Skip to main content

Om oss

Stiftelsen vitenskap og fornuft har vedtektsfestet i §5 å drive informasjonsvirksomhet med Helsemagasinet vitenskap og fornuft som første prosjekt. Dessuten skal Stiftelsen «arbeide for at informasjon spres også på andre måter (brosjyrer, hefter, bøker, nettside, video-/filmproduksjon og liknende) og i form av kurs, foredrag og deltakelse i offentlig debatt.»

Vi vedtok i 2016 å selge utvalgte produkter og har fra januar 2021 gjort avtale med Lundeby AS i Hærland om at deres datterselskap Nettvarehotellet overtar lagerhold og utsending av de varene vi tilbyr våre lesere. Stiftelsen har inngått avtale med flere faste leverandører og tilbyr fra januar 2021 mer enn 300 produkter. Målet er å bli en komplett leverandør for våre lesere av produkter vi mener kan være til nytte for forskjellige aldersgrupper i forebyggende øyemed og/eller i forbindelse med individuelle helseproblemer.

På vof.no/shop/ tilbyr vi 1) abonnementer (papir og elektronisk), 2) bøker, 3) produkter innen ernæring, mat og velvære, 4) kosttilskudd og naturmedisin og 5) diverse utstyr og teknologi.

I løpet av 2019 opprettet Helsemagasinet et fagråd som per 22. november 2020 inkluderer 19 personer som «støtter vår virksomhet enten på generell basis og/eller ved å gi faglige innspill til artikler vi publiserer på medlemmenes respektive kompetanseområder. Vi ønsker en åpen, uhildet debatt om faglige spørsmål og vil endre standpunkt, dersom nye kunnskaper tilsier det. Medlemmene av fagrådet kan bidra med artikler og faglige innspill på eget initiativ og kommentere våre fagartikler.»