Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

Print Friendly, PDF & Email
kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2020 > Vil 10 000 skritt om dagen motvirke vektøkning?

Vil 10 000 skritt om dagen motvirke vektøkning?

Trening og annen fysisk aktivitet er godt for psykisk velvære og helsa generelt. Hvordan økt fysisk aktivitet påvirker kroppsvekten, er det ikke like stor enighet om. Overgangen fra videregående skole til høyskole/universitet fører generelt til redusert fysisk aktivitet og sterkere vektøkning blant elevene enn i den øvrige befolkningen. 

Amerikanske forskere undersøkte hvorvidt et visst antall skritt per dag kan motvirke økning i kroppsvekt. Nittito kvinnelige førsteårsstudenter gikk i 24 uker med skritteller. Loddtrekning avgjorde hvilken tredel som skulle gå henholdsvis 10 000, 12 500 og 15 000 skritt per dag. Kroppsvekt og fettandel ble undersøkt før og etter studien. Til tross for den daglige mosjonen økte gjennomsnittsvekten i hver av gruppene med henholdsvis 1,4, 1,8 og 1,4 kg. Statistisk var det ingen forskjell i vektøkning mellom gruppene. Det var heller ingen forskjeller mellom gruppene når det gjaldt kroppens fettandel. Dette betyr at om man går 10 000 eller flere skritt per dag, får man verken mindre kroppsvekt eller mindre fett på kroppen. Imidlertid økte deltakerne vekten mindre enn det som er vanlig for førsteårsstudenter, rundt 4 kg. Dette er en fase av livet da studenter endrer kostholdet fra å bestå av hjemmelagd mat til å spise mer ferdigmat. En annen måte å se dette på er at mosjon sjelden er nok til å motvirke et dårligere kosthold. Det man putter i munnen, er med andre ord viktigere for kroppsvekten og kroppens fettprosent enn mosjon med lav intensitet. IM

Kilde:

Bailey BW, Bartholomew CL, Summerhays C mfl. The impact of step recommendations on body composition and physical activity patterns in college freshman women: a randomized trial. Journal of Obesity 2019; 2019: 4036825.

Print Friendly, PDF & Email

Legg igjen et svar