Skip to main content

Stikkord: åreforkalkning

Hva er EDTA-behandling?

[wcm_restrict] EDTA er en forkortelse for etylendiamintetraacetat. Gitt i en infusjonsløsning i blodet binder det kalsium og forskjellige metaller...