Skip to main content

Vold mot kvinner og positiv fred

Vold inkluderer mer enn våpen og krig; det inkluderer også strukturell vold, det vil si vold som skjer på grunn av dårlige samfunnsforhold, av kulturell, religiøs eller ideologisk overbevisning. Med fare for å generalisere er menn ansvarlig for mest vold i verden, både i hjemmene, som utøvere av voldskriminalitet, som statsledere, generaler, deres rådgivere, torturister og fotsoldater. Galtung tar utgangspunkt i den latinske machokulturen, som er utbredt i Latin-Amerika. Den har sin rot i Spania, hvor vold mot kvinner har vært tradisjon, men hvor arbeidet for likeverd mellom kjønnene pågår for fullt.1

OBS: Denne artikkelen er eldre enn 2 år. Informasjon kan være utdatert.

Tekst Johan Galtung     Oversatt/tilrettelagt Dag Viljen Poleszynski     Foto Shutterstock

Kvinnefrigjøring, patriarkalske familier på retur og kvinnedrap er fortsatt med oss. I henhold til FN2 forekommer kvinnedrap særlig i Guatemala, Mexico og Australia, Canada, Sør-Afrika og USA. Her i Spania, hvor jeg bor, myrdes kvinner av (eks) ektemenn og (eks) elskere: 44 av ”sine” menn i 2016, 60 i 2015,3 de to første månedene av 2017 kanskje 17. I noen tilfeller begikk mannen selvmord, muligens som en mann-kvinne-selvmordspakt for det de så som en håpløs situasjon. Hvorfor?

Par fungerer som minisamfunn; drap tilsvarer borgerkrig. Spania opplevde en stor borgerkrig i 1936–1939; general Francisco Francos4 (1892–1975) mål var å gjenopprette et ”normalt”  Spania. Kan spanske kvinnedrap være en metode for å gjenopprette den normale spanske familien? Befinner så mange menn seg så langt til høyre politisk at drapene vil fortsette? En slik hypotese har en pessimistisk prognose. Se på Colombia, et produkt av Spania fortsatt i hendene på de ”virkelige makthaverne”, som også dreper kvinner.


Fantes det noen gang noe sånt som en ”normal spansk familie”?

LES OGSÅ  Månens påvirkning

Ja. I et føydalt samfunn basert på landeierskap med militær beskyttelse og ekspansjon var  familiene til grunneiere og offiserer ”normale”; i likhet med familiene til landarbeiderne og soldater.

Men poderes fácticos, de virkelige makthaverne i Spania, inkluderte presteskapet som grunnet sølibat ble forhindret fra å ha familier. Mest ”normalt” var en grunneierfamilie med tre sønner: den kommende grunneieren, en soldat og en prest. De poderes fácticos reproduserte seg selv som brødre.

Og kvinnene? Deres oppgave var å produsere disse tre sønnene, og så mange døtre som var uunngåelig. I tillegg skulle de holde familiene sammen.

Det er her kvinnefrigjøring som menneskerettighet kommer inn, med stemmerett og å kunne nedlegge veto over hvorvidt de vil gifte seg med hvem, ha barn, og hvor mange.

Her følger mennenes reaksjon. Etter å ha snakket med en del, får jeg høre den vanlige formelen kjent fra raseforhold og elite versus undersått generelt: hvis kvinner får makt, kommer de til å behandle oss på samme måten som vi behandlet dem. I stedet for patriarkat vil vi få matriarkat, vil noen menn si.

Det stemmer ikke, svarer kvinnene. Vi ønsker likeverd, å dele gode og onde dager, det skitne, kjedelige og nedverdigende.

Det er her terapi kommer inn, der den generelle formel er likeverd, bortsett fra at mennene må bli fortalt dette; men det gjorde ingen. Regjeringer på alle nivåer – stat, autonome regioner, provinser, kommuner – burde ha lovprist likeverd sosialt, i par, seksuelt; forklart, utforsket, feiret. Som produkter av vertikale kjønnskonstruksjoner kjente mange menn bare vertikalitet, med frykt for alternativet. Og regjeringen sviktet.

For mange menn var kvinner eiendommen de hadde rett til å ødelegge. Ulovlig, men de kan ha trodd på en ”lov” som stod over jussen. Mye orden er bestemt av loven, men ”struktur”  dekker enda mer enn lov.

Likeverd betyr å dele det gode og det dårlige. Det kan dreie seg om å dele en jobb, for eksempel i et postkontor, en butikkdisk eller som felles ledelse av den butikken. Man kan starte med to for prisen av en, så to for en lik pris for begge. Poenget er lik rett til å få arbeide utenfor hjemmet, å møte mennesker, bidra til sosialt liv gjennom arbeid, å foreslå endringer til  det bedre. Felles kreativitet kan være mer enn summen av to.

Alternativt kan to separate karrierer møtes i paret, som utveksler erfaringer og har historier å fortelle til gjensidig berikelse.


I familien ikke bare spiser man sammen, man deler matlaging, rengjøring, tar oppvasken, bærer ut søppel. Det må ikke være matematisk likt, men med innslag av alt sammen for begge slik at de vet hva det sosiale og familielivet ser ut som, sett fra deres partnere.

LES OGSÅ  Hvitløk i skjeden

Politi-advokater-domstoler kan motvirke det dårlige, ikke bygge det gode.

Ta en viktig del av familielivet: måltidene. Gjør bordene runde slik at det ikke finnes en ”ende av bordet for sjefen” – tradisjonelt patriarken. Før samtaler som i et selskap der alle har rett til å snakke og plikt til å lytte, men ikke for lenge, og kom raskt til poenget.

Ta en viktig del av det sosiale livet: det offentlige rom. La gatenavn hedre kvinner, ikke bare menn. Og når det gjelder monumenter: vennligst ikke mannen på hesteryggen, en som sprer  død. Ha monumenter av kvinner som føder nytt liv. Vis lykkelige familier, forent rettferdig ved måltider og ellers i huset.

Det grunnleggende poenget er å åpne den mannlige hjernen til en ”vi sammen” for bedre ekteskap, og å motvirke deres “oss mot dem”-mentalitet. Bedre enn å behandle kvinner som hushjelp-prostituert betalt i ”sikkerhetsvaluta” for å ta oppvasken, vaske klær, ha omsorg for babyer, barn, syke og gamle, er å gjøre dette sammen og dele sin takknemlighet. Arbeidsledigheten kan gi mulighet til å gjøre mer sammen og bør brukes.

Deretter sex, samhandling faktisk! Være sammen. Hva betyr likeverd egentlig, konkret? Det dreier seg ikke om at mannen kommer inn i kvinnen når det behager ham, gjør seg ferdig, ruller rundt, sovner inn, snorker – og forlater kvinnen fullstendig utilfredsstilt. Det dreier seg om å ta seg tid, en halv time og ikke bare noen minutter, langsomt, å utsette den endelige utløsningen eller å porsjonere den ut. Her kan man lære av kinesisk kultur.

Eller, glem det kinesiske. Det er ikke så komplisert: Ansikt til ansikt, dype kyss, han dypt inni henne mens han beveger seg forsiktig og blir forsiktig omfavnet, bare nyte det mens han nyter gleden til partneren. Vis det, si det. Dobbelt, delt glede er minst tredobbelt glede.

Vi trenger informasjon, propaganda. Helsides annonser i avisene er en metode som i sannhet ble brukt i Norge for avansert seksualundervisning, ikke bare om risikoer og farer, men om gleder og likeverd; en side til å rive ut. Medias rolle skulle være å mediere/megle, ikke bare mellom stat, kapital og sivilt samfunn, men dypt inne i det sivile samfunn der forholdet mellom mann og kvinne kan være på sitt verste. Begge vet at den andre har lest det og deler samme innsikt. Tiden er kommet for å la oss sitte ned, å snakke.

LES OGSÅ  Feil kosthold kan føre til vold og impulsiv kriminalitet

Vi vil ha framgang, fra borgerkrig – delelinja mann-kvinne i samfunnet og innenfor par – til borgerfred, negativt ved å redusere vold og positivt ved å bygge positiv fred blant par.

Ikke vent på at ting skal gå seg til av seg selv. Det gjør de ikke.

Kvinners liv er viktige! Tid for handling er forsinket. Men selv et sent nå er bedre enn aldri. Mange liv kan reddes.

En optimistisk prognose: kvinnedrap kan avsluttes innen 2050, ikke på grunn av kritikk og straff, men ved å realisere alternativer som tilfredsstiller begge kjønn.

Kilder:

1.  Galtung J. Violence against women: positive peace. TMS 27.3.2017. https://www.transcend.org/tms/2017/03/violence-against-women-positive-peace/

2.  UNWOMEN. Fast Facts statistics on violence against women and girls. http://www.endvawnow.org/en/articles/299-fast-facts-statistics-on-violence-against-women-and-girls-.html

3.  44 kvinner drept av ”sine” menn i 2016. SpaniaPosten, 6.1.2017: 6. https://issuu.com/spaniaposten/docs/sp-2017-01

4.  Francisco Paulino Hermenegildo Teódulo Franco y Bahamonde Salgado Pardo. https://no.wikipedia.org/wiki/Francisco_Franco


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner