Skip to main content

Kategori: Verden

Nedrusting må begynne hjemme

[wcm_restrict] I 2014 vedtok NATO å bruke 2 prosent av BNP på militæret innen 2024, for Norges del opp fra 1,62 prosent i 2018.1 Årets militærbudsjett...

Hvordan vi blir bedratt

[wcm_restrict] Mange kjenner uttrykket ”verden vil bedras”, gjerne med tillegget ”la den derfor bedras”.1 Opprinnelsen er tilskrevet den romerske...

Trosforhold, religioner og fred

[wcm_restrict] Johan Galtung har i årtier studert hvordan trosforhold og religioner påvirker menneskets tilværelse. Norge er gradvis blitt mer sekulært,...

Ondskapens troika

[wcm_restrict] USAs republikanske president 1981–1989 Ronald Reagan (1911–2004) lanserte begrepet ”ondskapens rike” om Sovjetunionen i en tale han...

Ikke-sprednings-avtalen i fare

[wcm_restrict] Ikkespredningsavtalen anses å være den viktigste internasjonale avtalen for å begrense videre utbredelse og bruk av atomvåpen.1 Traktaten...