO. The microwave syndrome or electro-hypersensitivity: historical background. Reviews on Environmental Health 2015; 30: 217–22. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26556835

9.  Rea WJ, Pan Y, Fenyves EJ mfl. Electromagnetic field sensitivity. Journal of Bioelectricity 1991; 10: 241–56. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.3109/15368379109031410

10.  Johansson O. Electrohypersensitivity: state-of-the-art of a functional impairment. Electromagnetic Biology and Medicine 2006; 25: 245–58. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17178584

11.  Genuis SJ. Fielding a current idea: exploring the public health impact of electromagnetic radiation. Public Health 2008; 122: 113–24. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17572456

12.  Johansson O. Aspects of studies on the functional impairment electrohypersensitivity. Earth and Environmental Science 2010; 10: 012005.

13.  McCarty DE, Carrubba S, Chesson AL mfl. Electromagnetic hypersensitivity: evidence for a novel neurological syndrome. International Journal of Neuroscience 2011; 121: 670–6. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21793784

14.  Belyaev I, Dean A, Eger H mfl. EUROPAEM EMF Guideline 2015 for the prevention, diagnosis and treatment of EMF-related health problems and illnesses. Reviews on Environmental Health 2015; 30: 337-71. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26613329

15.  Bolte JFB, Baliatsas C, Eikelboom T mfl. Everyday exposure to power frequency magnetic  fields and associations with non-specific physical symptoms. Environmental Pollution 2015; 196: 224-9. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25463717

16.  http://www.felo.no

17.  Glomsrød S. Et helsevennlig strålingsmiljø. VOF 2012; 3 (4): 16–8.


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner