Skip to main content

Vokt deg for ”ekspertene”

Ifølge Wikipedia er en ekspert en ”person som konsistent presterer eksepsjonelt innenfor et bestemt område”1. Innen ernæring og medisin florerer det av ”eksperter” som fremmer påstander det er faglig uenighet om, mens mediene tar deres syn for god fisk. Forfatteren diskuterer farer forbundet med utvikling av et ekspertvelde med makt til å påvirke viktige samfunnsbeslutninger over hodet på folk flest.2

Tekst Naresh Jotwani     Oversatt/tilrettelagt Dag Viljen Poleszynski

En stor og dominerende del av verden blir i økende grad drevet av såkalte eksperter, noen ganger kalt ”teknokrater”. Deres ”ekspertiseområder” er mange, og listen vokser stadig. Faktum er at universiteter og forskningsinstitusjoner må sees på som ”fakkelbærere” av framgang, verdier, kunnskap, vitenskapelig undersøkelse, frihet, rettferdighet … eller hvilket som helst annet ord som høres bra ut i en tale eller på nettet. I aggressiv konkurranse om studieavgifter, forskningsmidler, private donasjoner og statlige tilskudd må hver institusjon uansett på en eller annen måte framheve sin ”fortreffelighet” eller ”storartethet”.

Eksperter på lag med systemet

Som på alle andre områder finnes mange muligheter til å spille på lag med systemet. Vanlige teknikker for kameraderi, gjensidig tjenesteutveksling for å tjene egne mål, feudalisme, bedrageri, overdrivelser, spill for galleriet … osv. er utbredte. Disse teknikkene brukes ustanselig og uten blygsel rundt om i verden for å fremme karrieren til aggressive og ambisiøse ringrever, folk midtveis i karrieren og nye aktører.

Såkalte eksperter har imidlertid også tilgjengelig et annet, veldig spesielt triks. Muligheten til stadig å definere nye ”kompetanseområder” og ”utfordringer” er et enkelt alternativ som ikke er tilgjengelig i andre områder av menneskelig innsats. Etter hvert som flere og flere tilegner seg doktorgrader og kjemper om suksess og anerkjennelse, bygger de stadig mindre bokser rundt arbeidet sitt. Hver slik gruppe kaller sin lille boks ”den neste store tingen”, skriver noen tullete artikler og lager et stort hurlumhei med ”hold på til du lykkes”. Hvis et slikt ”dristig akademisk initiativ” ikke fungerer så bra, dukker det snart opp en annen med en annen smak, en annen fengende beskrivelse og nok en runde med manipulerende omtale. Dermed fortsetter skuespillet fra ”framgang” til ”mer framgang”.

LES OGSÅ  NRK Forbrukerinspektørenes kokosbløff…

Hvis en produsent hevder å ha utviklet en bedre såpekvalitet, har potensielle kunder rett til å teste produktet, verifisere påstandene og bestemme hvorvidt de skal bruke hardt opptjente penger på den nye såpen eller ikke. Validering av potensielle kunder er et avgjørende og viktig skritt før et nytt produkt blir markedsført.

Imidlertid har ikke vanlige borgere rett til å mene noe om nye, uprøvde akademiske påstander. Dette er tragisk, et avvik fra det vanlige og derfor også en ustabil situasjon fordi den offentlige politiske byrden av nye teorier nesten helt faller på vanlige borgere. Enhver intelligent borger kan studere et emne og danne seg en underbygget oppfatning. Imidlertid hevder representanter for et slags skremmende ”kastesystem” at store deler av befolkningen ikke er i stand til å stille spørsmål ved teorier og politiske beslutninger som påvirker deres liv. Dermed unngår de en ærlig, offentlig debatt.

Farlig innsnevring av kompetanseområder

Denne virkningsfulle, nye og bedragerske teknikken er basert på å begrense spesialisering til stadig mindre bokser. I stedet for å tenke utenfor boksen, bygger ”ekspertene” stadig mindre bokser rundt det de er kommet fram til etter tjue års formell utdanning eller mer. I realiteten er de bare mestere i intellektuelle fekteøvelser og meningsløse egotripper.

Folk flest stiller ikke spørsmål ved disse “ekspertene” fordi de har en naiv tro på de “hellige lærestedene” og er uvitende om de grunnleggende konfliktene som utspinner seg i dem.

En grunnårsak til problemet ser ut til å være at ”medborgeres trivsel” ikke er et relevant tema på akademiske læresteder! Mens hver “ekspert” aggressivt forsvarer sitt område, får det som burde være den sentrale fellesnevneren – samfunnets ve og vel – i beste fall en omtale som forbigående støtter av en motepreget teori.

Eksperter skaper forvirring

Det er lett å finne eksempler på ”spesialiserte eksperter” som bringer forvirring til offentlig debatt i tillegg til enorme skader på offentligheten. Dette skjer enten fordi de er uenige seg imellom, eller fordi de er opptatt av egne mål i stedet for offentlig velvære.

Noen få eksempler på dette gis nedenfor. De må ikke forveksles med en uttømmende liste.

1. Håndteringen av covid-19-pandemien er et aktuelt og påfallende eksempel. Eksperter innen virologi, folkehelse, epidemiologi, medikamenter, praktiserende leger, datamodeller – kort sagt omtrent alle og enhver – ønsker å vise hvor strålende de er. Naturligvis sluttet politikere seg også til prinsippet om ikke ”å la en krise gå til spille”. Hvem led?

LES OGSÅ  Hvor demokratisk er egentlig Norge?

2. Institusjoner som Det internasjonale pengefondet (IMF) skal være bemannet av ”topp” kjendisøkonomer – alltid velartikulerte og politisk kunnskapsrike. I dag anbefaler de ubegrenset trykking av penger i noen land og restriktive begrensninger i andre. Til tross for at alle økonomiske teorier er rikelig beheftet med skjult usikkerhet, anses det riktig å satse på begge tilnærmingene.

Denne triste politiske virkeligheten finnes imidlertid ikke i noen lærebok. Den første gruppen av land er mektige, høyt utviklede kreditorland, mens den andre består av fattige debitorland. Overskudd av penger hos kreditorene kan alltid brukes til å tjene grovt på økonomier som sliter med gjeldsbyrder. Alt dette gir veldig god forretning for kreditorlandene, men burde økonomer velge side i slike grusomme spill med global utbytting?

Innenfor hvilken som helst økonomi er det stor avstand mellom grunnleggende virkelighet og offisiell statistikk. Statistikk gjør det mulig for politikere og økonomiske “eksperter“ å gratulere seg selv og drive et endeløst spill med tildeling av skyld. Folks trivsel blir alltid oversett.

3. Hjerteløse avgjørelser om å bringe “demokrati“, “frihet“, “framgang“ osv. til andre land tas rutinemessig av “eksperter“ eller “teknokrater“. I virkeligheten fungerer disse menneskene som grådige, selvopptatte håndlangere for hensynsløse maktmennesker.

4. Finansielt lurendreieri i kapitalismens navn engasjerer de skarpeste hjernene i et samfunn og de kraftigste datamaskinene. Taktikk som raske kjøp og salg og algoritmisk baserte investeringer gir ingen fordeler for jordbruk, produksjon, utdanning, helsevesen eller offentlig velvære. For noen måneder siden fikk faktisk denne forfatteren et tydelig inntrykk av at Donald Trump (f. 1946) testet og muligens ertet aksjemarkedsinvestorer ved vekselvis å komme med positive og negative kommentarer om en mulig handelsavtale med Kina.

5. Som spesialister er advokater noe for seg selv. De er utrettelige mestere i bortforklaringer, insinuasjoner og ordkløyveri, uanfektet av sannhet, velvære eller rettferdighet. Mange driver lobbyvirksomhet for å klatre et nivå høyere opp i en korrupt næringskjede for å få vedtatt lover som undergraver offentlige goder.

6. Det gjøres mye ut av den pågående revolusjonen innen kunstig intelligens (AI). Mye er oppskrytt, mye ineffektivt og ufarlig. Hvis for eksempel en AI-robot stort sett sender meg uinteressante bruddstykker av en nyhetsmelding, vil jeg ikke bry meg om å klage. Alvorlige problemer forbundet med AI vil dukke opp den dagen teknologien brukes i viktige sektorer som helsevesen eller politiarbeid.

Akkumulert misnøye som drivkraft

Uansett hvor vi vender oss, ser vi eksempler på en sterkt sentraliserende tendens i arbeid som har å gjøre med menneskelige forhold, hovedsakelig drevet av akkumulert misnøye. Ingen har på dagsordenen å realisere et helhetlig velvære for samfunnet. Samtidig oppfører de grådige seg som hyener og river med blodige hoggtenner de gjenværende sunne delene av samfunnet inntil lite er igjen.

LES OGSÅ  Heksejakten på lege Geir Flatabø

Forståelse av andres velvære krever medfølelse – uten hvilket ingen materialistisk utvikling, oppskrytt “framgang“ eller “forskning“, politikk, mote, akademiske påstander, lysende hjerner, oppspinn eller propaganda kan tjene et legitimt, holdbart formål. Dette er den enkle, sentrale sannheten som alle “eksperter” unngår som pesten. De driver ikke med medfølelse.

Denne på alle måter frenetiske, uopphørlige unngåelsen skaper en sterk splittende, sentrifugal tendens. Den uvurderlige kjernen i velvære blir forlatt mens “eksperter“ på overtid virrer omkring i alle tenkelige retninger, bortsett mot kjernen til velvære og tilfredshet.

Heldigvis er denne kjernen dypest inne alltid til stede for kresne individer – som venter tålmodig på at den blir oppdaget og dens skatter låses opp.

Vokt deg for ”ekspertene” / 2021 / Helsemagasinet vitenskap og fornuft

Om forfatteren


Naresh Jotwani (f. 1951) er elektroingeniør fra Indisk institutt for teknologi i Bombay3 (1973) og har en PhD i datavitenskap fra Rice universitet i Houston (1977). Han arbeidet fem år i dataindustrien i India, Singapore og USA. I egenskap av stifter ledet han 1996–2002 G. H. Patel høgskole for ingeniørfag og teknologi4 ved Sardar Patel universitet i Gujarat.5 Totalt har han undervist i datafag og elektrofag i 25 år ved universiteter i India, Singapore og USA, inkludert som professor og direktør for forskning og utvikling ved Dhirubhai Ambani institutt for informasjons- og kommunikasjonsteknologi6 (DA-IICT) i Gandinagar, India. Ved siden av dette har han oversatt en berømt Gujarati-novelle til engelsk og skrevet en biografi om den indiske industrialisten Genshyam Das Birla7 (1894–1983), som var nær medarbeider av Mahatma Gandhi (1869–1948) og tidligere minister Sardar Patel8 (1875–1950).


Jotwani bor i India og er medlem av TRANSCEND. Ved siden av deltidsoppgaver innen ingeniørfag og rådgivning utforsker han hvordan Gautama Buddhas (ca. 400 fvt) dyptgripende funn og læresetninger kan brukes på akutte problemer i et moderne liv. Hans første artikkel sto på trykk i Helsemagasinet 7/2019. E-post: naresh.jotwani@gmail.com

Kilder:

1 https://no.wikipedia.org/wiki/Ekspert

2 Jotwani N. Beware the experts! TRANSCEND 30.11.2020. https://www.transcend.org/tms/author/?a=Naresh%20Jotwani

3 https://en.wikipedia.org/wiki/Indian_Institute_of_Technology_Bombay

4 https://en.wikipedia.org/wiki/G._H._Patel_College_of_Engineering_and_Technology

5 http://www.spuvvn.edu/

6 https://www.daiict.ac.in/institute/about-da-iict/

7 https://en.wikipedia.org/wiki/G._D._Birla

8 https://en.wikipedia.org/wiki/Vallabhbhai_Patel


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner