Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2018 > Vitamin D og autisme

Vitamin D og autisme

En første randomisert, dobbeltblind studie har testet hvorvidt tilskudd av vitamin D3 kan dempe symptomene ved autisme. Forskerne trakk lodd om hvilken halvpart av 109 barn – 85 gutter og 24 jenter i alderen 3–10 år – som fikk vitamin D3 og hvilken halvpart som fikk piller uten vitaminet i fire måneder. Blodverdien av 25-hydroksykolekalsiferol ble testet før og etter studien. I tillegg ble alvorlighetsgraden av autisme og sosial modning hos barna vurdert. Dagsdosene i terapigruppa var 7,5 µg vitamin D3/kg/dag, tilsvarende 75 µg for et barn på 10 kg. men ikke over 125 µg per dag uansett kroppsvekt. Barna tålte tilskuddene av vitamin D3 godt. Autismesymptomene bedret seg hos de som fikk vitamin D3, men ikke i kontrollgruppa. Studien viser at barn med autisme godt tåler langt større doser enn offentlig anbefalte tilskudd av vitamin D3 (10 µg/d), samtidig som de føler seg bedre. IM

Kilde:

Saad K, Abdel-Rahman AA, Elserogy YM mfl. Randomized controlled trial of vitamin D supplementation in children with autism spectrum disorder. Journal of Child Psychology and Psychiatry 2018; 59: 20–9. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27868194

Legg igjen et svar