Skip to main content

Vitamin D og brystkreft

I en oversiktsartikkel om vitamin D og brystkreft går det fram at flere studier indikerer at nivået av vitamin D i blodet kan være viktig både for å forebygge brystkreft og for å overleve hvis man først rammes. Jo høyere inntak av vitamin D, desto lavere er risikoen for å få brystkreft, og desto høyere er sannsynligheten for å overleve en brystkreftdiagnose.

Det er påvist lave nivåer av vitamin D blant  inntil 75 prosent av brystkreftrammede. Vitamin D påvirker aktiviteten til cirka 200 gener som er involvert i celledeling, programmert celledød (apoptose), vekst av nye blodårer fra eksisterende blodårer (angiogenese), spesialisering av cellene til enten normale celler eller kreftceller  og funksjonen til makrofager (spiseceller). Forskerne anbefaler å bygge opp rikelige lagre av vitamin D for alle som overlever brystkreft, og at disse opprettholdes resten av livet. IM

Kilde: Hines SL, Jorn HKS, Thompson KM mfl. Breast cancer survivors and vitamin D: a review. Nutrition 2010; 26: 255-62.


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


LES OGSÅ  Vitamin B6 og kreft i tykk- og endetarmen
Del gjerne med dine venner