Skip to main content

Vitamin C mot blyforgiftning

Vitamin C motvirker ikke bare virus, det er også et effektivt middel til å bli kvitt en rekke giftstoffer i kroppen, inkludert tungmetallet bly. Selv om tilsetning av bly i bensinen nå forbudt1 og det ikke lenger er tillatt å bruke bly i maling, bidrar tidligere utslipp til bly fra batterier, fiskeredskaper og ammunisjon til at dette tungmetallet fortsatt kan gi negative helsekonsekvenser for eksponerte.2 Andrew W. Saul klargjør at vitamin C i store doser kan bidra til å redusere helseskader forårsaket av bly.3

Tekst Andrew W. Saul    Oversatt/tilrettelagt Dag Viljen Poleszynski     Foto Shutterstock

Vi har hørt mye om farene forbundet med bly. Blyforgiftning kan forårsake alvorlig mental tilbakeståenhet. Bly har vært klart knyttet til Alzheimers sykdom.4 Vi har fått beskjed om å unngå bly hjemme og i drikkevannet og å rydde opp i blyforurensningen av miljøet, men vi har ikke fått beskjed om hvordan man kan fjerne bly fra våre indre organer. Vitamin C i megadoser kan være svaret.5

Lege Erik Paterson (f. 1941) fra British Columbia, Canada, forteller:

– Da jeg var rådgivende lege for et senter for psykisk handikappede, ble en pasient som viste atferdsendringer, funnet å ha et blodnivå av bly som var ti ganger høyere enn akseptabelt. Jeg ga pasienten en vitamin C-dose på 4 000 mg/dag og forventet ingen rask respons. Året etter sjekket jeg igjen hans blynivå. Min umiddelbare reaksjon da jeg fant at det hadde steget, var at dette var ille. Men så tenkte jeg at kanskje det som hadde skjedd, var at vitamin C hadde mobilisert bly fra vevene. Derfor fortsatte vi som før. Da pasienten kom til ny kontroll året etter, hadde blynivået falt markant til godt under utgangspunktet. Etter hvert som årene gikk, ble nivået nesten umulig å oppdage, og atferden hans ble markant bedre.

LES OGSÅ  Ortomolekylær avvenning

Hvor mye vitamin C?

Den amerikanske legen Frederick Robert Klenner (1907–1984) insisterte på at store mengder vitamin C er nødvendig for å gjøre jobben.6 En gammel artikkel fra 1940 misforsto dette helt, noe Klenner kommenterte slik:7

– Dannenburgs rapport om at store doser askorbinsyre var uten effekt i behandling av blyforgiftning hos barn kan man se bort fra, siden hans ekstremt høye dose var 25 mg gjennom munnen fire ganger om dagen og en enkelt daglig injeksjon av 250 mg vitamin C. Hadde han gitt 350 mg/kg kroppsvekt annenhver time, ville han ha fått et helt annet resultat.

Tabellen nedenfor viser omtrent hvor mye 350 milligram vitamin C per kg kroppsvekt tilsvarer for personer med ulik kroppsvekt, fra store voksne til babyer.

Gram vitamin C

Kropps-vekt (kg)

35

100

18

60

9

30

4,5

15

2,3

7–8

1,2

4

Selv om disse dosene kan virke høye, må det påpekes at Klenner ga så mye annenhver time.

Vitamin C kan om nødvendig gis intravenøst.8 Oral vitamin C kan gis som væske, pulver, tabletter eller tyggetabletter. Småbarn aksepterer ofte pulverisert, naturlig søtete tyggetabletter, som kan bli knust opp mellom to skjeer og lagt til en favorittmat. Spedbarn gjør det bra med flytende vitamin C. Du kan gi dette selv ved å løse opp askorbinsyrepulver i en liten dråpetellerflaske og tilsette det til fruktjuice. Klenner anbefalte daglige, forebyggende doser, som han beskrev som ett tusen milligram C per år av et barns alder, med et platå på 10 000 mg/dag (10 g/d) for tenåringer og voksne.

Vitamin C? Men…

Vanlige spørsmål fra leserne inkluderer gjerne eksemplene nedenfor, som vi har besvart så presist vi kan.

Hvorfor så mye?

LES OGSÅ  Prinsippene bak ernæringsterapi

Fordi litt vitamin C ikke har noen effekt. Både Frederick R. Klenner, Robert F. Cathcart (1932–2007), Hugh D. Riordan (1932–2005), Abram Hoffer (1917–2009) og mange andre svært erfarne ortomolekylære leger har understreket dette.

Er det trygt?

Nasjonale data har år etter år, tiår etter tiår, ikke funnet noen dødsfall i det hele tatt etter inntak av vitamin C. Vitaminet forårsaker heller ikke nyrestein. Les deg opp slik at du vet hva du gjør. Samarbeid med legen din, og sørg for at legen leser det du har lest.

Er askorbinsyre det samme som vitamin C?

Ja. Linus Pauling (1901–1994), kjemikeren som vant to nobelpriser, bekreftet det. Han burde vite hva han snakket om. Nesten all vellykket medisinsk forskning på vitamin C-terapi har brukt vanlig, billig, askorbinsyre du kan kjøpe hvor som helst. Andre former for vitamin C vil også fungere godt.

Er det alt?

Absolutt ikke. Alle kilder til blyforurensning må registreres og fjernes. Vitamin C har her en viktig rolle å spille, og både medisinske miljøer, myndighetene og media bør informere om dette. Med en gang!

Kilder:

1.  https://en.wikipedia.org/wiki/Tetraethyllead#History_of_TEL_in_fuels

2.  Bly. Miljødirektoratet 31.08.2015. http://www.miljostatus.no/tema/Kjemikalier/Noen-farlige-kjemikalier/Bly/

3.  Saul AW. How doctors use vitamin C against lead poisoning. OMNS, 26.1.2016. http://www.orthomolecular.org/resources/omns/v12n05.shtml

4.  http://www.lead.org.au/fs/fst48.html

5.  Vitamin supplements help protect children from heavy metals, reduce behavioral disorders. OMNS, 8.10.2007. http://orthomolecular.org/resources/omns/v03n07.shtml

6.  Klenner FR. The significance of high daily intake of ascorbic acid in preventive medicine. I Williams RJ, Kalita DK, red. A physician´s handbook on orthomolecular medicine. New York: Pergamon Press, Inc., 1977: 51–9. http://www.222.seanet.com/ãlexs/ascorbate/197x/klenner-fr-j_int_assn_prev_med-1974-v1-n1-p45.htm

7.  Dannenburg AM, Widerman AH, Friedman PS. Ascorbic acid in the treatment of chronic lead poisoning. JAMA 1940; 114: 1439–40. http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1160080

LES OGSÅ  Store doser vitamin C mot virus, inkludert covid-19

8.  Mange artikler om vitamin C kan lastes ned gratis fra http://www.whale.to/v/c/index.html


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner