Skip to main content

Hva er ”flokkimmunitet”?

Et hyppig brukt uttrykk i vaksinedebatten er ”flokkimmunitet”. Her ser vi med et kritisk blikk på dette begrepet. I tillegg gis en oversikt over naturlige midler som kan brukes mot virus og bakterier.

Tekst Dag Viljen Poleszynski     Foto Shutterstock

Norske myndigheter definerer dette i et skriv fra Folkehelseinstituttet, der Hanne Nøkleby viser til at et vaksinasjonsprogram blant annet har som mål å ”beskytte flere enn de som blir vaksinert (flokkeffekt)”. Et overordnet mål er å ”beskytte den personen som blir vaksinert”, programmet ”krever ofte høy vaksinasjonsdekning” og ”innebærer at mange flere får vaksine enn de som ville ha blitt syke uten vaksinering”.1

Under ”flokkimmunitet” beskrives to faktorer som vaksiner skal føre til at 1) så mange blir immune mot en aktuell bakterie/virus at de ikke klarer å finne verter som viderefører sykdommen, slik at smitten dør ”ut av seg selv”. Vaksiner skal også føre til at 2) ”færre kan smitte sykdommen videre”. Til sammen skal dette gi ”flokkimmunitet” og også beskytte ”dem som ikke er vaksinert”.

Det er imidlertid to problemer forbundet med denne definisjonen: For det første misbrukes uttrykket
”flokkimmunitet”, ikke bare av Folkehelseinstituttet, men også av andre som argumenterer for bruk av vaksiner.2 Opprinnelige ble begrepet ”flokkimmunitet” brukt om infeksjonssykdommer som etter lang tid, gjerne flere århundrer, hadde gitt naturlig immunitet til nesten alle med unntak av nyfødte som ikke fikk overført naturlig immunitet via mor. Et typisk eksempel på gradvis økende flokkimmunitet i befolkningen er den reduserte utbredelsen av de mest vanlige barneinfeksjonssykdommene (figur 13).

Figur 1 viser dødeligheten av meslinger (virus), skarlagensfeber (bakterie), tyfus (bakterie), kikhoste (bakterie) og difteri (bakterie) 1900–1965. Som figuren viser, sank dødeligheten for samtlige sykdommer sterkt lenge før vaksiner ble tatt i bruk. Da vaksinen for difteri ble tatt i bruk, endret fallet i dødeligheten seg midlertidig negativt før en nedadgående trend fortsatte, mens vaksinen mot kikhoste og meslinger først ble introdusert lenge etter at dødeligheten hadde nærmet seg null. Dødeligheten for de andre infeksjonssykdommene viste samme nedadgående trend uten bruk av vaksiner, og dette gjelder samtlige industrialiserte land.

Uttrykket ”flokkimmunitet” ble først tatt i bruk4:73–7 av Arthur W. Hedrich i 1933 etter at han hadde studert utbrudd av meslinger i Boston-regionen 1900–1933.5 Etter nitide studier av meslingepidemier fant han at smittespredning stoppet opp etter at 68 prosent av barn under 15 år gamle var blitt immune mot meslinger via smitte. Beskyttelsen av samfunnet vedvarte inntil antallet som enten hadde hatt sykdommen eller var blitt smittet, igjen falt under 68 prosent. Uttrykket flokkimmunitet beskrev følgelig en befolkning som hadde utviklet immunitet etter naturlig smitte, ikke etter vaksinering. Naturlig immunitet etter smitte gir livslang beskyttelse, noe vaksinering ikke gjør. Dessuten overfører mødre som har hatt en sykdom, antistoffer til sine barn under amming, noe vaksinerte mødre heller ikke gjør.

Av ulike årsaker har ”flokkimmunitet” over tid fått flere ulike meninger avhengig av hvem som bruker uttrykket.6 De som diskuterer dette begrepet, trenger følgelig en felles definisjon.7

Dersom vaksiner var like effektive som naturlig smitte, ville en vaksinasjonsrate på over 68 prosent være tilstrekkelig til å stoppe utbrudd. Imidlertid viser en rekke studier at selv om vaksinasjonsraten nærmer seg 100 prosent, har det skjedd store utbrudd av sykdommer som befolkninga har vært vaksinert mot. Dette gjelder for eksempel vannkopper,8 meslinger,9,10 kusma11, kikhoste,12 influensa13 og hepatitt B.14,15 Det gjelder også for kusma: I perioden 3.10. –23.11 1990 fikk 54 studenter kusma, selv om 53 var vaksinert.16 Logisk nok innebærer det at vaksinering mot slike sykdommer ikke gir noen garanti for at man ikke blir syk.

LES OGSÅ  Kan vitamin C-mangel gi kognitiv svekkelse?

Naturlige midler mot virus og bakterier

Det har vært kjent i omkring 80 år at virusinfeksjoner kan bekjempes med store doser vitamin C.17 Derfor ser vi få argumenter for å vaksinere alle barn mot virussykdommer som dessuten for lengst er ”utbrent” og ikke utgjør noen fare for massespredning. Følgende virusinfeksjoner er vist å motvirkes med store doser vitamin C (fra flere titalls til flere hundre gram intravenøst og/eller via munnen): hjernehinnebetennelse og lungebetennelse, polio, hepatitt (leverinfeksjon), Herpes simplex og zoster (helvetesild), vannkopper, meslinger, kusma, mononukleose (”kyssesyke”) og pankreatitt (betennelse i bukspyttkjertelen).

Personer som mangler vitamin C og andre næringsstoffer, er langt mer sårbare for virus og bakterier enn personer med god ernæringsstatus. Det er derfor ikke overraskende at store epidemier har forekommet samtidig med at skjørbuk var utbredt.18 Vitamin C er nemlig av kritisk betydning for immunapparatet, og selv marginal mangel fører til at man blir mer utsatt for infeksjonssykdom enn om statusen er god. Selv ved manifest skjørbuk kan imidlertid store doser vitamin C være livreddende dersom man får en infeksjonssykdom.

Den amerikanske legen Suzanne Humphries (se eget intervju) har vist grafisk at det var sterk sammenheng mellom forekomsten av skjørbuk og dødeligheten i England av meslinger (figur 2) og kikhoste (figur 3) i perioden 1901–67.16:419–20 Etter hvert som forekomsten av manifest skjørbuk sank og til slutt ble nærmest utryddet ved hjelp av bedre tilgang på vitamin C i befolkninga, sank dødeligheten av begge sykdommer og nærmet seg null, jf. figurene til høyre. Sammen med det faktum at vitamin C motvirker virus og at disse sykdommene ikke lenger tok liv, virker det eiendommelig at vaksinekampanjene står så sterkt i folks bevisst som livreddende.

Ved siden av at vitamin C kan bidra til å bekjempe virus og bakterier, kan vitaminet i store doser også avverge forgiftninger av en rekke organiske og uorganiske stoffer.19 Dessuten har en rekke andre naturlige midler vist seg effektive mot virus og bakterier.

Urters antiseptiske egenskaper har vært kjent i mange århundre,20 inkludert blant annet kanel,21 hvitløk,22 purpurrød solhatt (Echinacea)23 og en søt rot fra Mellom- og Sør-Amerika kalt jicama og eplesidereddik. Ferske grønnsaksafter, kolloidalt sølv,24 jod25,26 og honning er andre naturlige midler mot bakterier og virus.

LES OGSÅ  Svingdør mellom tilsyn og legemiddelindustri

Tilstrekkelig søvn, sol (vitamin D) og optimalt inntak av vitamin A,27 vitamin E, selen28 og sink,29 røykekutt, regelmessig mosjon og frisk luft, tilstrekkelig søvn og god hygiene er kjente virkemidler for å opprettholde god immunitet.30

Konklusjon

De som blir vaksinert, blir ikke livsvarig immune mot den aktuelle sykdommen, slik man blir om man får en infeksjonssykdom naturlig. Årsaken er at vaksineinduserte antistoffer forsvinner etter en stund, mens livsvarig immunitet kun kan oppnås etter smitte med et sykdomsframkallende virus. Dette er grunnlaget for at de fleste vaksineprogrammer anbefaler at man gjentar injeksjoner mot samme sykdom med jevne (noen års) mellomrom.

Etter vår oppfatning er det viktigste tiltaket for å sikre at infeksjonssykdommer ikke tar unødvendige liv, å spise optimalt – det vil si slik at blodsukkeret holder seg stabilt. Hvite blodceller trenger nemlig jevn tilgang på glukose, noe den amerikanske legen Benjamin Sandler demonstrerte allerede på 1940-tallet med en rekke forsøk på kaniner og aper som ble inokulert med poliovirus,31 for deretter å bli injisert med insulin, betydningen av å holde jevnt blodsukker. Kaniner var normalt immune mot polio, men ble akutt syke da blodsukkeret falt som følge av insulin.

Hvis man sørger for at den oppvoksende slekt får tilgang til et evolusjonært tilpasset kosthold og bruker vitamin C, urter og ulike kosttilskudd til daglig og øker dosene hvis man rammes av en uforutsett infeksjon, vil man være så godt beskyttet at alvorlige utfall er meget usannsynlig. Dette gjelder både vaksinerte og ikke-vaksinerte. Beslutningen om hvorvidt våre barn eller vi selv skal vaksineres, må vi ta selv. Ingen er tvunget til å la seg vaksinere, med mindre man ønsker å reise til land hvor dette er obligatorisk.

Kilder:

1.  Nøkleby H. Hensikten med et vaksinasjonsprogram. Nasjonalt folkehelseinstitutt. http://www.fhi.no/dokumenter/96f312b2f9.pdf

2.  Herd immunity. https://en.wikipedia.org/wiki/Herd_immunity#cite_note-merrill-3

3.  Google-søk: Images fro United States Mortality Rates 1900–1965.

4.  Tenpenny S. Say no to vaccines. A resource guide for all ages. Cleveland, OH: NMA Media Press, 2008.

5.  Hedrich AW. Estimates of the child population susceptible to measles, 1900–1993. American Journal of Hygiene 1933; 17: 613–30. http://ajc.oxfordjournals.org.

6. Fine P, Eames K, Heymann DL. ”Herd immunity”: a rough guide. Vaccines 2011; 52: 911–6. http://cid.oxfordjournals.org/content/52/7/911.full

7.  Topley WWC, Wilson GS. The spread of bacterial infection. The problem of herd-immunity. Journal of Hygiene 1923; 21: 243–9. Gjengitt av Fine P. Epidemiology of Infection 2005; 133 Suppl 1: S35–6. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fine%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24965244

8.  Tugwell BD, Lee LE, Gillette H mfl. Chickenpox outbreak in a highly vaccinated (97%) school population. Pediatrics 2004; 113: 455–9. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14993534 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tugwell+bd+and+lee+le+and+gillette+h

9.  Gustafson TL, Lievens AW, Brunell PA mfl. Measles outbreak in a fully immunized (100 percent) secondary-school population. New England Journal of Medicine 1987; 3216: 771–4. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=gustafson+tl+and+lievens+aw+and+brunell+pa

10.  Nkowane BM, Bart SW, Orenstein WA mfl. Measles outbreak in a vaccinated school population: epidemiology, chains of transmission and the role of vaccine failure. American Journal of Public Health 1987; 77: 434–8. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1646939/

11.  Cheek JE, Baron R, Atlas H mfl. Mumps outbreak in a highly vaccinated school population. Evidence for large-scale vaccination failure. Archives of Pediatric and Adolescent Medicine 1995; 149: 774-8. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7795768

12.  Strebel P. An outbreak of whooping cough (pertussis) in a highly vaccinated urban community. Journal of Tropical Pediatrics 1991; 37: 71–6. 13.  Coles FB, Balzano Gj, Morse DL. An outbreak of influenza A (H3N2) in a well-immunized nursing home population. Journal of American Geriatrics Sociologists 1992; 40: 589–92. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1587976

14.  Jilg W, Schmidt M, Deinhardt F. Impfversagen nach Hepatitis-B-Impfung: Einfluss zusätzlicher Impfungen. Deutsche Medizinische Wochenschrift 1990; 115: 545–8. https://www.thieme-connect.com/DOI/DOI?10.1055/s-2008-1065189

15.  Hartmann G, Durband MA. Unsuccessful inoculation against hepatitis B. Deutsche Medizinische Wochenschrift 1991; 116: 797. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2032529

16.  Cheek JE, Baron R, Atlas H mfl. Mumps outbreak in a highly vaccinated school population. Evidence for large-scale vaccination failure. Archives of Pediatric and Adolescent Medicine 1995; 149: 774-8. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7795768

17.  Smith LH. Clinical guide to the use of vitamin C. Tacoma, WA: Life Sciences Press 1988. http://seanet.com/~alexs/ascorbate/198x/smith-lh-clinical_guide_1988.htm

18.  Starvation, scurvy, and vitamin C. Kapittel 15 i: Humphries S, Bystrianyk R. Dissolving illusions. Disease, vaccines, and the forgotten history. Leipzig: Amazon Distribution GmbH 2015. © Suzanne Humphries, Roman Bystrianyk.

19.  Levy TE. Vitamin C, infectious diseases, & toxins. © Thomas E. Levy. USA: Xlibris Corporation, 2002. www.Xlibris.com

20.  Lost remedies, kapittel 16 i: Humphries S, Bystrianyk R (ref. 18).

21.  http://cinnamonvogue.com/cinnamoncommonuses.html

22.  1,000-year-old onion and garlic eye remedy kills MRSA. http://www.bbc.com/news/uk-england-nottinghamshire-32117815

23.  Watson L. Largest ever clinical study into echinacea finds herbal remedy CAN protect against colds. 10.10.202. http://www.bbc.com/news/uk-england-nottinghamshire-32117815

24.  Ten ways to use colloidal silver´s amazing health abilities. http://www.naturalnews.com/038579_colloidal_silver_healing_water.html

25.  Farrow L. The iodine crisis: What you don´t know about iodine can wreck your life. New York: Devon Press, 2013. DevonPressNY@aol.com

26.  Buist S. The guide to supplementing with iodine. Rev 12/11. http://jeffreydachmd.com/wp-content/uploads/2014/03/The-Guide-to-Supplementing-with-Iodine-Stephanie-Burst-ND.pdf

27.  Mora R, Iwata M, von Adrian UH. Vitamin effects on the immune system: vitamins A and D take centre stage. Nature Reviews Immunology 2008; 8: 685–98. http://www.nature.com/nri/journal/v8/n9/abs/nri2378.html

28.  Kiremidjian-Schumacher L, Stotzky. Selenium and immune responses. Environmental Research 1987; 42: 277–303. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935187801949

29.  Ferencik M, Ebringer L. Modulatory effects of selenium and zinc on the immune system. Folia Microbiology (Praha) 2003; 48: 417–26. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12879758

30.  How to boost your immune system. What can you do? http://www.health.harvard.edu/staying-healthy/how-to-boost-your-immune-system

31.  Sandler B. Diet prevents polio. Milwaukee, WI: Lee Foundation for Nutrition Research, 1951. http://www.whale.to/v/sandler.html


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner