Skip to main content

Vitamin C reduserer tid under akuttbehandling

[wcm_restrict]

Daglige tilskudd av noen få gram vitamin C kan redusere liggetid på akuttavdeling og tiden pasienter trenger hjelp av pustemaskin. Dette kom fram i en studie som har sett en rekke studier under ett. Bakgrunnen var at det lenge har vært kjent at vitamin C kan ha fordelaktige effekter mot høyt blodtrykk, infeksjoner, trange bronkier, hjerteflimmer og akutt nyreskade. Men hva er den praktiske implikasjonen av dette? I metaanalysen ønsket forskerne å undersøke dette ved å se på effekten av vitamin C på liggetid på akuttavdeling og varighet av mekanisk pustehjelp. Det ble funnet 18 relevante, kontrollerte studier med rundt 2 000 pasienter, hvorav 13 valgte hjertekirurgi. 

I 12 forsøk reduserte vitamin C liggetiden gjennomsnittlig med åtte prosent, og i seks forsøk reduserte så lite som 1–3 g/d, liggetiden med ni prosent. I tre studier der pasientene trengte pustehjelp i over 24 timer, reduserte tilskudd varigheten med 18 prosent. Siden vitamin C er meget billig, er tilskudd noe som bør vurderes på en rekke typer akuttavdelinger på sykehus. 

Denne samlestudien så primært på studier som hadde anvendt noen få gram vitamin C per dag. Det er i andre kliniske studier påvist at langt større doser vitamin C kan være effektive mot et vidt spekter av plager og sykdommer. Helsemagasinets forventning er at for eksempel daglig tilskudd på 15–20 gram ville vært langt mer effektivt enn de beskjedne dosene som ble brukt i nevnte studier. Siden vitamin C er billig og liggetid på sykehus koster samfunnet mye, kan man forvente at tilskudd av vitamin C i gramdoser vil redusere kostnadene ved sykehusdriften. I tillegg vil pasientene sette pris på å bli raskere friske. I sum vil man med et så enkelt middel kunne forvente signifikante kostnadsreduksjoner i driften av mange sykehus. IM

LES OGSÅ  Medfødt og ervervet immunitet

Kilde:

Hemilä H, Chalker E. Vitamin C can shorten the length of stay in the ICU: a meta-analysis. Nutrients 2019; 11: 708. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30934660

/wcm_restrict]

Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner