Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2011 > Vitamin D og brystkreft

Vitamin D og brystkreft

I en oversiktsartikkel om vitamin D og brystkreft går det fram at flere studier indikerer at nivået av vitamin D i blodet kan være viktig både for å forebygge brystkreft og for å overleve hvis man først rammes. Jo høyere inntak av vitamin D, desto lavere er risikoen for å få brystkreft, og desto høyere er sannsynligheten for å overleve en brystkreftdiagnose.

Det er påvist lave nivåer av vitamin D blant  inntil 75 prosent av brystkreftrammede. Vitamin D påvirker aktiviteten til cirka 200 gener som er involvert i celledeling, programmert celledød (apoptose), vekst av nye blodårer fra eksisterende blodårer (angiogenese), spesialisering av cellene til enten normale celler eller kreftceller  og funksjonen til makrofager (spiseceller). Forskerne anbefaler å bygge opp rikelige lagre av vitamin D for alle som overlever brystkreft, og at disse opprettholdes resten av livet. IM

Kilde: Hines SL, Jorn HKS, Thompson KM mfl. Breast cancer survivors and vitamin D: a review. Nutrition 2010; 26: 255-62.

You may also like
Oppdatering om stråling fra andre land
5G: Er Ericssons redning folkehelsas dødsstøt?
Epikrise fra en uavklart borreliosepasient
Alene i kampen mot kreft

Legg igjen et svar