Skip to main content

Weston A. Price – ernæringens Charles Darwin

Den amerikanske tannlegen Weston Andrew Valleau Price (1870–1948) er med god grunn kalt ”ernæringens Charles Darwin” etter den britiske naturforskeren Charles Robert Darwin (1809–82), som i 1859 utga den revolusjonerende boka Artenes opprinnelse.

Tekst Dag Viljen Poleszynski     Foto Shutterstock

Weston A. Price – ernæringens Charles Darwin / 2017 / Helsemagasinet vitenskap og fornuftForfatter: Weston A. Price
Tittel: Nutrition and physical degeneration
Utgiver: The Price-Pottenger Nutrition Foundation, Inc. ™
Utgivelsesår: 1939, 18. utgave 2008 (527 sider)
ISBN: 978-0-916764-20-3
Pris: Heftet ca. kr 160 (amazon.co.uk)

Mens Darwin fikk æren for å ha lansert en teori for å forklare livets utvikling fra de enkleste og mest primitive til høytstående og komplekse organismer, lanserte Weston Price med Nutrition and physical degeneration fra 1939 en generell teori for hvordan menneskets fysiske og psykiske helse påvirkes av næringsstoffene våre forfedre og vi selv inntar.

Første utgave av den epokegjørende boka til Weston A. Price (1870–1948) ble utgitt i 1939 og trykket i nytt opplag i 1945. Etter hans død ble boka utgitt av Price-Pottenger Nutrition Foundation™ (PPNF) og trykket i nye opplag fem ganger. I 2008 kom en utvidet utgave med nye fotografier og tekst, og siste utgave ble utgitt i 2010. Selv om en del uttrykk er foreldet (slik som hans henvisninger til ”ville” og ”primitive” stammer) og noe av forskningen boka gjengir er utdatert, har stiftelsen valgt å gjengi boka nøyaktig slik Price skrev den i 1939.

Min utgave fra 2008 inneholder sju innledende kapitler som inkluderer en prolog av PPNF, den originale introduksjonen til Price og forord (1938) av henholdsvis professor Earnest A. Hooten (1887–1954), forord til andre utgave (1945) av William A. Albrecht, PhD (1888–1974) og til fjerde utgave av lege Granville Frank Knight (1904–1982). Forfatterens grandnevø Donald Delmage Fawcett gir en interessant redegjørelse om familien. Han var barnebarn til den eldste av tolv søsken etter oldefaren John Price og kvekerkvinnen Esther Lyons, hvorav Weston Price var den niende. Før originalteksten følger ytterligere to kommentarer fra kjente helseterapeuter.

LES OGSÅ  Ketogent kosthold for nybegynnere

Tabell 1. Tannråte blant tradisjonelle og moderniserte folkegrupper

Primitive

Moderniserte

Sveitsere

4,60

29,8

Skotske keltere
(nordvest-Skottland)

1,20

30,0

Eskimoer (inuitter)

0,09

13,0

Nordamerikanske indianere

0,16

21,5

Seminole-indianere (Florida)

4,0

40,0

Melanesiere

0,38

29,0

Polynesiere

0,32

21,9

Afrikanere

0,20

6,8

Australske aboriginer

0,00

70,9

Newzealandske maorier

0,01

55,3

Malayere

0,09

20,6

Kyst-peruanere

0,04

40,0

Andes-indianere

0,00

40,0

Amazonas-indianere

0,00

40,0

Selve boka inneholder en innledning av forfatteren, 31 kapitler, konklusjoner og en epilog av PPNF. Innledningen redegjør for forfatterens tilnærming til bedre å forstå hvorfor så mange i hans samtid ble rammet av degenerative sykdommer og lidelser. Han hypotese var at dette skyldtes mangel på essensielle faktorer i moderne kosthold og levesett, og han ønsket å finne folkegrupper over hele verden hvor slike faktorer var til stede, og sammenlikne deres helse med moderne folkegrupper og ”primitive” grupper som hadde gått over til et modernisert kosthold. Hans generelle funn var at uansett hvilke etniske folkegrupper han studerte, var alle som levde tradisjonelt, ved god helse uten de degenerative sykdommene hans landsmenn led av. De som gikk over til et modernisert kosthold med sukker, syltetøy, hvitt mel, hermetikk og andre sterkt bearbeidete matvarer, mistet sin immunitet og viste en rekke fysiske og psykiske tegn på dårlig helse. Han valgte gjenværende ”primitive” folkeslag som kontroller fordi det ikke var mulig å finne tilsvarende i moderne samfunn.

Price ønsket dessuten å undersøke hvorvidt helse og sykdom var resultat av de samme faktorene blant ulike folkegrupper og undersøkte derfor tradisjonelle folkegrupper og mer eller mindre uberørte stammer over hele verden. En klar konklusjon var at alle som levde på tradisjonelt vis med tilstrekkelig ernæring, hadde utmerket helse, mens han ikke fant noen  folkegrupper noe sted med immunitet mot feilernæring – de samme skadene ble funnet gang på gang, inkludert tannråte. Alle isolerte/tradisjonelle folkegrupper hadde mer eller mindre feilfrie tenner, brede tannbuer, symmetrisk ansiktsform og solid skjelett og velutviklet muskulatur. Alle som gikk over til et næringsfattig kosthold, opplevde at seinere generasjoner fikk dårlige tenner, smalere ansikt og hode, skjelettdeformiteter og flere fødselsskader.

LES OGSÅ  Kan dyr sørge?

I boka redegjør Price for de omfattende undersøkelsene han foretok av 14 tradisjonelle og moderniserte folkegrupper. Tabell 1 summerer opp andelen tenner som i gjennomsnitt var rammet av tannråte blant ”primitive” og moderniserte medlemmer i hver gruppe. Den viser at de som levde tradisjonelt, stort sett hadde feilfrie tenner; de med mest tannråte (sveitsere i Lötschenthal) inkluderte korn i kostholdet, og deretter kom indianere, galisiske bønder og fiskere. De øvrige gruppene han besøkte, hadde nesten perfekte tenner inntil de begynte med moderne kosthold – da økte forekomsten av tannråte drastisk. De med  dårligst tannstatus var australske aboriginer, som før møtet med moderne matvarer hadde feilfrie tenner og utmerket fysikk.

Weston Price besøkte 14 ulike etniske grupper, og blant hver av disse besøkte han for eksempel 39 ulike grupper inuitter og indianere i Canada og Alaska, 15 afrikanske stammer, 7 ulike australske grupper,  13 i Torresstredet, 21 distrikter i New Zealand og hele vestkysten av Sør-Amerika, inkludert 25 forskjellige tettsteder i Peru. I tillegg besøkte han flere museer hvor han studerte hodeskaller, inkludert Maori-museet i Auckland, New Zealand.

Kapittel 15 oppsummerer kjennetegn ved tradisjonelt og moderne kosthold, kapittel 16 redegjør for hvordan tannhelsa ble opprettholdt, og kapittel 17 forklarer en viktig årsak til fysiske deformiteter. Han diskuterer ernæringsmangler og sykdom som oppstår i mors liv (kap. 18), kjennetegn ved fysisk, mental og moralsk forfall (19), hvordan jordsmonn påvirker dyrs helse (20), praktiske følger av ”primitiv visdom” (21) og forklaringer på sammenhengen mellom ulike faktorer i maten (vitamin A, ”en ny vitaminliknende aktivator”, fluorider, osv.). Kapittel 25 diskuterer hvordan Moder natur skapte oss, og kapittel 26 diskuterer trinn i moderne degenerering. Kapittel 27 oppsummerer et ernæringsprogram for regenerering av vår art og 28 hvordan utdanning kan bidra til sosial reform. Kapittel 29 gjengir flere fotografier, mens kapittel 30 diskuterer syre- og basebalansen til ulike dietter. Kapittel 31 gjengir personlige brev Price skrev til familien før han i konklusjonen trekker linjer framover og filosoferer over hvordan samfunnet kunne utviklet seg, dersom vi hadde vært trofaste mot Moder natur.

Boka er forsynt med et rikelig stikkordregister, og alle studier av vitenskapelige karakter dokumenteres med foreliggende litteratur.

LES OGSÅ  Si de riktige tingene når noen har det vondt

Til ettertanke

Tidlig på 1980-tallet fikk jeg en utgave av Nutrition and physical degeneration av en ildsjel i norsk helsemiljø, hagearkitekt Astrid Nyeggen fra Elverum. Jeg leste boka med stor interesse mens studerte ernæringsfysiologi ved Universitetet i Oslo, hvor den var ukjent for både lærere og studenter. Etter avsluttet cand.scient. i ernæring i 1987 brukte jeg boka flittig. Den 18. april 1991 ble jeg invitert av ernæringsstudentenes organisasjon, Nutritia, for å forelese om biokjemisk individualitet. Samtidig presenterte jeg Weston Price og hans arbeid. Dette ble så dårlig mottatt av to lærere som hørte foredraget, at de fysisk forsøkte å hindre meg i å vise transparentene. Heldigvis ba lederen av Nutritia de to lærerne om å forlate salen, slik at studentene fikk høre hva jeg hadde å si. Boka står imidlertid fortsatt ikke på pensumlistene.

Etter min mening burde Weston Prices bok brukes på alle helsefaglige studieretninger. Den anbefales selvsagt til alle med interesse for ernæring og helse, enten man leser hver side eller bruker boka som oppslagsverk.


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner