Barn

Barn

Barns helse er avhengig av optimal ernæring og tilførsel av alle essensielle næringsstoffer. Noen trenger mer av enkelte næringsstoffer enn andre fordi de har arvet mindre aktive enzymer, som krever kofaktorer i form av vitaminer og mineraler. Alle barn har nytte av tilskudd av vitamin C og D3, vitamin K2, omega-3 og i perioder med rask vekst protein/aminosyrer samt skjelettbyggende mineraler som magnesium og kalsium. Er barnet kresent i matveien kan det være lurt med multivitaminer.