Skip to main content

Vitamin D og autisme

En første randomisert, dobbeltblind studie har testet hvorvidt tilskudd av vitamin D3 kan dempe symptomene ved autisme. Forskerne trakk lodd om hvilken halvpart av 109 barn – 85 gutter og 24 jenter i alderen 3–10 år – som fikk vitamin D3 og hvilken halvpart som fikk piller uten vitaminet i fire måneder. Blodverdien av 25-hydroksykolekalsiferol ble testet før og etter studien. I tillegg ble alvorlighetsgraden av autisme og sosial modning hos barna vurdert. Dagsdosene i terapigruppa var 7,5 µg vitamin D3/kg/dag, tilsvarende 75 µg for et barn på 10 kg. men ikke over 125 µg per dag uansett kroppsvekt. Barna tålte tilskuddene av vitamin D3 godt. Autismesymptomene bedret seg hos de som fikk vitamin D3, men ikke i kontrollgruppa. Studien viser at barn med autisme godt tåler langt større doser enn offentlig anbefalte tilskudd av vitamin D3 (10 µg/d), samtidig som de føler seg bedre. IM

Kilde:

Saad K, Abdel-Rahman AA, Elserogy YM mfl. Randomized controlled trial of vitamin D supplementation in children with autism spectrum disorder. Journal of Child Psychology and Psychiatry 2018; 59: 20–9. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27868194


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner