Skip to main content

Vitamin C motvirker hjerte- og karsykdom

Vitamin C er et rimelig, ikke patenterbart molekyl som ikke bare demper betennelser, men også bidrar til å reparere sår i åreveggene og dermed har et klart potensial i å motvirke hjerte- og karsykdom. Norske myndigheter anbefaler 75 mg per dag – men man må minst multiplisere med 40 for å oppnå positive effektiver.

Tekst Andrew W. Saul og Alan Spencer     Tilrettelagt av Dag Viljen Poleszynski

Ortomolekylær medisin

Andrew Saul, PhD, er redaktør for Orthomolecular Medicine News Service, som regelmessig sender ut pressemeldinger i form av dokumenterte artikler om terapeutisk bruk av vitaminer og mineraler. 

Nobelprisvinner Linus Pauling (1903-96) kjente til at de fleste dyr hadde evnen til å lage vitamin C selv, mennesket ikke inkludert. Han fant at dyr i gjennomsnitt hver dag lager omkring 5,4 gram justert for kroppsvekt og at de lager mye mer hvis de er stresset eller syke.

Hvis dyr lager minst 70-80 ganger mer enn det folk flest får i seg via kostholdet, tvinger følgende spørsmål seg fram: Hvorfor så mye, og hvilket formål har vitamin C i kroppen?

Dyr som deler menneskets manglende evne til å lage vitamin C, inkluderer aper, marsvin, en fruktspisende flaggermus og noen fugler. Alle disse artene får normalt rimelige mengder vitamin C fra maten de spiser.

Hvis vi gir marsvin fôr uten vitamin C, utvikler de snart en form for hjerte- og karsykdom kjennetegnet ved skader på arteriene.1 På samme måte viser studier av genetisk modifiserte mus at dersom man “skrur av” genet som gjør at musene kan danne vitamin C, vil de snart vise tegn på hjertesykdom. Dette kan motvirkes ved å tilsette tilstrekkelig vitamin C i fôret.

Selv om hjertesykdom sjelden forekommer i dyreriket, er det et problem som oppstår for aper i dyrehager hvor maten de får, ikke inneholder like mye vitamin C som de får i det fri.

Kollagen

Et svært viktig funksjon for vitamin C i kroppen er dets rolle i produksjonen av kollagen. Kollagen er det proteinet vi har mest av og danner fibre som er sterkere enn stålvaiere med tilsvarende omkrets. Disse fibrene gir styrke og stabilitet til alle kroppens vev, inkludert arteriene.

Vitamin C er en nødvendig kofaktor i produksjon og reparasjon av kollagen, men ødelegges i prosessen, noe som gjør at kontinuerlig påfyll kreves for å opprettholde styrken i kroppens vev. Alvorlig mangel på vitamin C fører til totalt sammenbrudd av kroppsvev, slik man ser ved skjørbuk.

Linus Pauling mente at selv om mennesker normalt får i seg nok vitamin C til å forhindre manifest skjørbuk, inntar vi ikke nok til å opprettholde styrken på arterieveggene. Han antydet at av alle de strukturelle vevene i kroppen er det veggene til arteriene rundt hjertet som utsettes for størst vedvarende stress. Hver gang hjertet slår, blir arteriene trukket sammen og strukket, noe som kan sammenliknes med å tråkke på en hageslange tusenvis av ganger om dagen. Der det oppstår sprekker og sår, blir åreveggen betent.

Dr. Pauling mente at så lenge nok vitamin C var til stede, kan slike skader lett repareres og hjertesykdom unngås. Dersom imidlertid det finnes for lite vitamin C, forsøker kroppen å reparere arteriene ved hjelp av alternative materialer: kolesterol og andre fettstoffer, som fester seg til arterie-veggene.2,3,4,5,6,7,8,9

Kolesterol og lipoprotein (a)

Protein består av forskjellige aminosyrer, hvorav de mest vanlige er lysin og prolin. Hvis kollagenfibre ødelegges, kommer lysin og prolin til syne. En spesiell form for kolesterol fraktes i et molekyl som kalles lipoprotein (a) eller ”LP lille a”, tiltrekkes av disse aminosyrene og fester seg til dem. Dette er kroppens forsøk på å reparere skaden på kollagenet i arterieveggene så lenge det ikke er nok vitamin C i blodet.

LES OGSÅ  La oss torpedere myten om fettets rolle i hjertesykdom

Dessverre er ikke denne reparasjonsprosessen ideell, og mange års gjentatte avleiringer kan føre til at årene blir trange og betente. Hjerteinfarkt eller slag kan da bli følgen. Som regel forårsakes det av en fortykning eller at deler av slik avleiring (plakk) løsner og blokkerer en mindre blodåre nedstrøms. 

Hvis nivået av vitamin C er lavt, lager kroppen mer kolesterol, særlig bundet i Lp (a). Motsatt, hvis nivået er høyt, lager kroppen mindre kolesterol.

Dersom et høyt blodkolesterol var hovedårsaken til hjertesykdom, ville bjørner og andre dyr som går i hi om vinteren, vært utryddet for lengst. De har nemlig naturlig høyt kolesterolnivå. En årsak til at bjørner fortsatt er blant oss, er enkel: De danner store mengder vitamin C i kroppen, hvilket stabiliserer åreveggene. Derfor er det ingen tendens hos bjørner til å få kolesterolavleiringer eller plakk.

Frisk med mer vitamin C

De små mengdene vitamin C som er tilgjengelig via kostholdet, er utilstrekkelig for å forbygge at mange utvikler belegg (plakk) i årene, noe som over tid kan føre til hjerte- og karsykdom.

Undersøkelser post mortem har vist at 77 % av alle unge amerikanere som ble drept (gjennomsnittsalder 22 år) i Koreakrigen 1950-53, hadde langt framskredent aterosklerose (hjertesykdom), og studier post mortem fra Viêtnam viste tilsvarende. Hjertesykdom forekommer ikke bare hos eldre, selv om det vanligvis ikke blir livstruende før senere i livet.

Hvordan kan vi motvirke dette? Pauling mente at så snart vi startet med store doser vitamin C, gikk sykdomsprosessen langsommere eller stoppet opp, og da hadde kroppen ikke lenger bruk for Lp(a). Dessuten mente han at med nok vitamin C ville eksisterende belegg (plakk) gradvis fjernes fra arteriene.

Han fant også ut at man kan fjerne plakk raskere om man tar lysin sammen med vitamin C. Denne aminosyra ser ut til å feste seg til Lp(a) i eksisterende plakk og bidrar til å løsne dem. Pauling anbefalte minst 3000 mg vitamin C hver dag som en forebyggende dose. Ved foreliggende hjertesykdom anbefalte han betydelig mer både av vitamin C og lysin.

Mengde C i kroppen

Et annet viktig poeng er at en dose vitamin C ikke oppholder seg lenge i kroppen. Dette faktumet har de som ikke støtter bruken av store doser vitamin C, lenge brukt som argument av for at kroppen ikke verken trenger eller kan bruke store doser. Etter inntak av en stor enkeltdose vitamin C faller konsentrasjonen i blodet snart igjen. En stor del skilles ut, slik at det høye blodnivået bare opprettholdes noen få timer.

Et viktig poeng er at kroppen ikke er utformet for å fungere optimalt med bare én stor dose vitamin C per dag. Dyr som lager vitamin C i kroppen, lager det hele tida. De har et enzym som omdanner glukose til vitamin C, og hver dag lager de noe sånt som 100 ganger mer vitamin C enn vi klarer å innta selv fra et godt sammensatt kosthold. Når dyr blir syke, lager de enda mer, kanskje flere tusen ganger mer enn vi kan få via maten.

Hvor mye bør vi ta?

Vitamin C-stiftelsen10 anbefaler at folk som stort sett er friske, tar 3000 mg vitamin C per dag fordelt på 6 doser à 500 mg hver 4. time, som beskyttelse mot utviklingen av hjertesykdom. Et problem her er at mange mennesker ikke ønsker å ha dette som daglig rutine. Imidlertid foreligger sterke holdepunkter for at dette nivået vil bidra til å opprettholde styrken i arteriene og forhindre at det bygges opp kolesterolavleiringer. Hvis alle hadde gjort dette, ville kanskje hjertesykdom bli noe som tilhørte fortiden (i likhet med mange andre kroniske sykdommer).

Magetoleranse

“Magetoleranse” er en indikator for hvor mye vitamin C man trenger. Det betyr at man tar akkurat litt mindre enn det nivået som i delte doser gjør at man får løs avføring. Alle er ulike. Legg merke til at noen doser på 1 g daglig kan gjøre deg litt løs så lenge du er frisk og rask, kan ”magetoleransen” øke 10 eller 100 ganger ved alvorlig sykdom.

