Skip to main content

Vitamin C og blodtrykk

En rekke studier har funnet at et høyt inntak av vitamin C kan redusere blodtrykket. Forskere fra USA ønsket å teste om det kunne være en årsakssammenheng mellom vitamin C-inntak og blodtrykk ved å sammenholde resultatene fra en rekke randomiserte, kontrollerte studier (metaanalyse). Et litteratursøk i en rekke databaser identifiserte 29 studier som oppfylte forskernes kriterier for å bli med i samlestudien. Midlere (median) dose vitamin C var 500 mg/dag, midlere varighet åtte uker, og det hadde vært med mellom ti og 120 deltakere i hver studie. Det viste seg at vitamin C reduserte både overtrykk og undertrykk i disse relativt kortvarige studiene. Forskerne peker på behov for kliniske studier som varer lenger. IM

Kilde:

Juraschek SP, Guallar E, Appel LJ mfl. Effects of vitamin C supplementation on blood pressure: a meta-analysis of randomized controlled trials. American Journal of Clinical Nutrition 2012; 95: 1079-88.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22492364


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner
LES OGSÅ  Probiotika mot høyt blodtrykk