Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2020 > Vitamin E og C beskytter mot magnetfeltinduserte skader på DNA

Vitamin E og C beskytter mot magnetfeltinduserte skader på DNA

Ekstremt lavfrekvente elektromagnetiske felter er blitt klassifisert som mulig kreftframkallende av Det internasjonale byrået for kreftforskning (IARC). Dette har ført til bekymring for helseeffekter på ansatte på varmekraftverk, siden de er særlig utsatt for eksponering for slike felter. 

Forskere fra Iran har testet om tilskudd av vitamin C og E kan motvirke eventuelle skader av denne typen felter. Det ble trukket lodd om hvilken firedel av 81 ansatte på et kraftverk som skulle få 1) vitamin E (270 mg/dag), 2) vitamin C (1 000 mg/dag), 3) vitamin E og C eller 4) ingen tilskudd. Kun tilskudd av vitamin E og/eller C ga mindre skader på arvestoffet (DNA) og mindre celledød (apoptose). Forskerne fant ingen effekter på celledød, men mindre DNA-skader på lymfocytter i blodet. De konkluderte at tilskudd av vitamin E og C kan beskytte DNA mot skader fra ekstremt lavfrekvente magnetfelter. Vitamin E ga trolig størst beskyttelse. IM

Kilde:

Hosseinabadi MB, Khanjani N, Atashi A mfl. The effect of vitamin E and C on comet assay indices and apoptosis in power plant workers: A double blind randomized controlled clinical trial. Mutation Research 2020; 850–851: 503150. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32247559

Annonse:

Legg igjen et svar