Skip to main content

Donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.

Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Vårt Vippsnummer er 558838 – vi setter stor pris på ethvert beløp!

Donasjon / / Helsemagasinet vitenskap og fornuft
Donasjon / / Helsemagasinet vitenskap og fornuft