Skip to main content

Norske barn og ungdommer har mange miljøgifter i kroppen

Mange miljøgifter ble funnet i prøvene fra de fleste av de 669 barna og ungdommene som deltok i undersøkelsen.

En lang rekke miljøgifter ble funnet i prøvene fra de fleste av de 669 barna og ungdommene som deltok i Miljøbiobankens undersøkelse. Dette gjelder menneskeskapte syntetiske stoffer som er brukt i ulike produkter.

Deltakerne i undersøkelsen bidro med urin- og blodprøver og var i alderen 7–14 år. Over 99 prosent av deltakerne hadde et nivå som overskred det som anses som trygt for miljøgiften bisfenol A (BPA), mens en tredel hadde for høye nivåer av per- og polyfluoralkylstoffer (PFAS).

Over 99 prosent av deltakerne hadde et nivå som overskred det som anses som trygt for miljøgiften bisfenol.

Undersøkelse om miljøgifter en del av FHIs større studie

Miljøbiobanken ved Folkehelseinstituttet er en delundersøkelse av Den norske mor, far og barnundersøkelsen (MoBa). Nivåene av de fleste miljøgiftene var stort sett tilsvarende de som er funnet i de fleste andre europeiske undersøkelser. Per- og polyfluor alkylstoffer (PFAS) var høyere og akrylamid var lavere i de norske barna. Dette kommer fram av en artikkel på Fhi.no 28. november 2023.

LES OGSÅ  Hormonstoffer fra miljøet påvirker fosteret

Vår kommentar:

Denne typen undersøkelser er viktig fordi det gir kunnskap om hvor omfattende forurensningsbelastningen er blant nordmenn. Viktige tiltak er forbud mot unødvendige stoffer og at man følger protokoller for avgiftning. IM

Aktuelt fra Helsemagasinet:

Forurensning i svangerskapet og overvekt hos barnet
Bisfenol A i kvitteringer
Vi er ikke tilpasset moderne livsmiljøer og livsstil


Støtt det frie ord!

Du som støtter Helsemagasinet, støtter det frie ord. VI håper på din hjelp for å kunne sikre videre drift. Her ser du vår Spleis.

Norske barn og ungdommer har mange miljøgifter i kroppen / 2024 / Helsemagasinet vitenskap og fornuft

Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner