Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2018 > Vitamin C motvirker blodkreft

Vitamin C motvirker blodkreft

Ny forskning har påvist at vitamin C er viktig for at stamceller skal kunne motvirke utvikling av leukemi (blodkreft). Dette vitaminet motvirker også at skadde stamceller i beinmargen sprer seg og forårsaker blodkreft. Stamceller trenger store mengder vitamin C for å fungere optimalt, og dette kan forklare at kreftrammede ofte har lite vitamin C i kroppen. Stamceller som omdannes til blodceller i beinmargen, kan bli skadd hvis de ikke har nok tilgang på vitamin C, noe som igjen øker risikoen for leukemi. I studier av stamceller i beinmargen er det påvist at vitamin C har en spesifikk rolle når det gjelder å sikre at skadde celler modner og dør. Uten tilstrekkelig vitamin C vil cellene fortsette å dele seg uhemmet og forårsake blodkreft.

Dette er nok et eksempel på studier fra topptidsskrifter som viser at vitamin C på forskjelligemåter kan motvirke utvikling av kreft. IM

Kilde:
Agathocleous M, Meacham CE, Burgess RJ mfl. Ascorbate regulates haematopoietic stem cell function and leukaemogenesis. Nature 2017; 549: 476–81.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28825709

You may also like
Oppdatering om stråling fra andre land
5G: Er Ericssons redning folkehelsas dødsstøt?
UR kraft + kolonial – Norges første ”kraftbar”
Epikrise fra en uavklart borreliosepasient

Legg igjen et svar