Skip to main content

Kategori: Medisin

Medisinske pionerer i 1989

[wcm_restrict] For 30 år siden møttes en liten gruppe leger i Nyborg midt i Danmark med det formål å stifte en vitenskapelig basert forening. Danmark...
  • 1
  • 2