Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

dysleksi

Musikk som medisin

– Det viktigste i mitt doktorgradsarbeid er utvikling av enkle, billige og gjennomførbare musikkbaserte metoder for eldreomsorgen. De kan brukes av enhver, uavhengig av musikalsk kompetanse og bakgrunn, sier lege Audun Myskja, som disputerte for den medisinske doktorgraden i juni 2012.1

Demp stress og øk dine muligheter med Eduterapi

Ulike former for stressfaktorer kan ligge under at man ikke fungerer godt, klarer å konsentrere seg eller å lese og skrive. Ofte vil man trenge hjelp av et vidt spekter av fagfolk for å løse underliggende årsaker til problemene. Den erfarne engelske spesialpedagogen og utdanningsterapeuten Jane Lloyd (f. 1951) har utviklet et databasert behandlingssystem som samler alle disse trådene: Eduterapi.