Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2017 > Vitaminer og mineraler mot schizofreni

Vitaminer og mineraler mot schizofreni

Den kanadiske psykiateren Abram Hoffer (1917–2009) brukte mye av sin karriere til å behandle med og forske på tilskudd av B-vitaminer, særlig B3 (niacin), til personer med psykoser, inkludert schizofreni. Dessverre fikk han ingen gjennomslag for nytten av slik terapi så lenge han levde. En ny oversiktsstudie setter på ny B-vitaminterapi på sakskartet, selv om den ikke siterer Hoffer eller hans forskning.

De britiske forskerne har sett på alle nyere, randomiserte, kontrollerte studier av effekter av tilskudd av vitaminer og/eller mineraler på psykiatriske symptomer hos personer med schizofreni. Dette omfatter 18 studier med til sammen 832 pasienter. Tilskudd av vitamin B-kombinasjoner reduserte psykiatriske symptomer mer enn hos kontroller som fikk annen behandling. Det ble ikke funnet noen effekter på psykiatriske symptomer av antioksidanter (vitamin C, E), inositol eller mineraler.

Framtidig forskning bør avklare i hvilken grad de eventuelle gunstige virkninger av kosttilskudd har sammenheng med næringsmangler og hvordan de påvirker underliggende biokjemiske prosesser i nervesystemet. Dette kan ifølge forskerne bidra til å avklare optimale næringssammensetninger for å bedre symptomer hos denne typen pasienter.  IM

Kilde:

Firth J, Stubbs B, Sarris J mfl. The effects of vitamin and mineral supplementation on symptoms of schizophrenia: a systematic review and meta-analysis. Psychological Medicine 2017. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28202095

Annonse:
You may also like
UR kraft + kolonial – Norges første ”kraftbar”
Kosthold og fruktbarhet
Uberettigede skremsels- propaganda mot vitaminer
For mye vitaminer kan skade

Legg igjen et svar