Skip to main content

Fagrådet

Redaksjonen har opprettet et fagråd som støtter vår virksomhet enten på generell basis og/eller ved å gi faglige innspill til artikler vi publiserer på medlemmenes respektive kompetanseområder. Vi ønsker en åpen, uhildet debatt om faglige spørsmål og vil endre standpunkt, dersom nye kunnskaper tilsier det. Medlemmene av fagrådet kan bidra med artikler og faglige innspill på eget initiativ og kommentere våre fagartikler. I beskrivelsen framgår deres bakgrunn og områder der de har spesiell kompetanse.

Per Arne Bjørkum

Per Arne Bjørkum (f. 1952) er cand. real. fra Universitetet i Bergen (1984) og dr.philos. fra Universitetet i Oslo (1992). Han ble professor II i geologi ved Universitetet i Stavanger (1994) og dekan samme sted 2007–2011. I 2000–2006 var han sjefforsker i Statoil og arbeider p.t. som seniorrådgiver innen petroleumsgeologi ved siden av stilling som professor II ved UiS og NTNU, der han underviser i vitenskapsteori-/historie for PhD-studenter.

Fagrådet / / Helsemagasinet vitenskap og fornuft

Simon E. Nitter Dankel

Simon E. Nitter Dankel (f. 1980) er matteknolog fra Høgskolen i Sør-Trøndelag (2004), har mastergrad i ernæring (2006) og doktorgrad på fedme, metabolisme og genomikk (2011) fra Universitet i Bergen. Han er p.t. førsteamanuensis ved Klinisk institutt 2, UiB og forsker ved Haukeland universitetssykehus. Han er særlig opptatt av ernæring, stoffskiftet, fettvev, type 2 diabetes, genregulering og genetikk/genomikk. Han har bidratt til banebrytende studier på tvers av basalforskning/klinisk forskning ved Harvard Medical School og publikasjoner bl.a. i CellNew England Journal of Medicine og American Journal of Clinical Nutrition. Dankel mottok Diabetesforbundets forskningspris for yngre forskere i 2018. Han leder for tiden en større randomisert kostholdsstudie på kvinner og menn med fedme (CARBFUNC), som undersøker effekter av karbohydratkvalitet og lavkarbo-/høyfettkosthold på fett i bukhulen og tilhørende sykdomsrisiko.

Fagrådet / / Helsemagasinet vitenskap og fornuft

Einar Flydal

Einar Flydal (f. 1949) er utdannet cand.polit. fra Universitetet i Oslo (1973?) med bakgrunn som journalist, forsker, strategirådgiver og utvikler. Han arbeidet mer enn 30 år i telekommunikasjons- og IT-bransjen, der arbeidet med miljø- og helsekonsekvenser. Som pensjonist har han satt seg grundig inn i helseskader forbundet med elektromagnetisme og elektromagnetisk stråling.

Flydal, Einar

Knut Flytlie

Knut Flytlie (f. 1944) er utdannet lege fra Universitetet i Mainz (1970) og fikk sin kliniske erfaring på sykehus i Danmark, der han praktiserte i 15 år som spesialist i allmennmedisin. Etter en studiereise til USA i 1988 startet han egen praksis i Vejle (Danmark) og med spesialitet innen ortomolekylær medisin. Han nedla sitt legekontor i Vejle i 2017 men holder fortsatt foredrag om biologisk medisin foredrag.

Knut Flytlie

Johan Galtung

Johan Galtung (f. 1930), dr hc mult, professor emeritus, er matematiker (cand.real. 1956) og sosiolog (mag.art. 1957) fra Universitetet i Oslo og regnes som grunnlegger av freds- og konfliktforskningen. Han stiftet Institutt for fredsforskning (PRIO) i 1959, startet Journal of Peace Research i 1964 og var direktør for PRIO fram til 1970. I 1969–1977 var han verdens første professor i fredsforskning ved UiO. Han har meglet i mer enn 40 internasjonale konflikter mellom land og folkegrupper, har publisert flere tusen artikler og mer enn 150 bøker innen fredsforskning og internasjonal politikk og er grunnlegger av det internasjonale fredsnettverket TRANSCEND International med 13 ulike programmer i 22 land. Han har mottatt 14 æresdoktorgrader og 7 andre utmerkelser fra institusjoner over hele verden og har kompetanse på en rekke områder innen samfunns- og fredsforskning.

Johan Galtung

Erik Hexeberg

Erik Hexeberg (f. 1957) er dr.med. fra Universitet i Bergen (1990), MBA fra BI (2003) og spesialist i indremedisin (2004). I 2004–2010 var han medisinske direktør i Bristol-Myers Squibb, deretter i Schering-Plough og MSD (Norge). Fra 2010 har han vært lege ved Dr. Hexebergs klinikk i Tønsberg, der han gir individuelle konsultasjoner.

Erik Hexeberg

Sofie Hexeberg

Sofie Hexeberg (f. 1960) er dr.med. fra Universitetet i Bergen (1995). I 2002–2003 var hun seniorrådgiver ved Avdelingen for legemiddelbruk, Statens legemiddelverk og overlege i 2003–2006. Fra 2006 til 2010 jobbet hun ved Fedon Lindbergs Klinikk, dr. Willumsens Kvinneklinikk og MedOslo klinikken. Fra 2010 har hun og Erik drevet Dr. Hexebergs klinikk, som nå er lokalisert i Tønsberg, der hun gir konsultasjoner med vekt på lavkarbodiett.

Fagrådet / / Helsemagasinet vitenskap og fornuft

Johan Lund

Johan Lund (f. 1942) er skipsingeniør fra NTH (1969), har mellomfag i sosiologi (1978) og dr.philos. i samfunnsmedisin (2004) fra Universitetet i Oslo. Han var avdelingsleder 1975–1981 og forskningsleder 1990–92 ved Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) og ledet 1982–84 Handlingsutvalget for forebygging av barneulykker i Forbruker- og administrasjonsdepartementet, drev ulykkesforskning (1984–89) ved Folkehelseinstituttet (FHI) og ved Universitetet i Oslo (1998–2009). Han ledet Skadeforebyggende forum 1992–2007 og et skaderegistreringsprosjekt i Oslo kommune 2000–2002 og seniorrådgiver i Helsedirektoratet 2009–2018. Han er fortsatt engasjert i arbeid med ulykkes-/skadestatistikk og ulykkesforebyggende arbeid for FHI.

Johan Lund

Johan Emilian Moan

Johan Emilian Moan (f. 1944) er cand.real. i fysikk (1970) og dr.philos. fra Universitetet i Oslo (1975). Han var forsker ved Institutt for kreftforskning (DNR) 1974–2014 og professor II ved Universitetet i Oslo (1991–2014), p.t. professor emeritus i plasma- og romfysikk. Han har mottatt sju ærespriser, inkludert UiOs forskningspris i 2010. Hans spesialområder er hudkreft, vitamin D, sol og helse.

Fagrådet / / Helsemagasinet vitenskap og fornuft

Audun Myskja

Audun Myskja (f. 1953) er cand.med. fra Universitetet i Trondheim (1981) og spesialist i allmennmedisin (1992). Han disputerte for en dr.med. på temaet musikkterapi i behandling av demens. Myskja ble tildelt Legeforeningens Kvalitetspris i 2002 og Brobyggerprisen fra Fritt helsevalg i 2009. Han har skrevet en rekke bøker om ulike emner som musikk og helse, kosthold, aloe vera, blåbær, blomstermedisin, kreft, healing og døden ved siden å ha utgitt 12 CD-er og instruksjons-DVD-er med musikk og instruksjon i avspenning og trening. Etter en karriere som allmennpraktiker (1981–1998, overlege ved Hospice Lovisenberg (1998–1999) og faglig leder av Senter for livshjelp (1999–2018) på Ski. P.t. driver han forfatter-, foredrags- og kursvirksomhet.

Audun Myskja

Jan Raa

Jan Raa (f. 1939) er cand.real. fra Universitetet i Bergen (1964) og Dr. Wiss. Nat. fra Institutt for organisk kjemi, Universitetet i Nederland (1968). Hans lange forskerkarriere inkluderer professorat i fysiologisk mikrobiologi ved Universitetet i Tromsø 1972–1987, professor II i marin biokjemi ved Universitetet i Tromsø 1973–1982 og forskningsdirektør i Biotec Pharmacon ASA 1998–2005. Raa er styremedlem i Stiftelsen vitenskap og fornuft og har spesialkompetanse innen evolusjonsbiologi, mikrobiologi, biokjemi og ernæringsmedisin. Som professor emeritus arbeider han særlig med tarmens mikrobiologi.

Raa, Jan

Uffe Ravnskov

Uffe Ravnskov (f. 1934) er utdannet lege fra Universitetet i København (1961). Etter å ha arbeidet med kirurgi, røntgen, nevrologi og pediatri i 7 år drev han forskning ved Avdeling for nefrologi og klinisk kjemi ved Lund Universitetshospital i Sverige, der han fortsatt bor. Samme sted tok han i 1973 en doktorgrad i indremedisin og nyresykdom og arbeidet som førsteamanuensis 1975–1979. Siden 1979 har han drevet uavhengig forskning særlig på hjerte- og karsykdom og statiner og har siden 2001 ledet The Independent Network of Cholesterol Skeptics (THINCS).

Ravnskov, Uffe

Olaf Gjerløw Aasland 

Olaf Gjerløw Aasland (f. 1944) er utdannet lege fra Universitetet i Oslo (1970). Han har vært overlege i Statens edruskapsdirektorat og spesialrådgiver i Sosialdepartementet, og har særlig klinisk erfaring fra psykiatri og rusbehandling. Fra 1992 til 2014 ledet han Legeforskningsinstituttet, som han fremdeles er tilknyttet. I 15 år var han også professor 2 ved Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Det medisinske fakultet, UiO. Hans forskningsfelt har særlig vært rusmedisin og profesjonsetikk, spesielt legers helse og atferd i møte med samfunnets og privatlivets krav.

Fagrådet / / Helsemagasinet vitenskap og fornuft

Per-Arne Öckerman

Per-Arne Öckerman (f. 1933) er lege (1960) og dr.med. (1965) i medfødte stoffskiftesykdommer. Han var amanuensis i medisinsk kjemi (Uppsala 1955–1959), lege i klinisk kjemi (Eskilstuna 1960–1965), forsker i Louvain, Belgia (1964) og overlege i klinisk kjemi (1965–1966), overlege (Lund, 1966–1969) og professor ved Lasarettet i Lund (1969). Öckerman har publisert cirka 400 vitenskapelige arbeider og presentert forskning på vitenskapelige kongresser i biokjemi, klinisk kjemi, pediatri, indremedisin, kirurgi og ernæring. Han oppdaget en arvelig sykdom hos barn (mannosidose) og utviklet metoder for analyse av oligosakkarider. Han har vært kliniker, forsker og foreleser innen konvensjonell og ukonvensjonell medisin og har hatt en rekke oppdrag for helsehjem, innen fosterdiagnostikk og EDTA-behandling mot blyforgiftning. Han ble professor emeritus i 1998 og bor med sin kone på Bohus-Björkö, der han praktiserer integrativ medisin.

Per-Arne Öckerman

Reidar Almås 

Reidar Almås (f. 1943) fra Hølonda er cand.polit. (1973) og dr.philos. i sosiologi (1980) fra Universitetet i Bergen. Han har vært professor i bygdesosiologi og regionalpolitikk ved NTNU i Trondheim (1986–2013), der han har bygd opp Norsk senter for bygdeforskning. Som pensjonist arbeider han med veiledning, publisering og annen formidling i deltidsstilling ved Institutt for rural- og regionalforskning (RURALIS) og som professor emeritus ved NTNU. Han har publisert en rekke fagartikler og bøker innen bygdesosiologi og landbruksforskning, blant annet Norsk jordbruk  det nye hamskiftet (1977), Bygdesosiologi (1985), Norges landbrukshistorie (2002) og Norsk matmakt i endring (2015) med Hilde Bjørkhaug og Jostein Vik og Omstart – forslag til en ny landbrukspolitikk (2016) og Klimasmart landbruk(2018).

Fagrådet / / Helsemagasinet vitenskap og fornuft

Magnus Haavelsrud

Magnus Haavelsrud (f. 1940), prof. emeritus ved Fakultetet for samfunns- og utdanningsvitenskap, NTNU, er cand.polit. fra Universitetet i Oslo (1970) og PhD fra Universitetet i Washington (1970). Han var 25 år ved Universitetet i Tromsø og 10 år ved NTNU. Haavelsrud har hatt utstrakt forskningssamarbeid internasjonalt med publikasjon av fagartikler og bøker på fire språk innen fredsforskning/-pedagogikk og utdanningssosiologi. I 1979 var han gjesteprofessor ved Tysk selskap for freds- og konfliktforskning (DGFK) i Bonn og i 2008–2018 gjesteforsker i utviklingspedagogikk ved Universitetet i Sør-Afrika, Pretoria. Han deltar p.t. i prosjekter i Sør-Amerika for å styrke menneskerettigheter, fredskultur, demokrati og rettferdig økonomisk utvikling. Han var med å opprette Fredsutdanningskommisjonen i Den internasjonale fredsforskningsforeningen (IPRA) som leder 1975–1979 og deltok i å grunnlegge en global kampanje for fredspedagogikk på Hague Appeal for Peace-konferansen i 1999.

Fagrådet / / Helsemagasinet vitenskap og fornuft

Evelin Lindner 

Evelin Lindner (f.1954) Evelin Lindners fokuserer på verdighet og ydmykelse og lever, forsker og underviser globalt. Hun er dr.med. fra Hamburg i Tyskland i 1994 og dr. psychol. fra Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo i 2001. Hun er grunnlegger og president for Human Dignity og Humiliation Studies (www.humiliationstudies.org), et globalt tverrfaglig fellesskap av likesinnede akademikere og praktikere som ønsker å fremme verdighet og redusere ydmykelse. Hun er medstifter av World Dignity University initiativet (www.worlddignityuniversity.org). Lindner er tilknyttet til Universitetet i Oslo siden 1997, til Columbia University i New York City siden 2001 og til Maison des Sciences de l’Homme i Paris siden 2003. Hun har skrevet mange bøker og  artikler, og som representant for det globale verdighetsarbeidet ble hun nominert for Nobels fredspris i 2015, 2016 og 2017.

Fagrådet / / Helsemagasinet vitenskap og fornuft

Bo Herbert Jonsson

Bo Herbert Jonsson (f. 1950) studerte medisin ved Lunds universitet og deretter ved Karolinska Institutet i Stockholm. Han ble spesialist i allmennpsykiatri i 1991 og dr.med. på en avhandling om funksjonell dyspepsi sted ved Avdelingen før stressforskning på Karolinska. Han arbeider som overlege ved Norra Stockholms psykiatri og er tilknyttet Karolinskas Institusjon for klinisk nevrovitenskap. Johnsson leder Svenska Sällskapet för Ortomolekylär Medicin og deltar i redaksjonsrådet til Orthomolecular Medicine News Service (orthomolecular.org). Andrew A. Saul og Johnsson han skrevet The vitamin cure for depression (2012).

Fagrådet / / Helsemagasinet vitenskap og fornuft

Halvor Næss

Halvor Næss (f. 1957) er utdannet lege ved Universitetet i Oslo (1984) og er dr.med. fra Universitetet i Bergen (2004) på en avhandling om hjerneslag hos unge. Han er også spesialist i indremedisin (1994) og nevrologi (1998) med følgende behandlingsområder: hodepine, hjerneslag, Parkinsons sykdom, epilepsi, generell nevrologi og ultralyd av halspulsårer. Næss har hatt en konsulentstilling ved Volvat Laguneparken siden 2001. For tiden er han overlege ved Nevrologisk avdeling, Haukeland universitetssykehus og professor i medisin ved Universitetet i Bergen.

ukjent

Jan Öberg

Jan Öberg (f. 1951) har dansk pass og har bodd i Sverige siden 1971. Han er freds- og framtidsforsker med en PhD i sosiologi fra Lunds universitet 1981, dosent og gjesteprofessor ved flere institutter rundt om i verden. Han har arbeidet som forsker, konfliktanalytiker og megler blant annet i det tidligere Jugoslavia, Georgia, Irak, Burundi, Iran og Syria. For tiden har han fokus på Kina, den nye silkeveien og verdensendringer. Öberg regner seg som en verdensborger og støtter Gandhis og FNs prinsipp om å skape fred med fredelige midler. Han er medstifter og direktør for den folkefinansierte, uavhengige Transnational Foundation for Peace & Future Research (TFF) i Lund siden 1986 (https://transnational.live. Siden 2009 har kan arbeidet som kunstfotograf (https://obergphotographics.com), jf. hans blogg https://janoberg.me.

Fagrådet / / Helsemagasinet vitenskap og fornuft

Dag Bratlid

Dag Bratlid (f. 1944) er utdannet lege fra Universitetet i Oslo (1969) og tok en medisinsk doktorgrad innen nyfødtmedisin samme sted i 1973. I 2002 avsluttet han en mastergrad i helseadministrasjon ved Universitetet i Oslo. Han var fra 1993–2014 professor i barnesykdommer ved NTNU og overlege ved Barne- og ungdomsklinikken ved St. Olavs Hospital/Universitetssykehuset i Trondheim. Han er nå professor emeritus og deltar aktivt i samfunnsdebatten.

Fagrådet / / Helsemagasinet vitenskap og fornuft

Ole Henrik Ellestad 

Ole Henrik Ellestad (f. 1943) er cand.real. fra UiO i 1970 i fysikalsk kjemi (infrarød og Raman spektroskopi av molekyler). 1981–1986 var han forskningsleder for petrokjemi og raffinering i Statoil og 1986–1996 forskningsdirektør i SINTEF, divisjon for industriell kjemi og samtidig professor II ved UiO i petrokjemi og katalyse. I 1996–2001 var han administrerende direktør for Norsk regnesentral før han i Forskningsrådet ble områdedirektør for vitenskap ot teknologi ved universiteter og høgskoler, der han ble fram til pensjonering. Ellestads fagområder inkluderer fysikalsk kjemi, overflate, katalyse- og prosesskjemi og en rekke målemetoder benyttet ved utenlandsopphold ved Universitetet i København (1970) og i 1978–1979 ved University College London og CNRS Institutt for katalyse, Lyon.
 
Ellestad har 55 fagfellevurderte publikasjoner og har deltatt i og ledet en rekke nasjonale FoU-relaterte styrer, komiteer og utvalg, herunder for Forskningsparken i Oslo. 
 
Som pensjonist har han engasjert seg som skeptisk til IPCCs vektlegging av menneskeskapte drivhuseffekter og avvisning av naturlige klimavariasjoner. Han ledet Klimarealistene 2012–2015 og er fra 2020 leder for Klimarealistenes vitenskapelige råd. Ellestad har bidratt med en rekke foredrag og innlegg i mediene og er redaktør av Klimanytt på klimarealistene.com.

Fagrådet / / Helsemagasinet vitenskap og fornuft

Tidligere medlemmer av fagrådet

Arnold Berstad

Arnold Berstad (1940–2020), professor emeritus, er utdannet lege fra Universitetet i Oslo (1965) og spesialist i indremedisin og fordøyelsessykdommer. Han har vært seksjonsoverlege ved Lovisenberg (Oslo) og Haukeland sykehus. Forsket spesielt på magesår og introduserte den nye behandlingen i Norden i 1990. De siste 20 årene forsket han mest på irritabel tarm og ME-sykdommen. Han publiserte flere hundre publikasjoner i internasjonale tidsskrifter og veiledet 35 doktorander. Tidligere var han sjefredaktør for Scandinavian Journal of Gastroenterology og leder av Medisinsk etisk komite, Helse-Vest. Som pensjonist arbeidet han ved Lovisenberg sykehus. Berstad døde 31. desember 2020 etter lengre tids sykdom.

Arnold Berstad