Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2017 > Vitamin E mot lungebetennelse

Vitamin E mot lungebetennelse

En rekke dyreeksperimenter har vist at vitamin E beskytter mot infeksjoner forårsaket av virus og bakterier. I studier av mennesker har resultatene av tilskudd variert. På denne bakgrunn ønsket en finsk forsker å studere om effekten av vitamin E på lungebetennelse avhenger av personenes alder. En gruppe mannlige røykere i alderen 50–69 år ble fulgt over tid, og de fikk daglig tilskudd av 50 mg vitamin E i 5–8 år. Dette var vitamin E av den minst effektive, kunstige typen (dl-alfa-tokoferol). Endepunktet var forekomsten av lungebetennelse som var blitt behandlet på sykehus da personene ble fulgt opp.

Blant over 2 200 menn som røykte 5–19 sigaretter per dag i utgangspunktet og trente i fritida, reduserte tilskudd av vitamin E forekomsten av lungebetennelse med 69 prosent. Blant vel 5 250 deltakere som røykte mer enn 20 sigaretter per dag i utgangspunktet og ikke trente, var forekomsten 14 prosent lavere hos dem som fikk vitamin E. En tredel av deltakerne sluttet å røyke i oppfølgingsperioden, og blant dem var forekomsten 72 prosent lavere. Tilsvarende fant forskerne hos de som røykte mer enn 20 sigaretter i utgangspunktet eller ikke trente. Alt i alt viste tilskudd av vitamin E førte til sterkt redusert forekomst av lungebetennelse hos eldre menn i denne studien. Forskeren mener dette bør følges opp med tilsvarende studier av eldre menn som ikke røyker. IM

Kilde:

Hemila H. Vitamin E administration may decrease the incidence of pneumonia in elderly males. Clinical Interventions in Aging 2016; 11: 1379–85. https://www.dovepress.com/vitamin-e-administration-may-decrease-the-incidence-of-pneumonia-in-el-peer-reviewed-article-CIA

You may also like
UR kraft + kolonial – Norges første ”kraftbar”
Epikrise fra en uavklart borreliosepasient
Uberettigede skremsels- propaganda mot vitaminer
Gravide kvinner bør unngå magnetfelt

Legg igjen et svar