Vitamin C-stiftelsen anbefaler at man ved sykdom inntar mellom 6 og 18 gram vitamin C hver dag (eller til magetoleranse) pluss 2-6 g lysin. Dette kan høres mye ut, men kanskje ikke så voldsomt mye hvis man sammenlikner med det man ellers ser i dyrelivet. Man kan få i seg store mengder lysin fra kostholdet. For eksempel kan man få i seg 3-4 gram lysin fra halvannen boks bønner. Tilskudd reduserer behovet for å få i seg så mye fra maten.

Faglig uenighet

Linus Pauling observerte at11 ”Selv om noen leger for førti eller femti år siden hadde observert at vitamin C i doser på tusen ganger høyere (enn anbefalt), var nyttig for å holde ulike sykdommer i sjakk, ble deres funn oversett av den medisinske profesjonen og forskere flest.”

I medisinske kretser forble Paulings anbefalinger kontroversielle. Imidlertid virker hans teori rimelig, og implikasjonene er så betydelige at man kunne forventet at det ble satt i verk omfattende vitenskapelige forsøk. Dette skjedde imidlertid ikke. Tilhengere av høydosert vitamin C har gjentatte ganger fått sine søknader om forskningsstøtte avslått og har måttet nøye seg med å utføre mindre forskningsprosjekter og kasuistikker.

Resultatene har vært overveiende positive.12 I løpet av de siste 15-16 årene har tilhengere av Paulings terapi mottatt hundrevis av rapporter fra hjertepasienter som har brukt terapien på seg selv. Det er rapportert at disse pasientene typisk er blitt bedre innen 30 dager og at flertallet føler seg signifikant bedre i løpet av bare en eller to uker.

I 1994 uttalte Linus Pauling at ”Jeg tror at vi kan få fullstendig kontroll over hjerte- og karsykdom, hjerteinfarkt og hjerneslag med riktig bruk av vitamin C og lysin. Det kan forhindre hjerte- og karsykdom og til og med helbrede det. Hvis du er i risikogruppa for hjertesykdom eller du har en historie med hjertesykdom i familien, eller din far eller andre medlemmer av familien døde av hjerteinfarkt, slag eller liknende, eller hvis du selv har hatt et mindre infarkt, bør du sørge for å ta vitamin C og lysin.”

For dem som ønsker å lære mer om det helbredende potensialet om vitamin C, er litteraturen svært omfattende. Sammendrag av tusenvis av forskningsrapporter er presentert i en rekke bøker,13,14,15 og på nett presenteres både eldre artikler og nye funn16,17,18,19 og råd om hvilke former for vitamin C som fungerer best.20 

Om forfatterne

Andrew W. Saul (f. 1955) fra Rochester, New York bor i Brockport (NY) med kone og to barn. I 1973 studerte Saul i Canberra, Australia, før han tok en bachelorgrad i biologi ved Statsuniversitetet i Brockport (1974). Etter studier ved Universitetet i Ghana tok han en mastergrad i pedagogikk i Brockport (1989) og en utradisjonell PhD i etologi ved Greenwich Universitet på Hawai’i (1995). Saul har siden 1976 vært konsulent i naturmedisin og forfatter og har forelest i biologi, rusmiddelmisbruk, cellebiologi og ernæring ved en rekke høyskoler. I 1999 opprettet han www.DoctorYourself.com. Hans publikasjonsliste inkluderer 20 bøker om ortomolekylær medisin og tallrike fagartikler. Siden 2002 har han vært tilknyttet Journal of Orthomolecular Medicine, hvor han siden 2010 har vært med i redaksjonen.

Alan Spencer (f. 1947) fra Surrey i Worcester Park21 (sør for London) studerte til ingeniør ved Universitetet i Cambridge og ble uteksaminert i 1969 med topp karakterer. Senere tok han en Mastergrad innen samme fag og startet en karriere med britisk luftfartsindustri (British Aerospace). Etter 25 år tok han et toårig kurs i ernæringsterapi ved Institutt for optimal ernæring, ION (www.ion.ac.uk/about_ION.htm), opprettet i 1984 av Patrick Holford med dr. Linus Pauling som stiftelsens beskytter. Siden 1991 har han jobbet som ernæringsterapeut og drevet en egen helsekostbutikk kalt Mother Nature, lokalisert i Protishead ved Bristol

LES OGSÅ  Mitt høye kolesterolnivå

Kilder:

1.  Anbefalt dagsinntak (RDA) for vitamin C er 10 % of USDAs standard for marsvin, jf. http://orthomolecular.org/resources/omns/v06n08.shtml.

2.  Rath M, Pauling L. Immunological evidence for the accumulation of lipoprotein(a) in the atherosclerotic lesion of the hypoascorbemic guinea pig. Proceedings of the National Academy of Sciences USA 1990; 87: 9388-90. www.pnas.org/content/87/23/9388.full.pdf.

3.  Rath M, Pauling L. Hypothesis: Lipoprotein(a) is a surrogate for ascorbate. Proceedings of the National Academy of Sciences USA 1990; 87: 6204-7. [Erratum in: Proc Natl Acad Sci USA 1991; 88: 11588.] www.pnas.org/content/87/16/6204.full.pdf.

4.  Rath M, Pauling L. Solution to the puzzle of human cardiovascular disease: Its primary cause is ascorbate deficiency leading to the deposition of Lipoprotein(a) and fibrinogen/fibrin in the vascular wall. Journal of Orthomolecular Medicine 1991; 6: 125. http://orthomolecular.org/library/jom/1991/pdf/1991-v06n03&04-p125.pdf

5.  Pauling L, Rath M. An orthomolecular theory of human health and disease. Journal of Orthomolecular Medicine 1991; 6: 135. http://orthomolecular.org/library/jom/1991/pdf/1991-v06n03&04-p135.pdf

6.  Rath M, Pauling L. Apoprotein(a) is an adhesive protein. Journal of Orthomolecular Medicine 1991; 6: 139. Nedlast fra http://orthomolecular.org/library/jom/1991/pdf/1991-v06n03&04-p139.pdf

7.  Rath M, Pauling L. Case Report: Lysine/ascorbate related amelioration of angina pectoris. Journal of Orthomolecular Medicine 1991; 6: 144. http://orthomolecular.org/library/jom/1991/pdf/1991-v06n03&04-p144.pdf.

8.  Rath M, Pauling L. A unified theory of human cardiovascular disease leading the way to the abolition of this disease as a cause for human mortality. Journal of Orthomolecular Medicine 1992; 7: 5. http://orthomolecular.org/library/jom/1992/pdf/1992-v07n01-p005.pdf.

9.  Rath M, Pauling L. Plasmin-induced proteolysis and the role of apoprotein(a), lysine and synthetic lysine analogs. Journal of Orthomolecular Medicine 1992; 7: 17. http://orthomolecular.org/library/jom/1992/pdf/1992-v07n01-p017.pdf.

10.  The Vitamin C Foundation http://www.vitamincfoundation.org.

11.  Pauling L. How to live longer and feel better. New York: W. H. Freeman and Company, 1986. Revidert utgave Oregon State University Press, 2006. Anmeldt i Journal of Orthomolecular Medicine 2006 21: 175-7, jf. http://orthomolecular.org/library/jom/2006/pdf/2006-v21n03-p175.pdf.

LES OGSÅ  Magnesium demper hyperaktivitet blant AD/HD-barn

12.  Fonorow O, Jewell SS. Practicing medicine without a license? The story of the Linus Pauling therapy for heart disease. Texas: Vitamin C Foundation Books 2008. Lulu.com. ISBN: 978-1-4357-1293-5. Anmeldt i Journal of Orthomolecular Medicine 2009; 24: 51-5.

13.  Hickey S, Roberts H. Ascorbate: The science of vitamin C. 2004. Lulu.com. 575 referanser; anmeldelt på www.doctoryourself.com/ascorbate.htm.

14.  Hickey S, Saul AW. Vitamin C: The real story. Laguna Beach, CA: Basic Health Publications, 2008. 387 referanser, jf. www.doctoryourself.com/realstory.html.

15.  Levy TE. Stop America’s #1 Killer: Reversible vitamin deficiency found to be the origin of all coronary heart disease. 2006. Anmeldelt i Journal of Orthomolecular Medicine 2006: 21:177-8, jf. http://orthomolecular.org/library/jom/2006/pdf/2006-v21n03-p175.pdf .

16.  AscorbateWeb, et historisk kompendium av det 20. århundrets medisinske og vitenskapelige litteratur som viser effekten av vitamin C. www.seanet.com/~alexs/ascorbate/.

17. Putting the ”C” in Cure: Quantity and frequency are the keys to ascorbate therapy. http://orthomolecular.org/resources/omns/v05n11.shtml.

18.  Orthomolecular Medicine News Service 22.04.2005: Vitamin C saves lives. http://orthomolecular.org/resources/omns/v01n02.shtml.

19.  www.orthomolecular.org.

20.  Orthomolecular Medicine News Service 8.12.2009: Vitamin C and acidity: What form is best? http://orthomolecular.org/resources/omns/v05n10.shtml

21.  http://en.wikipedia.org/wiki/Worcester_Park

 


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner