Skip to main content

– Verdens helseorganisasjons foreslåtte pandemiavtaler forverrer folkehelsen

Det ligger an til at medlemslandene i Verdens helseorganisasjon (WHO) i slutten av mai vil vedta endringer som gir WHO enerådende myndighet over medlemslandene ved for eksempel framtidige pandemier.

Folk over hele verden er kritiske til å gi fra seg suverenitet på denne måten, og en artikkel av lege David Bell på Brownstone.org 14. mai oppsummerer mye av kritikken. Etter å ha tatt for seg en rekke problemer med det nye avtaleverket, skriver han:

”WHO IHR-endringene og pandemiavtalen handler om påvisning, nedstengninger og massevaksinering. Dette ville vært bra hvis vi ikke hadde noe annet. Heldigvis har vi det. Hygiene, bedre ernæring, antibiotika og bedre boliger stoppet fortidens store plager.»

En artikkel i tidsskriftet Nature i 2023 antydet at bare å få vitamin D på riktig nivå kan ha redusert covid-19-dødeligheten med en tredjedel.

Videre skriver Bell: «En artikkel i tidsskriftet Nature i 2023 antydet at bare å få vitamin D på riktig nivå kan ha redusert covid-19-dødeligheten med en tredjedel. Vi visste dette allerede og kan spekulere i hvorfor det ble kontroversielt. Det er egentlig grunnleggende immunologi.”

LES OGSÅ  Farmasøytisk industri sykeliggjør overgangsalder

Gi heller penger til ernæring og hygiene!

Bell skriver videre at det foreslåtte årlige budsjettet på 30+ milliarder USD ikke på noen måte støtter slike tiltak for bedre individuell motstandskraft mot infeksjoner. Bevilgninger på noen milliarder i ernæring og hygiene kunne drastisk redusert dødeligheten fra sporadiske utbrudd, og mer vanlige infeksjonssykdommer og stoffskiftesykdommer som diabetes og fedme vil også gå ned. Dette vil drastisk kunne redusere behovet for medikamenter. Ingen farmasøytiske selskaper eller investorer ville støtte slike tiltak, som ville være flott for folkehelsen, men bety økonomisk ruin for en næringsvirksomhet som baserer seg på salg av patenterte midler brukt symptomatisk.

Det er så mange gode argumenter mot det nye avtaleverket at det aldri burde blitt vedtatt, noe det dessverre med all sannsynlighet blir.

Vår kommentar:

Det er så mange gode argumenter mot det nye avtaleverket at det aldri burde blitt vedtatt, noe det dessverre med all sannsynlighet blir.

Her hjemme har professor i rettsvitenskap Morten Walløe Tvedt levert en todelt betenkning om WHOs endringsforslag i de internasjonale helsereguleringene (IHR — International Health Regulations) og pandemitraktaten.

IM

Aktuelt fra Helsemagasinet:

To selvinnlysende erfaringer fra covid-pandemien
En leges drepende oppgjør med pandemihåndteringen
Vi trenger en grundig politisk oppvask om pandemihåndteringen


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner