Helsemagasinet vitenskap og fornuft

Helsemagasinet vitenskap og fornuft 
– fakta, forskning og ideer om temaer innen helse og samfunn.Hva skal til for å oppnå best mulig helse? VOF ønsker å finne ut hva som skal til og formidle det til deg. Vi gir deg fakta, logikk og forskning som kan forklare og vise sammenhengene vi trenger å kjenne til. Vi er interesserte i både fysisk og mental helse, helse- og utdanningspolitikk, og andre personlige og samfunnsmessige aspekter som påvirker vår utvikling og vårt velvære.VOF har som hensikt å formidle vitenskap og fakta innen helse, ernæring, psykologi, trening, læring, utvikling, politikk og miljø. Vi har et evolusjonært perspektiv og er opptatt av å finne ut hva som skal til for at vi skal leve optimalt og med best mulig helse. Bestill ditt abonnement her!
Nr. 7 2014 er i salg nå!
Eldre utgaver kan etterbestilles ved å sende e-post til vof@dbpartner.no.
1407Forside_tilnett

omsl.Syk av sukker2Ny sukkerbok!

Ventetida er endelig snart over for deg som har ventet på en sterkt revidert og oppdatert utgave av boka ”Sukker – en snikende fare». Boka gir deg kunnskap om alt du bør vite om skadevirkninger av sukker og «raske« karbohydrater.

Helsemagasinets abonnenter får boka fraktfritt tilsendt for kr 399.

Forhåndsbestill den ved å sende navn og adresse til ase-line@vof.no.

_______________________________________________________________

Alt du trenger å vite om flåttoverførte sykdommer

Flåttoverførte sykdommer_forside_nett-strekFlått kan overføre smitte av borreliabakterien og flere andre mikroorganismer som kan gi alvorlig sykdom. Oftest går det bra etter et flåttbitt, og helsevesenets standardbehandling hindrer normalt at det utvikler seg en infeksjon. Dessverre gjelder ikke det for alle som blir smittet, og ikke alle som blir det, får en tilfredsstillende behandling. Flåttoverførte sykdommer kan være svært alvorlige, og derfor er det absolutt nødvendig at de blir tatt på alvor. Forskning og erfaring indikerer dessuten at det kan være vanskelig å bli kvitt en langvarig borreliainfeksjon.

Denne boka gir en kort, historisk oversikt over oppdagelsen av borreliose, hvordan smitten overføres til mennesket, hvordan sykdommen utvikles og hvilke symptomer den gir på kort og lang sikt. En sentral del av boka forklarer hvordan sykdommen best kan diagnostiseres og behandles. Den redegjør for de behandlingstilbudene som gis av helsevesenet og diskuterer også ulike tilnærminger fra leger og terapeuter som har en mer helhetlig behandlingsfilosofi.

Forfatter: Iver Mysterud – biolog, dr.philos., fagredaktør Helsemagasinet VOF
Utgiver: Stiftelsen vitenskap og fornuft (SVOF), Jar/Bærum
Pris: kr 295

Bestilles fra DBPartner: vof@dbpartner.no, telefon 64 00 70 35

_______________________________________________________________

Digital versjon av bladet

Som fast abonnent på Helsemagasinet VOF får du tilgang til en digital versjon av bladet som kan leses på nettet, og en nedlastbar pdf-versjon, som også kan leses på iPad/iPhone/Android. Så lenge du abonnerer på bladet, får du tilgang til alle tidligere utgaver.

Gå til MinSide ved å klikke på lenken nedenfor og logg deg inn med brukernavn og passord. Dette ble sendt ut sammen med VOF nr. 4/2012. Etter innlogging kan du endre lagret informasjon om ditt abonnement. De som ikke har fått nødvendig innloggingsinformasjon, må kontakte abonnementsservice (vof@dbpartner.no).
I løpet av høsten kommer vi med helt nye nettsider som byr på flere muligheter.
Gå til MinSide

_______________________________________________________________

 Hjelp oss til å bli enda sterkere!

Visste du at Helsemagasinet eies av Stiftelsen vitenskap & fornuft, opprettet med private midler og i stor grad basert på dugnad og god vilje om å gjøre Norge og verden til bedre steder å være for stadig flere?

Du kan være med å støtte oss i vårt viktige arbeid.

Torill Hansson er en av dem som nettopp har donert 500 kroner til Helsemagasinet og begrunner det slik:

“Jeg støtter Helsemagasinet med en gave på kr 500 fordi det gir et uvurderlig bidrag til helsedebatten. Medarbeiderne har en enesteående kompetanse som har hjulpet meg og mange andre. Vi trenger en uavhengig stemme i mediekaoset uten økonomiske eller andre bindinger dersom vi skal komme nærmere sannheten om hva som gagner oss best”…

Du kan også bidra! Beløpet velger du selv. :-)

Konto: 1503.21.98578, merk “Gave”

Comments are closed.